5G: nareszcie coś, czym można się ekscytować

Patrick Hirscher, EMEA LTE/5G Market Development Manager w firmie Zyxel

 

Nastały naprawdę ciężkie czasy dla wielu firm z różnych branż. Regulacje i restrykcje związane z epidemią koronawirusa zmusiły miliony przedsiębiorstw na całym świecie do przeorganizowania swojej pracy i szybkiego przekształcenia sieci, aby sprawnie wspierać pracę zdalną. Wiele osób zdało sobie sprawę, że ich poprzednio bezpieczne sieci są teraz narażone na nowe zagrożenia cyfrowe, rozpoczął się więc okres gorączkowego poszukiwania rozwiązań zabezpieczających dostosowanych do pracy zdalnej przy jednoczesnych staraniach o zachowanie ciągłości biznesowej w obliczu bardzo niepewnej sytuacji.

Pomimo tych przeszkód są powody do ostrożnego optymizmu: biznes znów zaczyna być dobrej myśli, a na horyzoncie widać zniesienie restrykcji. W miarę, jak firmy przestawiają się z trybu przetrwania na tryb rozwoju, kolejny powód do pozytywnego nastawienia daje 5G. Ta transformacyjna technologia może wywrzeć duży wpływ na odbudowę po pandemii, a teraz jest doskonały moment, aby zbadać jej potencjał biznesowy.

Co w tym ekscytującego?

Nie bez przyczyny niektórzy określają technologię 5G mianem „przełomowej”. W porównaniu z możliwościami bieżącej technologii 4G wzrost wydajności jest wykładniczy – sieci są około 100 razy szybsze, a liczba obsługiwanych urządzeń na jeden kilometr kwadratowy wzrasta z 4000 do około miliona. Choć niewątpliwie zapewnia to duże korzyści konsumentom, którzy chcą oglądać Netflix bez martwienia się o przepustowość sieci, prawdziwa wartość nowej technologii leży w zastosowaniach biznesowych i przemysłowych. 

Szybkość i bezpieczeństwo dla małych i średnich firm

 

5G zapewnia małym i średnim firmom natychmiastową korzyść jako opcja zapasowej łączności WAN. Kiedy zawiedzie podstawowe łącze WAN, czy to miedziane, czy światłowodowe, zdolność technologii 5G do zapewnienia ciągłości biznesowej może okazać się bezcenna. Kolejną ważną zaletą biznesową jest znaczny wzrost szybkości i przepustowości; właśnie dlatego tak wielu klientów, którzy chcą przygotować swoje sieci na przyszłość, przechodzi na 5G. Pozwala to zarazem uniknąć kosztów i komplikacji związanych z instalowaniem wielu warstw infrastruktury WAN.

Przemysł 4.0

 

Podobnie jak w przypadku konsumentów, większa szybkość, mniejsze opóźnienia i wyższa przepustowość sieci 5G stwarza fantastyczne okazje dla przemysłu – zwłaszcza sektora wytwórczego. Nie trzeba już godzić się na nieelastyczne, nieruchome linie produkcyjne i na niedokładne śledzenie aktywów, kiedy w zasięgu ręki są rozwiązania przemysłu 4.0 oraz inteligentna automatyzacja. Nowoczesne fabryki to bezpieczniejsze, bardziej produktywne, efektywne i zrównoważone systemy, które wymagają mniej przestojów na konserwację i zapewniają większą elastyczność produkcji.

 

5G pozwala również łączyć wewnętrzne sieci magazynów i fabryk z przestrzeniami zewnętrznymi. Otwiera to drogę do automatyzacji produkcji i łańcucha dostaw, od zarządzania zapasami do precyzyjnego śledzenia i synchronizowania ciężarówek.

 

Wiele fabryk zmaga się z poważnym problemem, który wynika z różnych, konkurujących ze sobą potrzeb sieci biurowych i fabrycznych, które składają się z lokalnych sieci przewodowych i bezprzewodowych, co często przekłada się na słaby lub nierównomierny zasięg z regularnymi jego zanikami. . Mechanizm 5G znany jako „network slicing” (tworzenie sieci wirtualnych/logicznych na bazie jednej infrastruktury) rozwiązuje te wszystkie problemy, zapobiegając opóźnieniom i zakłóceniom dzięki usługom internetowym wysokiej jakości, zapewniającym dodatkowo bezpieczeństwo sieci. Technologia 5G jest również sensownym rozwiązaniem jako podstawowe łącze WAN dla nowych fabryk, ponieważ umożliwia automatyzację produkcji i łańcucha dostaw, m.in. poprzez monitorowanie ruchu pojazdów w czasie rzeczywistym i synchronizację danych.

 

Łatwość integracji

 

Istnieje szereg rozwiązań dostosowanych do różnych potrzeb klientów. Fabryki mogą na przykład wykorzystać bardzo wytrzymałe produkty, odporne na mróz i wyładowania atmosferyczne, które potrafią przetrwać zamiecie śnieżne i ekstremalne upały, jednocześnie zapewniając niezakłóconą łączność na duże odległości. Co najlepsze, teraz można zainstalować i skonfigurować te rozwiązania bez pomocy elektryka, jak było to konieczne w przypadku łączy światłowodowych. Zamiast tego można precyzyjnie zidentyfikować optymalne lokalizacje wdrożeniowe z wykorzystaniem aplikacji mobilnej.

Wyścig do wdrożenia

Widać fascynujące oznaki wzrostu 5G w regionie EMEA, zwłaszcza w krajach nordyckich, gdzie 4G nadal dominuje i odpowiada za ponad 90 proc. czasu połączeń u większości operatorów. Motorem tego wzrostu są zarówno rządy, jak i dostawcy usług internetowych. Przenośność 5G odpowiada skandynawskim rodzinom, które spędzają czas na przemian w domach letnich i zimowych, ponieważ oszczędza im wydatków na dwie oddzielne sieci. Rynek rozwija się również w regionie DACH, gdzie dostawcy usług internetowych kontynuują instalowanie infrastruktury 5G; niemiecki Deutsche Telekom zamierza zaoferować 5G wszystkim klientom do końca 2021 roku, a niektórzy szwajcarscy operatorzy mają jeszcze ambitniejsze plany.

 

Zdajemy sobie sprawę, że cyberbezpieczeństwo jest bardzo istotną kwestią, wymagającą zaawansowanego rozwiązania, które gwarantowałoby ochronę istniejącej infrastruktury przed ewoluującymi zagrożeniami cyfrowymi. Coraz więcej firm odzyskuje dobrą kondycję finansową i zaczyna myśleć bardziej długofalowo, a technologia 5G odegra w tym ważną rolę, pomagając im rozwijać się szybciej i w bardziej zrównoważony sposób.