Uplatnění přepínačů v chytrých budovách: první krok ke vzniku chytrých měst

Žijeme ve světě, kde za veškerým vývojem stojí technologie. Ty přispívají mimo jiné k rozvoji chytrých měst, která lze definovat jako města využívající technologie k zajištění veřejných služeb. Nasazení technologií ve městech otevírá cestu ke zvýšení efektivity, přináší atraktivní podnikatelské příležitosti a zásadně zlepšuje život obyvatel i návštěvníků.

Postupné krůčky směrem k chytrému městu jsou příslibem zásadní změny v našem každodenním životě a vzniku efektivnější verze dnešních měst, ve které téměř vše bude propojeno a automatizováno pomocí technologií, jako jsou umělá inteligence (AI), veledata a Internet věcí (IoT). Umělou inteligenci lze v budovách využít ke zvýšení přesnosti dostupných informací a také ke zkrácení doby nutné k analýze a řešení problémů. Veledata a Internet věcí dokáží společnými silami provádět extrémně detailní analýzy, a tím detekovat slabá místa, což může vést k jejich zlepšení.

Vývoj takových „chytrých budov“ představuje odrazový můstek, který otevírá cestu k vytváření chytrých měst. Chytrá budova je objekt, ve kterém jsou provozní technologie (vytápění, klimatizace, osvětlení, zabezpečení atd.) bez dodatečných lidských zásahů řízeny automatizovanými procesy. Tyto budovy pomocí senzorů a mikročipů sbírají obrovský objem dat, s nimiž pak pracují podle potřeb uživatelů.

Výhody chytrých budov

Ty, kteří již o vývoji chytrých budov něco vědí, není třeba o jejich nesčetných výhodách přesvědčovat. Provozní technologie takových budov jsou monitorovány sítěmi, takže lidé mají více času na důležitější pracovní aktivity, což v konečném důsledku vede k citelnému zvýšení produktivity. Nenápadné senzory rozmístěné po budově jejím správcům poskytují anonymní data o využívání objektu. Uživatelé chytrých komerčních budov mohou na základě dat z těchto systémů analyzovat využívání svých zdrojů a přijmout opatření pro zvýšení jeho efektivity.

Senzory a mikročipy rozmístěné po budově jejím uživatelům například pomáhají šetřit energii, a tím i peníze, zatímco automatizovaný systém dokáže sám zjistit, jestli má teplotu zvýšit nebo snížit v celé budově nebo jen v její určité části. Systémy budovy navíc dokáží monitorovat její fungování a upozornit na potřebu preventivní údržby ještě předtím, než nastane skutečný problém. Součástí této funkce je také monitoring elektrické energie procházející sítí budovy nebo konkrétním zařízením. Pokud elektrické zatížení stoupá a blíží se nastavené limitní hodnotě, systém automaticky vypne méně potřebná zařízení, čímž přispívá k vyšší bezpečnosti budovy a k příjemnějšímu prostředí.

A jaké výzvy obnášejí chytré budovy?

Nesmíme opomenout, že chytré budovy neznamenají pouze velké výhody, ale také náročné výzvy. Vzhledem k různorodosti tvarů a velikostí budov nebude vždy snadné zajistit bezproblémové pokrytí a fungování WiFi v celé infrastruktuře. Určitou překážkou pravděpodobně budou také časová náročnost a odborné zkušenosti nutné k nastavení různých systémů, senzorů a mikročipů, bez nichž se chytrá budova neobejde. Skutečného pokroku směrem k chytrým městům se tak dočkáme až poté, co organizace a společnost jako celek budou do realizace těchto změn ochotny investovat nezbytný čas a peníze.

Dalším potenciálně katastrofickým problémem, který by mohl ohrozit zavádění chytrých technologií, je stále závažnější riziko narušení kybernetické bezpečnosti. Kybernetičtí zločinci se zlepšují stejně rychle jako technologie kolem nás. Člověk nemusí mít dvakrát bujnou fantazii, aby si představil, jak se do chytrého zařízení v budově nabourá hacker, který si následně stáhne důvěrné informace z celé budovy, a tím ohrozí citlivá obchodní data.

Chytré řešení

Před výše zmíněnými problémy zřejmě není úniku, naštěstí však existují způsoby, jak rizikům spojeným s chytrými technologiemi čelit. Tam, kde jsou sítě, jsou totiž i přepínače. Síťový přepínač propojuje zařízení v počítačové síti a dokáže přijímat data, zpracovat je a přeposlat do příslušného cílového zařízení. Mezi hlavní výhody přepínačů patří jejich schopnost přesměrovat podle předem nakonfigurovaných pravidel data z každého připojeného zařízení do samostatného kanálu. Síť chytré budovy postavená na přepínačích díky tomu dokáže nejen pracovat s každým chytrým zařízením a jeho daty, ale také všechna chytrá zařízení propojovat bezpečným a spolehlivým způsobem. Tím je dále posílena efektivita sítě a sníženo riziko jejího spadnutí.

Pro ochranu chytrých budov před „chytrými“ kybernetickými zločinci je nutné v síti postavit bariéry, které útočníkům zabrání ve vstupu do celého systému. Takovými bariérami jsou např. bezpečnostní řešení nové generace a vhodné přepínače. Nové typy přepínačů umožňující nepřetržité napájení garantují provozuschopnost všech připojených zařízení, jako např. IP kamer, dokonce i během aktualizací jejich vlastního firmwaru nebo konfigurace. Nové přepínače navíc podporují delší přenosové vzdálenosti, takže součásti systému lze v případě potřeby instalovat i na vzdálených místech.

Protože přepínače data z různých chytrých zařízení přesměrují do oddělených kanálů, kybernetičtí útočníci se nemohou dostat do celé sítě budovy, a to ani v případě, že se jim podaří proniknout do jednoho chytrého zařízení. Pokud organizace chtějí těžit z výhod chytrých budov, pak řešení k ochraně jejich sítí a citlivých informací spočívá v prvotní investici do správné IT infrastruktury. Rozhodnutí zakomponovat do síťové infrastruktury přepínače odpovídajících parametrů může být klíčovým krokem, díky němuž budou chytrá města budoucnosti zase o něco blíže realitě.