Ochrana před kybernetickými hrozbami ještě nikdy nebyla pro poskytovatele řízených služeb tak důležitá

69 procent vlastníků malých a středně velkých firem se obává, že úspěšný hackerský útok by mohl znamenat konec jejich podnikání. Mnohé z nich se obracejí na poskytovatele řízených služeb (MSP), aby jim pomohli s ochranou před stále se měnícími hrozbami. Ale i MSP se mohou stát terčem útoku hackerů.

Kvůli ochraně svých finančních prostředků a pověsti dnes stále více firem investuje do bezpečnostních řešení. Malé ani středně velké firmy ale v mnoha případech nemají prostředky na vlastní bezpečnostní tým, a proto se obracejí na poskytovatele řízených služeb (MSP), které musí v reakci na tento vývoj posílit svou nabídku bezpečnostních produktů, aby dokázali uspokojit potřeby trhu a pomohli firmám s ochranou před stále se měnícími hrozbami.

Poskytovatelé řízených služeb jako důvěryhodní poradci

Zákazníci se spoléhají na to, že MSP jim poskytnou tolik potřebné odborné poradenství v oblasti IT a kybernetické bezpečnosti. Od MSP se tudíž očekává, že neustále sledují dění v oblasti bezpečnostních rizik a mají k dispozici nezbytná řešení a služby na ochranu svých klientů před těmito hrozbami.

MSP jsou nepostradatelným pomocníkem firem, pokud jde o orientaci v neustále se měnícím technologickém prostředí. MSP nabízejí širokou paletu služeb, které lze přizpůsobit konkrétním potřebám jednotlivých firem a umožňují jim navrhnout nejvhodnější bezpečnostní řešení s ohledem na konkrétní potřeby klienta. Pokud například zaměstnanci firmy pracují z domova nebo jiného vzdáleného místa, MSP by měl zajistit, aby firemní síť využívala robustní VPN a dvoufaktorovou autentizaci. 

Rostoucí škála hrozeb vyžaduje rostoucí nabídku služeb

Vzhledem ke stále vyššímu počtu a důmyslnosti kybernetických útoků je důležité, aby MSP nepřetržitě sledovali vývoj na poli kybernetických hrozeb. Mezi nejčastější typy kybernetických útoků na firmy patří phishing, při kterém se útočníci prostřednictvím podvodných emailů nebo stránek snaží ukrást citlivé informace, ransomwarové útoky, při kterých hackeři zašifrují data v napadeném zařízení a poté vyžadují výkupné za jejich dešifrování, a malwarové útoky, při kterých se útočníci snaží pomocí škodlivého softwaru získat neoprávněný přístup do zařízení oběti nebo ukrást citlivé informace.

Na ochranu klientů před těmito útoky musí MSP nabízet širokou paletu služeb a řešení. Jako příklad lze uvést řešení na ochranu elektronické pošty před phishingovými útoky, řešení na zálohování dat a jejich obnovu v případě ransomwarového útoku, řešení na ochranu koncových bodů před malwarem, řešení na ochranu sítě před útoky typu DoS a v neposlední řadě také bezpečnostní školení, které zaměstnance klienta naučí, jak odhalit a zastavit kybernetický útok.

V souladu s předpisy

Vlády po celém světě zavádějí přísné právní předpisy na ochranu osobních údajů, jako jsou např. Obecné nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) nebo NIS2.  Tato legislativa firmám ukládá povinnost udělat vše, co je v jejich silách, aby předešly hackerským útokům a ochránily citlivé údaje o zákaznících, přičemž její nedodržení může mít za následek nejen milionové pokuty, ale také poškození firemní pověsti.

Tato povinnost se týká i poskytovatelů řízených služeb, protože kybernetické útoky na ně mohou mít vážné dopady i na jejich zákazníky.

Společnost Zyxel Networks má jedinečné předpoklady k tomu, aby poskytovatele řízených služeb (MSP) a poskytovatele řízených bezpečnostních služeb (MSSP) podporovala při ochraně digitálních aktiv jejich zákazníků. Její bohaté zkušenosti se síťovými technologiemi jim umožní poskytovat komplexní a proaktivní bezpečnostní produkty, které efektivně řeší stávající i nové hrozby a zajišťují bezproblémové fungování všech, kdo se spoléhají na jejich služby.

S tím, jak sílí povědomí o významu kybernetické bezpečnosti i snahy regulačních orgánů čelit zvýšené aktivitě kybernetických zločinců, hrají odborníci na sítě stále důležitější roli v životě firem. A proto ještě nikdy nebylo tak důležité, aby poskytovatelé řízených služeb nabízeli vhodná řešení, která jim samotným i jejich klientům zajistí ochranu před kybernetickými hrozbami.