SMBS upgrade WiFi

Dlaczego małe i średnie firmy powinny zmodernizować swoje Wi-Fi w 2024 r.

Każde wyzwanie stanowi szansę i chociaż każdy z nas chciałby, aby pandemia COVID-19 nigdy się nie wydarzyła, zmusiła ona wszystkie organizacje - duże i małe - do wprowadzenia pracy zdalnej, przynajmniej na jakiś czas. Pozytywnym rezultatem jest to, że jeśli podobny scenariusz miałby powtórzyć się w przyszłości, będziemy wiedzieć, co robić.

Podczas tego okresu konieczne było podejście całkowicie pragmatyczne. W związku z tym priorytety uległy zmianie, a budżety zostały przekierowane z tego, co zaplanowane, na to, co było potrzebne natychmiast. Jakby pandemia nie była wystarczająca, w tym czasie mieliśmy też do czynienia z niepokojami politycznymi i niepewnością gospodarczą. I chociaż wszyscy wróciliśmy do pracy już jakiś czas temu, dopiero teraz zaczynamy dostrzegać powrót stabilności w zakresie planowania na przyszłość. Świat pracy oczywiście się zmienił.

Podczas gdy wielu pracowników może teraz pracować zdalnie, nadal ważne jest, aby mieć dobrą łączność w miejscu pracy. W rzeczywistości ważniejsze niż kiedykolwiek stało się to, aby uczynić biuro atrakcyjnym miejscem do pracy - a możliwość korzystania z naprawdę dobrego Wi-Fi jest tego istotną częścią.

Technologia, którą większość małych i średnich firm zainstalowała dzisiaj, będzie miała od trzech do pięciu lat i już dawno została zastąpiona przez nowsze technologie. Obecny sprzęt oparty jest prawdopodobnie na Wi-Fi 5 lub wcześniejszym standardzie, a ta technologia ledwo będzie w stanie sprostać wymaganiom dzisiejszych użytkowników, którzy będą często na co dzień korzystać z wideokonferencji i dostępu do aplikacji czy usług w chmurze.

Aby zapewnić im wydajność i szybkość reakcji, których będą potrzebować i oczekiwać, firmy muszą dokonać aktualizacji do Wi-Fi 6/6E lub do najnowszego standardu Wi-Fi 7. Produkty obsługujące ten ostatni standard są już dostępne na rynku.

Decyzja o wyborze technologii powinna być podjęta przez poszczególne małe i średnie przedsiębiorstwa i, jak zawsze, będzie równowagą między tym, co jest wymagane, a tym, co jest przystępne cenowo. Jest to jednak aktualizacja, która jest zdecydowanie potrzebna i której nie można dłużej odkładać.

Dowiedz się więcej
Tag