Služba Astra od společnosti Zyxel ochrání také mobilní a vzdálené uživatele

Cloudová služba Astra zaměstnancům umožňuje pracovat bezpečným způsobem bez ohledu na to, kde se nacházejí. Blíže novinku představí Thorsten Kurpjuhn, manažer společnosti Zyxel pro rozvoj evropského trhu.


Mobilní zařízení, komunikační technologie a cloud nám otevírají neskutečnou svobodu pracovat, být připojeni k internetu a spolupracovat odkudkoli chceme. Jen stěží si lze představit, že bychom bez těchto vymožeností zvládli uplynulý rok.


Moderní technologie s sebou nicméně přinášejí také celou řadu nových výzev, přičemž mezi ty největší, před kterou stojí každý jejich uživatel z řad jednotlivců i organizací, patří zabezpečení. Ať už se jedná o řízení firemních procesů a dat nebo o nakupování v eshopech a elektronické bankovnictví, škála věcí, které dnes děláme online, je zdánlivě nekonečná. Přístup ke všem těmto informacím a online službám nám sice na jednu stranu poskytuje neuvěřitelnou flexibilitu a výrazně usnadňuje život, ale na druhou stranu nás stále více staví do hledáčku kybernetických zločinců.


Jasně definované hranice


V době, kdy všechny aplikace byly hostovány na serverech, kdy data byla uložena na lokálních úložištích a kdy všichni uživatelé seděli u počítače ve své kanceláři a byli fyzicky připojeni k interní síti, bývalo relativně jednoduché řídit přístup do sítě a monitorovat síťový provoz. Tehdy ještě býval perimetr sítě jasně a fyzicky vymezen.


Naproti tomu dnes je tento perimetr prakticky jen virtuální. Aplikace a data jsou uloženy ve více zdrojích, z nichž některé mohou být lokální, zatímco jiné se mohou nacházet ve veřejném nebo privátním cloudu. Mnozí uživatelé, pokud ne rovnou většina, vyměnili svou kancelář za domácí pracoviště a k síti se připojují na dálku.


Výsledkem je decentralizovaná síť, jejíž hranice se mnohem hůře definují, a tudíž i chrání.


Samozřejmě i nadále má smysl bránu do centrální sítě zajistit unifikovaným bezpečnostním řešením a pro bezpečný vzdálený přístup zaměstnanců do firemní sítě používat VPN a point-to-point připojení. Nicméně vzhledem k tomu, že klientská zařízení se do sítě připojují z mnoha různých míst, v různých časech a různými způsoby, je jediným reálným řešení pro celkovou ochranu sítě rozšíření jejího virtuálního perimetru až na úroveň každého klientského zařízení.


Ohněm proti ohni


Takové řešení vyžaduje boj ohněm proti ohni, tj. použití decentralizované cloudové služby schopné pokrýt každé klientské zařízení, které se připojuje k síti, a vytvořit kolem této virtuální struktury bezpečný perimetr.

A právě z tohoto důvodu společnost Zyxel přichází se službou Astra.

Ta funguje jako virtuální bezpečnostní brána, která v cloudu poskytuje kompletní firewall, detekci a prevenci průniků, technologii sandboxing, pokročilé řízení přístupu a mnohem více. Astra všechny tyto ochranné prvky umístí před každého klienta připojeného k síti, čímž zajišťuje, že všechny možné vstupní body do celé virtualizované sítě jsou stejně bezpečné jako hlavní brána do fyzické infrastruktury.


Správci navíc díky Astře mají kontrolu nad sítí pevně ve svých rukou, protože tato služba jim umožňuje monitorovat a řídit parametry zabezpečení a sledovat stavové reporty.


Kontrola nad používáním sítě


Velkou výhodou služby Astra je také to, že uživatelé si nemohou vybrat, jestli o ochranu, kterou Astra poskytuje, mají zájem či nikoli. Astra se jednoduše aktivuje při každém připojení uživatele, takže nehrozí, že by uživatel nerespektoval bezpečnostní zásady a nevědomky kybernetickým zločincům umožnil přístup do sítě.


Astra představuje snadno použitelný a cenově dostupný nástroj pro efektivní správu zabezpečení decentralizovaných sítí. Díky Astře má správce sítě opět kontrolu nad všemi součástmi jejího zabezpečení a je schopen velmi efektivně monitorovat a řídit jednotlivé uživatele.


Pro bezpečnostní zařízení USG Flex a ATP bude služba Astra k dispozici od letošního léta. Pokud se o ní chcete dozvědět více, kontaktujte prosím lokální zastoupení nebo partnera společnosti Zyxel.