Nie takie RODO straszne – ale tylko, jeśli się zabezpieczysz

Niemal równo rok temu, 25 maja 2018 roku, prawo ochrony danych osobowych zmieniło się w całej Unii Europejskiej wraz z wejściem w życie regulacji RODO. Regulator przewidział dotkliwe kary finansowe za złamanie przepisów, tymczasem zabezpieczenie danych nie jest tak kłopotliwe, jak się wydaje. Może też nie tylko pomóc uniknąć kary, ale wręcz stanowić atut firmy.

W nowych przepisach ustalone zostały kary za ich złamanie w wysokości aż do 20 mln euro lub 4% globalnego obrotu firmy w roku poprzedzającym. Przyczyny, dla których możemy zostać ukarani, są różne. O ile niedopełnienie obowiązku informacyjnego czy przechowywanie nieodpowiednich danych to błędy proceduralne, o tyle wyciek czy kradzież danych z firmowych serwerów wynikać może w dużej mierze z zastosowania przez nią nieodpowiednich zabezpieczeń informatycznych. Nałożenie kary przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych uzależnione jest od kilkunastu czynników, pośród których wyróżnić można między innymi ochronę danych od strony technicznej czy liczbę poszkodowanych. To o tyle ważne, że gromadzenie danych znacznej liczby osób jest zjawiskiem powszechnym w biznesie, natomiast ochrona ich przed kradzieżą możliwa jest dzięki wyborowi odpowiednich urządzeń zabezpieczających naszą sieć firmową. Pośród firm przetwarzających duże ilości danych są chociażby biura projektowe, hotele, placówki medyczne, call center czy firmy kurierskie. Ryzyko luki w zabezpieczeniach jest tym większe, im bardziej rozległa jest sieć firmowa oraz im więcej osób postronnych ma do niej dostęp.

Przykładem sprzętów wykorzystujących zaawansowane metody zabezpieczeń jest seria zapór sieciowych ATP, które wyposażono w szereg narzędzi zabezpieczających sieć lokalną zarówno przed niebezpiecznymi sytuacjami, na które możemy natrafić surfując w Internecie, jak i zagrożeniami związanymi z niewłaściwym zachowaniem użytkowników w naszej sieci wewnętrznej.


Dla maksymalnej ochrony sieci firmowych przed atakami, wyposażyliśmy zapory ATP w rozwiązania działające na różnych poziomach i mających różne cele, od blokowania złośliwych plików w aplikacjach, przez sandboxing podejrzanych plików, po geolokalizację ataku – mówi Aleksander Styś, VAR Account Manager w Zyxel Communications.Aplikacja Web Security weryfikuje adresy URL i IP na podstawie danych synchronizowanych w chmurze, z kolei SecuReporter analizuje zagrożenia i raportuje o nich administratorowi sieci na bieżąco – dodaje.

Zapora ATP500 posiada w standardzie roczną licencję na Złoty Pakiet Ochronny, zapewniający dostęp do wszystkich funkcji zabezpieczających. Takie rozwiązanie pozwala na kompleksową i wygodną ochronę sieci firmowych, a co za tym idzie bezpieczeństwo danych osobowych.