SMBS upgrade WiFi

Proč musí malé a středně velké organizace letos upgradovat svou WiFi?

Každá výzva je současně příležitostí. Ačkoliv si pandemii nemoci COVID-19 nikdo nikdy nepřál, její příchod donutil organizace všech velikostí alespoň dočasně přepnout do režimu vzdálené práce. Pokud by někdy v budoucnu nastala podobná situace, díky pandemii alespoň víme, jak máme postupovat.

Během pandemie jsme neměli jinou možnost, než zaujmout naprosto pragmatický postoj. Byli jsme mimo jiné donuceni změnit své priority a finanční prostředky přesunout z plánovaných aktivit na to, co bylo potřeba udělat okamžitě. A jako kdyby samotná pandemie nestačila, po jejím odeznění nastalo období politické a hospodářské nestability. Až dnes, tj. dlouho po návratu do práce, se začíná vracet stabilita, pokud jde o plánování budoucnosti. V důsledku výše uvedených změn se pro mnohé z nás samozřejmě změnilo také pracovní prostředí.

Navzdory skutečnosti, že mnozí zaměstnanci stále tráví určitou část pracovní doby na home office, je nezbytné na pracovišti trvale poskytovat kvalitní připojení. Vlastně ještě nikdy nebylo tak důležité zajistit kvalitní podmínky na pracovišti, přičemž jejich neoddiskutovatelnou součástí je právě dokonale fungující WiFi.

Síťová infrastruktura většiny malých a středně velkých organizací dnes bude tři až pět let stará, a je tak dávno překonaná nejnovějšími technologiemi. Stávající řešení většiny organizací pravděpodobně odpovídá standardu WiFi 5 nebo některému z jeho předchůdců, takže jen stěží dokáže uspokojit nároky dnešních uživatelů, kteří při své práci běžně využívají video konference, nástroje pro online spolupráci a cloudové aplikace a služby.

Aby organizace dokázaly zaměstnancům zajistit potřebný a očekávaný výkon a rychlost sítě, nevyhnutelně je čeká přechod na standard WiFi 6/6E nebo rovnou na nejnovější standard WiFi 7, pro který v současnosti přicházejí na trh první výrobky.

Rozhodnutí o tom, kterou technologii zvolit, závisí na samotné organizaci a jako vždy se odvíjí od jejích konkrétních požadavků a finančních možností. Ať už se bude jednat o přechod na standard WiFi 6/6E nebo WiFi 7, jedno je jisté: nemá cenu ho odkládat.

Zjistěte více
Štítek