Najważniejsze trendy sieciowe w 2021 roku

Jean-Marc Guignier, wiceprezes wykonawczy regionu EMEA, Zyxel Networks

Pomimo prognoz na 2020 rok koncentrujących się na Brexicie, fuzjach i przejęciach, sztucznej inteligencji oraz chmurze, nie mogliśmy przewidzieć, że ten rok będzie tak odmienny od naszych oczekiwań. Rok 2020 był rokiem znaczących zmian, zarówno pod względem zmienności rynku, jak i masowej transformacji cyfrowej, wymuszonej na nie do końca zdecydowanych klientach biznesowych i wykorzystującej migrację do pracy zdalnej jako okazję do dywersyfikacji i utrzymania ciągłości biznesowej.


W rezultacie pandemia nie spowolniła innowacji. Branża sieciowa jest odporna, ale także pomysłowa. Dostawcy usług zarządzanych (MSP) i sprzedawcy o wartości dodanej (VAR) odgrywają kluczową rolę w pomaganiu firmom każdej wielkości w utrzymaniu ciągłości biznesowej i dostosowaniu się do nowych i istniejących wyzwań. Obecnym wyzwaniem dla wielu firm jest napływ nowych urządzeń i potrzeba wdrażania powszechnych operacji zdalnych. Tak więc, mimo że wszystkie zakłady były nieaktualne od początku roku, jakich trendów technologicznych możemy spodziewać się, że wpłyną na trendy sprzedażowe w 2021 roku?


Wi-Fi 6 dla środowisk z dużą ilością urządzeń


Wi-Fi 6 prowadzi do transformacji sieci w celu radykalnego zwiększenia i poprawy jej wydajności  poprzez zwiększenie ogólnej przepustowości przy jednoczesnym zmniejszeniu opóźnień w sieci. Wi-Fi 6 pomaga również w zapewnieniu szybszych i bardziej spójnych połączeń dla każdego użytkownika - nawet w środowiskach o dużej gęstości, w których jest wiele podłączonych urządzeń. Oznacza to, że więcej użytkowników i urządzeń może się łączyć bez pogorszenia wydajności lub czasu odpowiedzi.


Sieci oparte na chmurze – rozwiązanie i sposób myślenia w jednym


Wprowadzenie chmury zrewolucjonizowało sposób działania firm, zapewniając nowy poziom elastyczności i dostępu za pośrednictwem pracy zdalnej. Przyjęcie sieci w chmurze może umożliwić firmom zdalne zarządzanie usługami IT, zwiększając wydajność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Oferuje również bezpieczniejsze rozwiązanie - hosting systemów na zdalnych serwerach chroni informacje i zapobiega utracie danych. Ponieważ nadal pracujemy z domu, jest to doskonała okazja dla usługodawców MSP do zdalnej obsługi klientów.


Chociaż istnieje wiele różnych wyzwań związanych z przenoszeniem sieci biznesowej do chmury, pierwszym i najważniejszym wyzwaniem dla każdej firmy jest sposób myślenia. Przeniesienie infrastruktury sieciowej do chmury jest czasochłonne i wymaga dostosowania się osób na wszystkich poziomach w firmie. Organizacje dowolnej wielkości muszą mieć jasno określoną strategię i cele biznesowe stojące za ich przejściem do chmury. Zarówno dostawcy VAR, jak i MSP muszą ściśle współpracować ze swoimi klientami końcowymi, aby zapewnić płynne przejście do chmury.


5G – najszybsza autostrada danych


5G ma również zrewolucjonizować sieci dla firm i będzie idealnym rozwiązaniem dla dostawców usług, ponieważ zapewnia szybsze prędkości w porównaniu do sieci światłowodowych, pracując ze średnią szybkością 150-200 Mb/s 5G zapewnia również mniejsze opóźnienia, większą pojemność, lepszą elastyczność, niezawodność i usługi w czasie rzeczywistym, które mogą zrewolucjonizować biznes dowolnej wielkości. Te funkcje mają potencjał, by rozwinąć działalność biznesową z sieciami 5G, które według GSMA do 2025 roku prawdopodobnie będą obejmować jedną trzecią światowej populacji. Rozprzestrzenianie się sieci 5G o zwiększonej przepustowości ułatwi przesyłanie dużych ilości danych w firmie, otwierając tym samym możliwości dla nowoczesnych sieci. Wkraczając w erę 5G w nowoczesnych sieciach zmieni się sposób, w jaki dane są przejmowane, przetwarzane i dostarczane do milionów urządzeń. Jest to szczególnie korzystne dla firm, ponieważ zmniejsza się ilość danych przesyłanych do serwerów w chmurze i na odwrót.


Sieć hybrydowa zapewniająca to, co najlepsze z obu rozwiązań


Zmienia się rola sieci IT. Tradycyjne modele sieci muszą dostosowywać się i zmieniać wraz z potrzebami organizacji i nowymi technologiami w dzisiejszym cyfrowym świecie. Ponieważ pracownicy nie są już jedynie w biurze, sieć hybrydowa jest idealnym rozwiązaniem dla wielu firm. Sieć hybrydowa wykorzystuje dwie różne technologie sieciowe do tworzenia połączeń między użytkownikami, urządzeniami i witrynami. Przy większej liczbie rozproszonych pracowników niektórzy z nich będą łączyć się przez sieć Ethernet, niektórzy za pomocą Wi-Fi a ci, którzy będą pracować z domu przez Internet lub bezprzewodowo 4G / 5G. Korzystając z technologii, takich jak Cloud Managed Networking lub SD-WAN, firmy mogą z łatwością zarządzać ruchem z różnych połączeń i kierować go do sieci centralnej.


Wdrożenie zróżnicowanej infrastruktury sieciowej zmniejsza ryzyko awarii sieci. Sieci hybrydowe oferują również większą elastyczność, pojemność, lepszą wydajność aplikacji i niższe ceny. MSP muszą być ekspertami branżowymi i zaufanymi doradcami, pomagając klientom w planowaniu i zarządzaniu tymi środowiskami hybrydowymi.


Bezpieczeństwo i prywatność danych pozostają priorytetem


W 2021 roku dla firm MSP bezpieczeństwo musi pozostać najwyższym priorytetem. Ponieważ cyberprzestępcy stają się coraz bardziej wyrafinowani, a ich metody ataków bardziej złożone, nadal będzie potrzebne zwiększone bezpieczeństwo. Może to być również coraz trudniejsze w przypadku rozproszonej siły roboczej. Gdy pracownicy łączą się z siecią z różnych lokalizacji i różnych urządzeń, często może to narażać sieć na ataki złośliwego oprogramowania. W czasie pandemii wiedza, doświadczenie i zestaw umiejętności MSP mają kluczowe znaczenie. Według statystyk 59% dostawców usług zarządzanych oferuje więcej ofert w zakresie zabezpieczeń niż jakikolwiek inny model biznesowy, a statystyki te prawdopodobnie staną się jeszcze bardziej istotne.


Przyszłość branży


Według statystyk 41% pracowników, którzy prawdopodobnie będą pracować zdalnie przynajmniej przez część czasu po pandemii i przyjmując, że większość pracowników będzie nadal pracować z domu w „dającej się przewidzieć przyszłości”, zapotrzebowanie na sieć będzie nadal ewoluować, a MSP będą nadal odgrywać kluczową rolę w utrzymaniu ciągłości sieci w zmieniającym się środowisku. Obecnie jest duże zapotrzebowanie na technologie sieciowe, do których wielu klientów odnosiło się wcześniej ambiwalentnie.


Ponieważ przedsiębiorstwa muszą dokonywać zwolnień w związku z obecną sytuacją gospodarczą, coraz więcej firm będzie polegać na zewnętrznych ekspertach w zakresie wiedzy informatycznej, której nie posiadają na miejscu. Trzeba zaspokoić tę potrzebę i dlatego sprzedawcy VAR i MSP muszą przywiązywać wagę do szkolenia i podnoszenia kwalifikacji swoich zespołów, aby dostarczać klientom cennych porad i wiedzy w zakresie nowych trendów i technologii w tych burzliwych czasach. MSP, którzy prosperują w 2021 roku będą inwestować w szkolenia i przyjmować nowe technologie jako czynnik wyróżniający. Oznacza to jednak wyjście poza strefę komfortu i dostosowanie się do aktualnych trendów, zanim będzie za późno.