Sítě jako páteř sdílených kanceláří a společných prostor

Ruku v ruce s tím, jak si organizace začínají uvědomovat význam, který zaměstnanci připisují volbě pracoviště a pracovní době vyhovující jejich potřebám, stoupá poptávka po flexibilních kancelářských prostorách. O tomto trendu svědčí rostoucí obliba coworkingových center, jako např. objektů provozovaných společností WeWork, mezi lidmi na volné noze, malými a středně velkými firmami a dokonce i korporacemi. Na rozdíl od tradičních kanceláří coworkingová centra dokáží stimulovat produktivitu, inovativnost a spolupráci. S ohledem na současný vývoj se očekává, že počet coworkingových center bude do roku 2022 ročně stoupat o 13%.

S rostoucí popularitou coworkingových center mezi firmami i jednotlivci nicméně stoupají také nároky na spolehlivou konektivitu. Zaměstnanci pracující z coworkingových center potřebují dosahovat stejné produktivity jako ve své standardní kanceláři. Aby dokázaly stoupající nároky uspokojit, musí coworkingová centra poskytovat spolehlivou síť umožňující rychlé a bezpečné připojení pro všechny uživatele a jejich zařízení.

Problém č. 1: rychlost

Pokud není segmentací sítě zabráněno tomu, aby několik málo uživatelů okupovalo celou dostupnou šířku pásma, brzy se dostaví problémy s pomalým připojením, které dokáží značně zkomplikovat práci všem ostatním uživatelům sítě. Streamovací aplikace, jako např. YouTube, mohou snadno zabrat celou šířku pásma, a tím zpomalit přenosovou rychlost a narušit fungování sítě pro všechny, kdo ji chtějí používat.

Při plánování síťové infrastruktury každého coworkingového centra je důležité myslet také na fluktuaci uživatelů a připojených zařízení v průběhu dne. Provozovatelé těchto center musí identifikovat hotspoty pro síťový provoz a na strategických místech instalovat přístupové body, které budou uživatelům i v tom nejzapadlejším koutě objektu poskytovat spolehlivý a rychlý přístup k síti.

Možné problémy uživatelů coworkingových center se nicméně neomezují pouze na rychlost sítě.

Jsou data na síti v bezpečí?

Na rozdíl od tradičních kanceláří prostory coworkingových center sdílí široké spektrum firem a osob působících v různých oborech. Tato situace vede k neustálému pohybu lidí a k častému přihlašování uživatelů do sítě a jejich odhlašování. Někteří klienti coworkingová centra využívají dlouhodobě, zatímco jiní pouze jednorázově. Ačkoli většině uživatelů lze důvěřovat, najdou se i tací, kteří do centra přicházejí s nečestnými úmysly. Znalost přihlašovacích údajů do bezdrátové sítě coworkingového centra útočníkům otevírá cestu k souborům a soukromým informacím z připojených zařízení.

Bohužel platí, že WiFi hotspoty ve sdílených kancelářích a společných prostorách představují pro útočníky snadný cíl, čímž je samozřejmě ohrožena důvěrnost obchodních informací.

V září 2019 došlo k úniku obrovského množství soukromých i firemních dat ze sdílených WiFi sítí centra WeWork, pomocí nichž pak bylo možné získat přístup k soukromým i firemním zařízením, serverům a dokonce k automatům na kávu. Následná bezpečnostní kontrola otevřené sítě centra WeWork odhalila, že mezi uniklými citlivými informacemi byly například finanční výkazy a přihlašovací údaje k bankovním účtům. Pokud se tedy na zabezpečení sítě nelze spoléhat u jednoho z nejznámějších provozovatelů coworkingových center, jak asi ochrana firemních dat vypadá jinde?

Bezpečnostní řešení pro sdílenou síť

Pro kybernetické zločince WiFi síť představuje oblíbený prostředek k získání přístupu k datům, a proto se žádné coworkingové centrum, které chce podporovat podnikání svých klientů, neobejde bez bezpečné síťové infrastruktury. Za účelem posilování zabezpečení musí provozovatelé těchto center nepřetržitě monitorovat a hodnotit klíčové součásti WiFi sítě, které zahrnují obvod ISP, router s integrovaným firewallem, řízené síťové přepínače, WiFi kontrolery a přístupové body. Protože jimi musí procházet veškerý provoz, jsou pro kybernetické zločince ideálním cílem a lákavou vstupní branou k citlivým údajům všechna síťová zařízení.

Vysoce efektivní strategií, která zvyšuje výkon a současně rozdělením infrastruktury do menších jednotek zlepšuje zabezpečení, může být segmentace sítě. Dílčí sítě lze vytvořit pomocí VLAN nebo izolace na druhé vrstvě na zařízeních, jako jsou např. bezdrátové přístupové body, přepínače a brány/firewally.

Klíčovou součást každé síťové infrastruktury tvoří přepínače, které uživatele spojují s počítači, tiskárnami, přístupovými body a dalším hardwarem. Řízený přepínač lze konfigurovat tak, aby uživatelům stejného sdíleného připojení k internetu poskytoval jejich „vlastní“ síť a současně jednotlivé segmenty udržoval bezpečně oddělené od sebe. Řízené přepínače tak síť chrání před útočníky a zlepšují celkové zabezpečení jejich legitimních uživatelů.

Další důležitou součástí sítě je firewall, jehož úkolem je zabránit neoprávněnému přístupu do nebo z privátní sítě. Firewally mohou šifrovat veškerá data procházející mezi zaměstnanci na cestách, vzdálenými podočkami a lokální sítí určenou pro danou firmu a podporují dodatečná bezpečnostní funkce, jako např. systémy pro detekci a prevenci průniků, detekci malwaru a filtrování internetových stránek.

Jak využít potenciál sdílených pracovišť

Je na provozovatelích coworkingových center, aby pro své klienty z řad firem i jednotlivců zajistili pracovní prostory, které jsou jednak flexibilní a také bezpečné pro jejich data. V souvislosti s rozmachem práce na dálku musí mít organizace jistotu, že sdílené prostory sloužící jejich zaměstnancům nabízejí vysokou míru zabezpečení a současně podporují produktivitu. Zavedení síťové a bezpečnostní strategie organizacím umožní vytěžit ze sdílených pracovních prostor maximum, pružně se adaptovat na nové způsoby práce a prosperovat v dnešním rychle se měnícím světě.