Společnost Zyxel novým partnerským projektem podporuje iniciativu WiFi4EU pro spolehlivé pokrytí veřejných míst sítí WiFi

Nové partnerství společností Zyxel Networks, Octopus WiFi a Boundless Digital má za cíl přispět k lepší dostupnosti bezplatné WiFi v evropských městech

Společnost Zyxel Networks, která patří mezi leadery na trhu podnikových a domácích řešení využívajících přednosti umělé inteligence a cloudu, dnes oznámila, že na podporu iniciativy WiFi4EU navázala partnerství s firmami Octopus WiFi a Boundless Digital. WiFi4EU je iniciativou Evropské komise, v rámci které mohou města v zemích Evropské unie získat finance na instalaci bezplatné sítě WiFi ve veřejných prostorách, jako jsou např. parky, náměstí, knihovny a zdravotnická zařízení.

WiFi se stala nedílnou součástí našeho každodenního života a ovlivňuje mimo jiné kulturu a cestovní ruch. Iniciativa WiFi4EU otevírá firmám, občanům i návštěvníkům dveře k bezplatné veřejné WiFi po celé Evropě. Společnost Zyxel a její partneři bezplatnou WiFi na základě této iniciativy zatím zkušebně spustili ve španělských městech Quintanas de Gormaz a Miño de San Esteban, přičemž jejich cílem je tuto službu v blízké budoucnosti rozšířit do dalších 17 měst ve Španělsku a střední Evropě a později po celém kontinentu.

Společnost Octopus WiFi v rámci tohoto partnerství garantuje dodržování veškerých podmínek grantové smlouvy, ať už se jedná o plnění požadavků souvisejících s vizuální identitou EU nebo o využívání a kvalitu sítě. Vzhledem k veřejnému charakteru instalovaných sítí WiFi je všem uživatelům garantováno dodržování podmínek Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Proces podávání žádostí

Města, která se chtějí iniciativy WiFi4EU účastnit, musí podat žádost o finanční prostředky a jmenovat kvalifikovaného dodavatele infrastruktury. V případě schválení žádosti jsou finanční prostředky na instalaci sítě poskytnuty přímo dodavateli, takže samotné městské orgány nejsou do vlastního financování přímo zapojeny. Dotace pokrývá také nastavení veškerých nezbytných zařízení včetně přístupových bodů, kabeláže a přepínačů.

Součásti balíčku WiFi4EU

Samotná síť funguje na cloudové platformě, takže je nabízena ve formě SaaS (software jako služba) s různými úrovněmi licencí a bez nutnosti instalovat dodatečný hardware. Společnost Zyxel bude iniciativu WiFi4EU podporovat dodávkami svých nejmodernějších produktů standardu WiFi 6, tj. přístupových bodů WAX510D a NWA110AX. Iniciativa je otevřena různým dodavatelům a umožňuje integraci většiny standardních WLAN řešení, která jsou dostupná na trhu. Iniciativa nyní prochází zkušební fází, přičemž dodavatelé mají přístup k reportům sloužícím jako podklady k analýze síťového provozu a k identifikaci potenciálních problémů. Zdrojem reportů je systém pro monitoring v reálném čase.

Součástí iniciativy jsou také oficiální internetové stránky WiFi4EU Portal, které ve 24 jazykových verzích obsahují informace o požadavcích kladených na účastníky programu, podmínky registrace obcí a dodavatelů WiFi vybavení a další důležité údaje.

„Věříme, že dostupnost velkého počtu jazykových mutací internetových stránek a kompatibilita sítě a souvisejících platforem s infrastrukturou existující ve velkých evropských městech přispějí k úspěchu iniciativy napříč Evropou,“ poznamenává Marce de Miguel Fernández, ředitel rozvoje obchodních aktivit ve společnosti Octopus WiFi. „WiFi4EU poskytuje snadný přístup k internetu všem, kteří se bez něj neobejdou ať už na pracovních či soukromých cestách. A uživatelé jistě ocení také skutečnost, že přístup k WiFi je nejen bezplatný, ale také kompletně zabezpečený."

Optimalizace správy hotspotů zajišťujících WiFi pro hosty


Společnost Boundless Digital do partnerství přináší bezkontrolerovou autentizační platformu v režimu SaaS, která návštěvníkům poskytuje přístup k WiFi a současně zajišťuje soulad s požadavky iniciativy WiFi4EU. Díky jejím integrovaným systémům pro filtrování obsahu jsou obce a dodavatelé infrastruktury schopni uživatele chránit před externími hrozbami a škodlivým obsahem a současně poskytovat optimální kvalitu sítě.


Participujícím obcím portál umožňuje také bezpečný sběr údajů s minimálním počtem identifikátorů. Systém dokáže monitorovat, kolik návštěvníků je aktuálně připojených k síti, o jaké návštěvníky se jedná a jak dlouho jsou připojeni.


„Mnohá evropská města a lokální podnikatelé do značné míry závisejí na cestovním ruchu, přičemž právě WiFi dokáže cestovní ruch a místní podnikání výrazně podporovat,“ zdůrazňuje Noel-Edouard Chenu, zakladatel společnosti Boundless Digital. „Součástí portálu WiFi4EU je také analytika využívání WiFi ze strany hostů. Tato funkce obcím pomáhá monitorovat každodenní aktivity jejich hostů, a tím poskytuje cenné informace týkající se cestovního ruchu."


Patrick Hirscher, manažer společnosti Zyxel pro rozvoj trhu bezdrátových technologií v regionu EMEA, v této souvislosti poznamenává: „zkušební provoz, který jsme spustili ve dvou španělských městech, se setkal s pozitivní odezvou. Věříme, že díky našemu společnému partnerství čeká iniciativu WiFi4EU úspěch po celé Evropě. Už dnes se těšíme na to, až začneme naše řešení instalovat i v dalších městech, která mají zájem o nejnovější generaci veřejné WiFi."


Bližší informace o iniciativě WiFi4EU najdete na stránkách: https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home