Blokowanie złośliwego oprogramowania na podstawie jego trasy

Niezależnie od tego, czy klienci chcą umieścić całą swoją ochronę w chmurze, czy dodać ją jako część kompleksowego, wielowarstwowego zabezpieczenia sieci - nowa usługa Zyxel Cloud Email Security stanowi dla nich doskonałą opcję - mówi Thorsten Kurpjuhn, menadżer odpowiedzialny za rozwój rynku europejskiego w firmie Zyxel.

Wszyscy rozumiemy zalety chmury i wiele organizacji stosuje teraz zasadę „cloud first’”. Jest ona postrzegana jako bardziej elastyczne, skalowalne i mało ryzykowne rozwiązanie.

Jedną z największych zalet chmury publicznej jest to, że znajduje się ona całkowicie poza firmą. Oznacza to, że można uzyskać dostęp do oprogramowania, usług i danych bez względu na czas i miejsce. Oznacza to również, że cokolwiek dzieje się w chmurze, nie ma to wpływu na lokalne systemy informatyczne. Rzeczywiście, wszystko co dzieje się wewnątrz, nie ma wpływu na systemy w chmurze.

Ryzyko krótkoterminowe

Ryzyko krótkoterminowe oznacza bezpieczeństwo. Jeśli podstawowa ochrona, którą masz na komputerach i serwerach lokalnych, nie jest w pełni zaktualizowana lub z jakiegoś powodu nie działa poprawnie, będziesz niestety narażony na ataki. Jest to ryzykowne, nawet jeśli dzieje się to tylko przez krótki czas.

Jeśli jednak Twoje bezpieczeństwo polega na chmurze, nie musisz się martwić. Zagrożenia nigdy nie docierają do Twojej sieci ani punktów końcowych. Nie musisz także aktualizować oprogramowania zabezpieczającego. To podejście jest bardzo atrakcyjne dla wielu dzisiejszych organizacji - a zwłaszcza dla tych, które stawiają chmurę na pierwszym miejscu i jest to główny powód, dla którego Zyxel wprowadził właśnie własną usługę ochrony poczty e-mail w chmurze.

Usługa Zyxel Cloud Email Security jest dostępna w ramach subskrypcji i zapewnia solidną ochronę przed wszelkiego rodzaju złośliwym oprogramowaniem i zagrożeniami oraz filtruje wszelkie formy spamu i wiadomości phishingowych, zanim zostaną one wysłane do systemu. Jak większość dobrych pomysłów, działa w bardzo prosty sposób. Przychodzące wiadomości zaadresowane do Twojego serwera e-mail w celu sprawdzenia są przechwytywane i kierowane do naszych serwerów zabezpieczających. Po wyczyszczeniu zostają wysłane do Ciebie.

Ochrona wielowarstwowa

Możesz uznać, że mając taką usługę, możesz całkowicie na niej polegać. Nie byłoby już konieczne posiadanie wielopłaszczyznowej ochrony w punkcie wejścia do sieci, takiej jak ta zapewniana przez nasze zintegrowane bramy zabezpieczające (USG) lub instalowanie oprogramowania antywirusowego, chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem na urządzeniach abonenckich. Z pewnością mógłbyś to zrobić, gdybyś chciał. Jesteśmy całkowicie przekonani, że nasza usługa Cloud Email Security zapewni bardzo dobry poziom ochrony.

Ale nie jest to przez nas polecane. Jeśli chcesz mieć absolutną pewność, że podejmujesz wszelkie środki ostrożności i minimalizujesz ryzyko w każdy możliwy sposób, nadal potrzebujesz wielowarstwowej ochrony, którą możesz uzyskać tylko poprzez umieszczenie wielu skutecznych barier na punktach wejścia do Twojej sieci i dalsze uruchamianie oprogramowania zabezpieczającego w swoich systemach.

Dobra opcja, którą warto posiadać

Jak wszyscy wiemy, cyberprzestępcy są teraz przebiegli, lepiej zorganizowani, lepiej finansowani i bardziej zdeterminowani niż kiedykolwiek. Zawsze znajdują nowe sposoby obejścia różnych mechanizmów obronnych, które stoją między nimi a Twoją siecią. Najlepszym sposobem zminimalizowania ryzyka jest posiadanie szeregu systemów bezpieczeństwa i środków, które utrudniają im dostanie się do Twojej sieci i pozostanie w niej bez zwrócenia na siebie uwagi.


Dlatego uważamy, że chociaż jest wielu klientów, którzy z zadowoleniem przyjmą opcję ochrony w chmurze i mogą zdecydować się na korzystanie z usługi Zyxel Cloud Email Security jako głównej linii obrony przed złośliwym oprogramowaniem i spamem, to istnieje również duża grupa użytkowników, którzy będą chcieli używać go jako dodatkowej warstwy ochrony. Tak czy inaczej dla każdego jest to bardzo dobra opcja.