Poskytovatelům řízených služeb pomáháme fungovat v moři cloudových řešení

Petr Koudelka, Senior Sales Engineer ve společnosti Zyxel Communications Czech

Když jde o využívání cloudu, firmy, a to zejména ty malé a středně velké, se stále více spoléhají na doporučení a zkušenosti poskytovatelů řízených služeb. Ti sice při výběru vhodného řešení hrají stále větší roli, nicméně konečné rozhodnutí je na majitelích firmy, jejichž zájmy často bývají v rozporu s důrazem poskytovatelů na jednoduchost řešení.

Majitelé požadují rychlé zlepšení firemních výsledků a chtějí, aby se investice do cloudu projevila vyšší efektivitou a produktivitou práce. Tento tlak společnosti často vede k tomu, že spolupracují s více poskytovateli cloudových řešení. Ze zprávy společnosti IDC vyplývá, že navzdory četným problémům, které to může způsobit, více než 70 procent společností využívá několik cloudových prostředí současně. I tato skutečnost přidělává poskytovatelům řízených služeb vrásky na čele. Hlavním důvodem k používání více cloudových prostředí v minulosti bývala nejistá spolehlivost cloudu, což je pochopitelné, protože každá firma se chce vyhnout ztrátě dat a prostojům. Doba však pokročila, a dnes organizace multicloudová prostředí volí zejména kvůli nutnosti používat různé funkce od různých poskytovatelů a také kvůli rozmístění svých poboček a poskytovatelů cloudových řešení.

Z pohledu poskytovatelů řízených služeb to znamená další komplikace při migraci na cloud a při správě. Nejenže musí fungovat jako součást týmů svých zákazníků a stanovit a realizovat jasnou strategii přechodu na cloud, ale také mají za úkol optimalizovat síťovou architekturu a držet na uzdě celkové náklady na vlastnictví. Aby jednotlivá prostředí dokázali posoudit s ohledem na konkrétní cíle svých zákazníků, musí poskytovatelé řízených služeb také mít dokonalý přehled o různých cloudových řešeních a modelech. Hlavní výzvou při řízení těchto prostředí je minimalizovat jejich duplicitu. Souběžné používání více řešení často znamená, že některé jejich funkce se vzájemně překrývají, což s sebou nese provádění duplicitních úkolů a časově náročnou správu.

Pro využití všech předností multicloudového prostředí musí mít poskytovatelé řízených služeb zavedeny nástroje umožňující snadný a efektivní přesun pracovních úkolů mezi cloudovými řešeními. S tím, jak se rozvíjejí služby a software, musí tito poskytovatelé pokud možno být o krok napřed. To znamená osvojit si nové schopnosti a zajistit, aby současné procesy a pracovní postupy platily i v novém pracovním prostředí jejich zákazníků.

Mezi největší oříšky, kterým poskytovatelé řízených služeb musí v souvislosti s multicloudovým prostředím věnovat pozornost, zřejmě budou i nadále patřit správa a integrace. Poskytovatelé musí společně s koncovými zákazníky průběžně sledovat a vyhodnocovat aktuální stav. Každý poskytovatel, který pro své zákazníky chce z multicloudové architektury vytěžit maximum, musí nejprve získat důkladný přehled o tom, co to multicloud vlastně je, jak funguje a jak ovlivní zákazníkovu současnou IT infrastrukturu. V této souvislosti se snadno zapomíná na síť, která organizaci udržuje v chodu.

Zatímco firmy svou pozornost přesouvají směrem ke zvýšení efektivity, produktivity a tržeb, poskytovatelé řízených služeb musí zajistit, aby jejich zákazníci nezapomínali ani na klíčové součásti své IT infrastruktury. Právě zde hraje síť tak důležitou roli a pomáhá využívat přednosti cloudu. Zavedení cloudových sítí poskytovatelům řízených služeb umožňuje v úzké spolupráci s organizacemi centralizovat správu přístupu a v reálném čase analyzovat slabé články sítě a následně minimalizovat zranitelnost a zajistit nepřetržitou provozuschopnost sítě.