Oznámení o ukončení prodeje licencí pro firewally řady USG k 31. červenci 2021

Dne 10. června 2021 bylo oznámeno ukončení prodeje licencí pro firewally řady USG k 31. červenci 2021 (USG20-VPN, USG20W-VPN, USG40, USG40W, USG60, USG60W, USG110, Zywall 110, USG210, USG310, Zywall 310, USG1100, Zywall 1100, USG1900, USG2200). Aktivace zakoupených licencí bude možná do 30. září 2021.

Podpora všech licencí bude ukončena k 31. prosinci 2022. U některých vybraných licencí – např. u Content Filteru, bude ukončena podpora na konci roku 2025.

Přehlednou tabulku licencí, ukončení prodeje, ukončení aktivace a podpory naleznete zde: https://education.zyxel.com/newsletter/published/phaseout/License_Phaseout.htm

Pokud Vám končí platnost některé z licencí v období po 1. červenci 2021, můžete si zakoupit do konce července 2021 roční individuální licence nebo sady licencí nebo tzv. coterminační měsíční licence a prodloužit si je tak až do konce roku 2022.

Pokud nechcete čekat, můžete zvážit přechod na nejnovější řadu firewallů USG FLEX, která je výkonnostně o 125% rychlejší a o 500% mají vyšší propustnost s UTM filtry! Přehled firewallů USG FLEX naleznete zde: https://www.zyxel.com/cz/cs/products_services/smb-security_firewalls.shtml?t=c