Multicastové řešení typu „plug and play“

Nastavit IP síť tak, aby zajišťovala kvalitní a spolehlivé fungování multicastových video aplikací, může být skutečným oříškem. Situaci naštěstí výrazně usnadňuje nový režim Networked AV na přepínačích Zyxel GS2220 a XGS2210. Více sdělí Luke Harley, manažer společnosti Zyxel pro rozvoj trhu s přepínači v regionu EMEA.

Technologie se pro většinu lidí staly nedílnou součástí každodenního života. Notebooky, tablety, chytré telefony a další zařízení používáme tak často, že obvykle nemáme problémy s jejich nastavováním. Většina z nás také ví, jak se připojit k síťovým zařízením, jako jsou WiFi routery a přístupové body.

Ačkoli má člověk někdy pocit, že k provozu těchto technologií stačí prakticky jenom zapojení do zásuvky, za jejich zdánlivou jednoduchostí se skrývá celá řada složitých procesů. Pokud síťové technologie mají plnit specifické požadavky, a pokud dané zařízení není nakonfigurováno předem, nebo když nemáte software usnadňující jeho konfiguraci, pak se neobejdete bez odborných znalostí.

Vždy vám nasloucháme

O společnosti Zyxel je známo, že neustále naslouchá zpětné vazbě svých zákazníků a obchodních partnerů a zohledňuje ji při vývoji produktů. V posledních měsících se na nás obrací stále více zákazníků s požadavkem na konfiguraci přepínačů, která zajistí jejich nejlepší výkon v multicastovém prostředí, tj. v místech, kde je v síti současně přenášeno velké množství video streamů.

K tomuto trendu přispívá několik faktorů, přičemž hlavním je stále častější streamování videí ve vysokém rozlišení v IP sítích. Jeho obliba stoupá univerzálně, nejvíce však v objektech sloužících k pohostinství a cestovnímu ruchu, jako jsou např. sportovní bary, hotely a volnočasová centra, jejichž provozovatelé chtějí hostům současně pouštět různé programy v HD kvalitě. Vedle toho poptávka po této technologii stoupá také na veřejných místech, jako jsou železniční stanice, letiště, nákupní centra, čerpací stanice a dokonce i parky a jiné městské prostory.


V těchto a dalších sektorech dnes organizace přecházejí ze starých analogových video technologií na digitální řešení na bázi IP, protože veškerý obsah, který dnes přijímají, je digitální a přichází prostřednictvím jejich externího síťového připojení. Místo převádění obsahu na digitální signály a jeho šíření pomocí jiné sítě je mnohem logičtější obsah poslat dále v digitálním formátu tam, kde je potřebný ve stávající IP síti, která současně přenáší data a prakticky vždy také hlasové služby.

Dokonale logické řešení

Ačkoliv takové řešení dává dokonalý smysl, pro mnohé zákazníky současně představuje Achillovu patu. Problém vězí v tom, že síťové přepínače jsou primárně  určeny k přenosu digitálních dat z jednoho bodu v síti do druhého. To samozřejmě zvládnou i v případě video přenosu, který je konec konců jen dalším IP paketem a který síťové přepínače dokáží šířit do různých bodů v síti. Video, a to zejména HD video, však vyžaduje velkou šířku pásma, přičemž k jeho efektivnímu přenosu do několika míst v síti je nutná odlišná konfigurace přepínače, která se neobejde bez odborných schopností a know-how. A ty nikdo nezíská ze dne na den.

Jak už jsem uvedl, žádosti o pomoc s takovým nastavením u nás nejsou ničím výjimečným. Tato situace nás vedla k rozhodnutí pracovat společně se specializovanými poskytovateli audiovizuálních řešení na přepínačích, které jsou předem nakonfigurovány k multicastovým IP video aplikacím. Současně jsme pro správce sítí připravili přehledný kontrolní panel, který umožňuje monitorovat provoz procházející přepínačem a dle potřeb upravit nastavení.


Výsledkem našich snah je rozšíření dvou nejvýkonnějších přepínačů v portfoliu značky Zyxel, tj. modelů GS2220 a XGS2210, o režim Networked AV, pomocí něhož lze zapnout nastavení vhodné pro multicastové prostředí a na kontrolním panelu monitorovat provoz.

Konzistentní výkon

Po zabudování režimu Networked AV do přepínačů GS2220 a XGS2210 uživatelům prakticky odpadá nutnost tato zařízení nastavovat pro multicastové AV aplikace. Sice stále musíte vědět, co děláte, ale protože modely GS2220 a XGS2210 jsou již optimalizovány pro multicastový provoz, spíše než odborné zkušenosti s nastavováním síťových přepínačů hrají důležitou roli znalosti fungování audia a videa v IP síti.


Pro naše zákazníky režim Networked AV znamená citelnou úsporu času a také snadnější zajištění kvalitních a spolehlivých video přenosů pro všechny uživatele sítě. A v neposlední řadě se jedná také o vynikající příklad toho, jak přínosná může být zpětná vazba z trhu pro společnost Zyxel i její zákazníky.


Pokud se chcete o režimu Networked AV na přepínačích Zyxel GS2220 a XGS2210 dozvědět více, kontaktujte místní pobočku nebo obchodního partnera společnosti Zyxel.