Skutečné výhody WiFi 6

Praha, 4. března 2020 V reakci na nedávné oznámení nového WiFi standardu 802.11ax se mnohé organizace začaly těšit na to, jak si budou bez starostí užívat rychlejšího připojení. To však představuje jen jednu z mnoha výhod, které tento standard nabídne.

Plusem nepochybně bude už jen samotná vyšší rychlost, kterou přinese upgrade na WiFi 6, jak se standard 802.11ax běžně označuje. Samotný přechod na vyšší standard je nezbytný a pozitivní krok vpřed. Ve srovnání s předchozími technologiemi se předpokládá rychlost vyšší až o 40%, která se v konečném důsledku projeví pružnějším fungováním sítí.

 Proč ale nechtít víc? Společnosti by se měly snažit z nástupu WiFi 6 vytěžit i méně zjevné výhody a odlišit se díky tomuto standardu od konkurence tím, že urychlí svůj vlastní rozvoj.

Větší mobilita zaměstnanců

První způsob, jak se odlišit od ostatních, je úzce provázán s trendem, který v současnosti nabírá na síle v průmyslu. Přirozeným důsledkem rozmachu Internetu věcí a používání vlastních zařízení na pracovišti jsou nové pracovní metody včetně práce na dálku a z domova, které však některé společnosti, a to zejména ty malé a středně velké, doposud musely zavádět jen s velkou opatrností. Jejich nedůvěra pramenila hlavně z toho, že nevěděly, jestli zaměstnanci při používání vlastních zařízení mimo pracoviště dosáhnou stejného pracovního výkonu a jestli nebude narušeno jejich vzájemné propojení.

 S jistotou dnes můžeme říct, že díky WiFi 6 odpadají starosti s funkčností připojení v místech s vysokou hustotou provozu. Navíc se díky standardu WiFi 6 prodlouží také výdrž baterií připojených zařízení, takže zaměstnanci mohou zůstat mobilní delší dobu.

Rychlost připojení přispívá k větší mobilitě – na tento fakt je nutné myslet s ohledem na to, do jaké míry dnes atraktivita pracovního místa v očích zaměstnanců závisí na flexibilitě. Upgradem na standard WiFi 6 nejenže rozšíříte možnosti pro své stávající pracovníky, ale také se stanete atraktivnějším zaměstnavatelem pro potenciální uchazeče.

Buďte nejhodnotnějším článkem řetězce

Vyšší rychlost, lepší efektivitu a silnější výkon napříč vašimi interními systémy nepochybně uvítají také obchodní partneři a spolupracovníci ve vašem dodavatelském řetězci.

Vyšší rychlost sítě otevírá mnohem více možností nasazení a vytváří obrovskou paletu příležitostí pro uživatele a obchodní partnery. Upgrade na nový standard WiFi 6 přinese všem zúčastněným přesně to, čemu v obchodních vztazích přikládají prvořadou pozornost – maximální efektivitu, kvalitu, bezpečnost a omezení rizik.

Úspora provozních nákladů

Ruku v ruce se zvýšením rychlosti, efektivity a kvality klesají nároky na údržbu. Tento vývoj s sebou přináší také méně prostojů, zvýšenou důvěru v provozní schopnosti a technologie vaší společnosti a spokojenější zaměstnance.

Tyto výhody jsou ještě hmatatelnější v numerickém vyjádření. Provozní výdaje jsou v dnešní době úzce provázány s digitalizací. Jestli si dnes nemůžete dovolit něco přehlížet, pak jsou to vaše technologie, jejichž fungování se často odvíjí od rychlosti připojení.

 Archivace a správa dat, řízení interních i externích vztahů, uchovávání souborů, výzkumné aktivity, rozvoj znalostí v reálném čase, využívání sociálních sítí, chatovací aplikace, to vše dnes hraje klíčovou roli v každodenním podnikání a neobejde se bez silné a rychlé sítě.

 Když se kterýkoli z těchto článků porouchá, často vyžaduje nákladnou opravu. Výrazné snížení pravděpodobnosti takových poruch uživatelům dodává nejen jistotu v jejich systémy, ale také ovlivňuje režijní náklady.

 Jednorázový výdaj spojený s přechodem na WiFi 6 tak společnostem v konečném důsledku může ušetřit celou řadu budoucích nákladů. A to jsme ještě nezmínili finanční přínos výše uvedených výhod, jako jsou např. vyšší kvalita pracovníků, loajálnější a lépe fungující dodavatelský řetězec a jednodušší administrativní procesy.

Nezůstávejte pozadu

WiFi 6 nepochybně bude kopírovat vývoj jiných převratných technologických novinek a brzy se stane samozřejmostí. Podobný dopad bude v nadcházejícím roce mít telekomunikační standard 5G. Internet věcí, big data a umělá inteligence již nyní společnostem pomáhají odlišit se od konkurence.

Totéž se dá očekávat od WiFi 6, přičemž nejvíce z tohoto standardu zřejmě vytěží ti, kdo nezůstanou pozadu. Je tedy naprosto klíčové přejít na tento standard a pak najít způsoby jeho uplatnění, které vám pomohou odlišit se od ostatních. A pokud vás v jeho zavádění a využití porazí vaši největší konkurenti v oboru, pak už možná budou všechny ostatní způsoby, jimiž jste se chtěli odlišit, zbytečné. Už totiž budete v poli poražených, co se týče kvality řízení, dodavatelského řetězce, atraktivity pro zaměstnance, nároků na údržbu, prostojů a konec konců také úspory nákladů.

Prvním krokem je být rychlejší než ostatní nebo s nimi alespoň držet tempo. Zaberte, abyste byli připraveni na rychlost, kterou s sebou přináší standard WiFi 6.