Czas na inteligentny tryb pracy: obsługa sieci dla zdalnych pracowników w dobie koronawirusa

W związku z faktem, że znaczna część świata zostaje nadal zblokowana ciągle rosnącym wpływem koronawirusa, sposób działania wielu firm został zmieniony.

Dla niektórych przejście z pracy lokalnej na zdalną było dość elastyczne, ponieważ firmy te po prostu wzmocniły infrastrukturę cyfrową, która umożliwiła pracę z domu.

Jednak dla wielu innych firm ten czas jest krokiem w nieznane. Choć mogą twierdzić, że stosują się do cyfrowych praktyk pracy, presja, by nie tylko „radzić sobie”, ale i „prosperować” w tym nowym świecie nieuchronnie spowoduje podstawowe problemy.

W przypadku tych klientów biznesowych główny problem dotyczy sieci. I tu właśnie liderzy biznesu i zespoły IT muszą przejść z teorii do praktyki i podjąć wyzwanie jakim jest cyfrowa infrastruktura w kontekście pracy zdalnej.

Bez bezpiecznej, wydajnej i szybko dostępnej, a teraz również zdalnej - sieci firmowej, w jaki sposób każdy może osiągnąć taki sam poziom jakości i precyzji swojej pracy jak w biurze?

W tej nowej rzeczywistości przepustowość może z dnia na dzień stać się szkodliwym problemem, ponieważ domowe nawyki użytkowników mogą kolidować z korporacyjnymi wymaganiami.

Aby rozwiązać ten problem, infrastruktura firmowa musi ułatwiać dwie rzeczy. Po pierwsze, zdolności komunikacyjne i zarządcze dla pracowników, aby mogli kontynuować pracę tak samo, jak w biurze. Po drugie, bezpieczeństwo i wydajność ich własności cyfrowych, aby mogli nadal spełniać oczekiwania swoich klientów.

Bezpieczeństwo, kontrola i elastyczność to ostateczna trylogia do której muszą teraz dążyć klienci biznesowi, aby osiągnąć powyższe założenia. Aby to zrobić, muszą zacząć od skonfigurowania wirtualnej sieci prywatnej (VPN).

Bezpieczeństwo

Oczywiście znaczenia bezpieczeństwa nigdy nie można lekceważyć, ale taka sytuacja, jaką mamy obecnie, zwiększa jego znaczenie, ponieważ cyberprzestępcy dostrzegli okazję do ataku.

Jak zawsze, często zaczyna się od wiadomości wyłudzających informacje, zmuszając ludzi do pobierania złośliwego oprogramowania, które umożliwi dostęp do wrażliwych danych. Ale groźne są  także robaki, oprogramowanie szpiegujące, trojany i wiele innych zagrożeń, a wszystkie można unieszkodliwić, zapewniając bezpieczną łączność sieciową i najnowocześniejszą zaporę VPN.

Połączenie VPN i zapory ogniowej zapewnia wymaganą wydajność i bezpieczeństwo niezbędne do rozwoju sieci firmowej w obecnych warunkach. Dzięki ciągłemu połączeniu użytkowników z infrastrukturą firmy, pozwala im działać tak jak dotychczas, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa tworzonych, wymienianych i udostępnianych danych.

Sieć VPN tworzy chroniony szyfrowaniem tunel, który łączy każdego pracownika bezpośrednio z siecią firmową, zapobiegając w ten sposób uzyskaniu przez osoby trzecie nieautoryzowanego dostępu do przesyłanych danych. Dodanie zapory do domowego biura zapewnia ochronę przed innymi krytycznymi zagrożeniami cybernetycznymi, takimi jak oprogramowanie ransomware i atakami wirusów, które przedostają się z sieci domowej.

Naruszenie danych firmowych lub klientów będzie teraz bardziej odczuwalne niż kiedykolwiek wcześniej. W tym trudnym czasie byłby to kolejny problem niepokojący pracowników, którzy potrzebują czasu na dostosowanie się do nowego sposobu pracy.

Kontrola

Wydaje się, że nie jest to odpowiedni moment, aby myśleć o kosztach operacyjnych, ale firmy muszą zapewnić zdalnym pracownikom wielowarstwowe, pakietowe rozwiązania bezpieczeństwa i bezpieczne połączenie z siecią biznesową. Takie konfiguracje nie tylko sprawią, że pracownicy poczują się lepiej, ale będą też mieć większą kontrolę nad tym, że poufne dane będą bezpieczne.

Ponieważ bezpieczeństwo nie stanowi już problemu dla pracowników, mogą skoncentrować się na tym, co robią najlepiej - wykonując optymalnie swoje standardowe zadania.

W nadchodzących miesiącach presja prawdopodobnie zmieni się w kierunku menedżerów IT i systemów zarządzania chmurą, którzy będą pod większym nadzorem niż kiedykolwiek wcześniej.

Muszą nie tylko zaoferować solidne i wysokiej jakości rozwiązanie, ale muszą to zrobić w sposób dostępny dla szerszej grupy użytkowników niż zazwyczaj. Nawet osoby najmniej sprawne technicznie muszą mieć uprawnienia do przejęcia większej kontroli nad własnymi ustawieniami sieci, funkcjami zdalnego monitorowania i możliwościami udostępniania.

Zachowanie poczucia kontroli w sytuacji, która w dużej mierze jest poza zasięgiem użytkowników, będzie kluczowe z punktu widzenia biznesu. Można to osiągnąć tylko wtedy, gdy hostowane w chmurze rozwiązania do zdalnego zarządzania zostaną dopracowane i zoptymalizowane, aby pracownicy czuli, że zarządzają swoimi miejscami pracy, zamiast rozwiązywać problemy bez żadnej pomocy.

Na początku trzeba upewnić się, że wszystkie wdrażane urządzenia mają możliwości zdalnej konfiguracji i instalacji, biorąc pod uwagę istniejące odległości i blokady. Najlepiej, jeśli to konieczne, zastosować proste i automatyczne aktualizacje oprogramowania. Rozwiązania dostarczane każdemu pracownikowi muszą być dostosowane do potrzeb osób o najniższym poziomie zaawansowania technicznego.

Elastyczność

Ustanowienie kontroli i wykorzystanie narzędzi do zdalnego zarządzania płynnie prowadzi do pojęcia elastyczności czyli koncepcji, która nie tylko pomoże klientom biznesowym i ich pracownikom w tym ciężkim czasie, ale może faktycznie wzmocnić procesy firmy poza pandemią.

Korzyści z rozwiązań ułatwiających pracę zdalną są rzucane na światło dzienne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Prostota instalacji, łatwość użytkowania, łatwość sterowania i sposób, w jaki te rozwiązania mogą pomóc w lepszym zarządzaniu procesami z różnych lokalizacji. Są to aspekty, które zdaniem wielu organizacji można dotychczas zoptymalizować jedynie poprzez bezpośrednią interakcję i wewnętrzne urządzenia cyfrowe.

Zdanie sobie sprawy z tego, że te same zalety można uzyskać zdalnie, rzuca światło na korelację nowego pracodawcy i pracownika. Bardziej odpowiednie zajęcie się równowagą między życiem zawodowym a prywatnym pracowników, którzy czasami mogliby odnieść korzyść z pracy domowej, jest widocznym pozytywnym aspektem jaki można wydobyć z tej negatywnej sytuacji.

Jest takie stare powiedzenie: „nigdy nie marnuj dobrego kryzysu”. W wielu organizacjach zdalne inicjowanie, instalacja, wdrażanie, zarządzanie oraz udoskonalanie rozwiązań cyfrowych dla pracowników pracujących z domu może okazać się bardziej długoterminową transformacją niż krótkoterminową ochroną. Bardzo ważne jest, aby firmy zdały sobie z tego sprawę wcześnie i wykorzystały w przyszłości potencjał sieci VPN i zarządzania chmurą.