Několik tipů, jak úspěšně zvládnout videokonference

S rostoucím počtem firem, které přecházejí na práci z domova, stoupá využívání videokonferencí jako prostředku, pomocí něhož zaměstnanci zůstávají ve spojení se svými kolegy. Porady a jednání se dnes kompletně přesouvají do online prostředí. Obrovský nárůst popularity v poslední době, kdy mají mnozí zaměstnanci nařízenu práci z domova, zaznamenávají videokonference.

Podle údajů společnosti owllabs.com 80% vedoucích pracovníků při vnitropodnikové komunikaci upřednostňuje videokonference před audiokonferencemi. Někteří analytici předpokládají, že již v letošním roce bude z domova pracovat 50% zaměstnanců, a proto je důležité si používání videokonferencí osvojit co nejdříve.

Pro některé zaměstnance, kteří z domova doposud nepracovali, to nemusí být úplně jednoduché. Shawn Rogers, manažer rozvoje trhu ve společnosti Zyxel Networks, který má s pořádáním videokonferencí více než desetileté zkušenosti, je toho názoru, že „při práci z domova musí člověk dbát na to, aby působil stejně profesionálně jako přímo na pracovišti. Když pracujete z domova, moc neřešíte, jak právě vypadáte, co máte na sobě a co se děje kolem vás. Přesně na to však musíte v případě videokonferencí myslet, což znamená vhodně se obléct a najít si místo, kde vás během videokonference nebudou rušit členové rodiny, domácí mazlíčci ani nic jiného.“


Níže najdete několik doporučení pro zdárný průběh vaší videokonference:


1. Kvalitní připojení k internetu.

Ze všeho nejdříve zkontrolujte své připojení k internetu. Není nic příjemného na tom, když se člověk nemůže připojit k videokonferenci nebo když se mu neustálé seká připojení k internetu. Abyste tyto problémy nezažili, doporučujeme vybrat si z portfolia společnosti Zyxel některý z jejích přístupových bodů standardu WiFi 6

  • Model WAX650S je vybaven mimo jiné chytrou anténou, která pro trvalé zajištění optimálního výkonu nepřetržitě monitoruje a přizpůsobuje připojení každého zařízení.

  • Model WAX510D dokáže zajistit nejen vysoce rychlé a spolehlivé připojení bezdrátových klientů, ale je navíc velmi efektivní také z hlediska napájení.
  • A v neposlední řadě v nabídce značky Zyxel najdete model NWA110AX vybavený prémiovými zesilovači výkonu a filtry rozhraní 4G/5G, díky nimž se provozní parametry tohoto přístupového bodu řadí ke špičce ve své třídě.
2. Najděte vhodné místo.
Zvolte místo, které je dostatečně osvětlené. Jedním z důvodů, proč pořádáte videokonferenci, je to, aby vás bylo vidět. Pamatujte, že co se týče osvětlení, tak nejlepší je přirozené světlo a světlo, které na vás dopadá zboku. V případě nedostatku přirozeného světla si pomozte stropním svítidlem. Vybrané místo musí být uklizené a na stěnách kolem něj by nemělo být nic rušivého. Vyberte si takové místo, které vám poskytne soukromí. Pokud vaši spolubydlící nebo členové rodiny také pracují z domova nebo máte doma děti, předem je upozorněte, aby vás během videokonference nerušili. Nebo ještě lépe, na dveře své místnosti připevněte velký kus papíru s upozorněním, že právě máte konferenční hovor. Pokud chováte domácí mazlíčky, předem si rozmyslete, kde asi budou nejklidnější

3. Dbejte na svůj vzhled.
Mezi výhody práce z domova patří mimo jiné to, že můžete být oblečeni tak, jak se vám zachce, třeba klidně v pyžamu nebo teplákovce. Když ale pořádáte videokonferenci nebo se jí účastníte, oblečte se v souladu s dress codem svého zaměstnavatele, jako když jdete na skutečné jednání.

4. Ověřte funkčnost video/audio spojení.
Většina videokonferenčních platforem obsahuje funkci kontroly video a audio spojení. Určitě ji využijte. Pokud se s ostatními spojíte ještě před vlastním zahájením videokonference, ujistěte se, že vás vidí a slyší.

5. Zavřete nepotřebné aplikace.
Před začátkem videokonference ověřte, jestli nemáte otevřeno zbytečně mnoho aplikací, což by mohlo vést ke snížení výkonu vašeho procesoru. Také hrozí, že neúmyslné kliknutí na některé z otevřených oken naruší vaši prezentaci. A v neposlední řadě je nepříjemná také ztráta připojení, protože vyžaduje opětovné přihlášení, a to i v případě pasivních účastníků videokonference.

6. Mluvte, až nastane vhodný okamžik.
Pokud právě nehovoříte, ztlumte mikrofon, protože může být citlivý a zachytit nežádoucí zvuky kolem vás. Pokud chcete reagovat, vyčkejte na správný okamžik (v případě zvukové prodlevy chvilku počkejte, dokud nenastane ticho). Dle vlastního úsudku určete, kdy je vhodná chvíle mluvit. Nebo ještě lépe, pokud jste organizátorem videokonference, určete, kdo má mluvit, a pokud jste pouze účastníkem, přihlaste se o slovo zvednutím ruky nebo prostřednictvím chatu.

7. Zajistěte správné nastavení kamery
Myslete na to, že dívat se do objektivu kamery je jako dívat se druhé osobě do očí. Pokud váš zrak směřuje někam jinam, nebudete působit profesionálně.

8. Nepřestávejte se soustředit.
Ať už jste organizátorem videokonference nebo jen účastníkem, po celou dobu ostatním věnujte pozornost. Během videokonferencí se nezabývejte jinými aktivitami, jako např. čtením emailů. Vypadá to neuctivě a ostatní si rychle všimnou, že jim nevěnujete pozornost. Soustřeďte se, jako když se svými kolegy sedíte přímo v zasedací místnosti.

9. Pozor na zpoždění.
Také v případě videokonferencí platí, že není dobré chodit pozdě. Je velmi důležité se k videokonferenci připojit ještě před jejím plánovaným začátkem, abyste měli možnost ověřit správné fungování techniky. Pozdní připojení ruší účastníky a zbytečně prodlužuje jednání. Pokud předem víte, že začátek videokonference nestihnete, poproste kolegu, aby na to ostatní účastníky upozornil.