Je načase pracovat chytře: podpora zaměstnanců pracujících během karantény z domova

Šířící se pandemie koronaviru uvrhla velkou část světa do karantény a zásadním způsobem se podepsala na fungování a provozu mnoha firem a společností.

Pro některé organizace byl přechod na práci z domova poměrně bezbolestný a vyžadoval pouze posílení již existující digitální infrastruktury určené k tomuto účelu.

Pro mnohé další organizace však současná doba představuje krok do neznáma. Je evidentní, že organizace, které v tomto novém prostředí nebudou chtít pouze přežít, ale také prosperovat, se nevyhnou určitým porodním bolestem.

Jádro problému spočívá v síťové infrastruktuře. Je nezbytné, aby manažeři organizací a správci IT přešli od slov k činům a implementovali digitální infrastrukturu, která bude podporovat potřeby zaměstnanců pracujících na dálku.

Nelze přeci očekávat, že bez vzdálené podnikové sítě, která je bezpečná, vysoce výkonná a rychle přístupná, budou zaměstnanci odvádět stejně kvalitní a precizní výkon jako na svém pracovišti.

V nově nastalé realitě se problémem může rychle stát šířka pásma, protože domácí vybavení jednotlivých zaměstnanců nemusí splňovat firemní požadavky.

Řešení tohoto problému vyžaduje, aby firemní infrastruktura podporovala dvě věci. Zaprvé, schopnost komunikace a řízení, která zaměstnancům umožní pracovat stejně dobře, jakoby byli přímo na pracovišti. A zadruhé, zabezpečení a efektivní fungování digitálních technologií, aby bylo možné nadále plnit očekávání zákazníků.

 

Zabezpečení, řízení a flexibilita: to jsou tři klíčové oblasti, kterým se společnosti musí v současné době věnovat, aby dosáhly výše uvedeného. Prvním krokem je zřídit virtuální privátní síť (VPN).

Zabezpečení

Význam zabezpečení nelze podceňovat v žádné době a už vůbec ne za současné mimořádné situace, která je pro kybernetické zločince hotovým darem z nebes.

Ti na své oběti útočí phishingovými emaily, které se snaží adresáty přimět ke stažení malwaru sloužícího ke krádežím citlivých a osobních údajů, a dále pomocí červů, spywaru, trojských koní a mnoha jinými prostředky. Všechna tato rizika lze naštěstí omezit zabezpečeným síťovým připojením a nejmodernějším VPN firewallem.

Kombinace VPN a firewallu přináší efektivitu a zabezpečení nutné k řádnému fungování podnikové sítě a zaměstnancům připojeným k firemní infrastruktuře umožňuje pracovat standardním způsobem a bez rizika narušení bezpečnosti vytvářených, shromažďovaných nebo sdílených dat.

VPN vytvoří šifrovaný tunel, který každého zaměstnance propojí přímo s podnikovou sítí, čímž znemožní neoprávněný přístup třetích osob k přenášeným údajům. A přidání firewallu do domácí infrastruktury poskytuje ochranu před dalšími smrtelnými hrozbami, jako jsou ransomware a útoky virů přicházející z domácí sítě.

Je nutné mít na paměti, že případné narušení zabezpečení firemních nebo zákaznických dat by dnes mělo zřejmě ještě závažnější dopad než v minulosti a jen by prohloubilo stres zaměstnanců, pro které je současná doba složitá už jen tím, že jsou nuceni si zvykat na nový způsob práce.

Řízení

Ačkoli současná doba zrovna nepřeje zvyšování provozních nákladů, je velmi důležité, aby společnosti zaměstnancům pracujícím z domova zajistily vícevrstvá a komplexní bezpečnostní řešení a bezpečné připojení do podnikové sítě. Díky těmto opatřením budou mít zaměstnanci pocit, že věci mají pod kontrolou a že je zajištěna ochrana citlivých údajů i přesto, že každé fyzické zařízení se třeba nachází někde jinde.

A když už nebudou nuceni neustále myslet na bezpečnost, mohou se soustředit na to, co jim jde nejlépe, tj. na plnění svých běžných pracovních úkolů.

Nadcházející měsíce zřejmě budou velmi rušné pro IT manažery a všechny, kdo mají na starosti systémy pro správu sítí pomocí cloudu. Jejich úkolem bude zajistit robustní a kvalitní řešení a navíc ho dát k dispozici většímu okruhu uživatelů, než bylo obvyklé doposud. I úplní laici, pro které jsou moderní technologie španělskou vesnicí, musí mít větší kontrolu nad nastavením vlastní sítě a nad funkcemi pro vzdálený monitoring a sdílení.

Při tom všem bude nezbytné, aby si firmy zachovaly kontrolu nad situacemi, které jsou nad síly uživatelů. Jedinou cestou, jak toho dosáhnout, je nasazení optimalizovaných nástrojů pro vzdálenou správu sítě po cloudu. Zaměstnanci tak budou mít jistotu, že vedle kontroly nad svou IT infrastrukturou mají v případě potřeby k dispozici také nezbytnou pomoc.

V této souvislosti je s ohledem na probíhající karanténu nezbytné se ze všeho nejdříve ujistit, že veškerá používaná zařízení podporují vzdálenou konfiguraci a instalaci. Pokud se ukáže jako nezbytný, pak další krok spočívá v jednoduchém a automatickém upgradu softwaru. Řešení poskytnutá jednotlivým zaměstnancům musí být nastavena tak, aby byla srozumitelná i pro úplného laika.

Flexibilita

Řízení společně s využíváním nástrojů pro vzdálenou správu plynule vede k flexibilitě. Ta představuje koncept, který organizacím a jejich zaměstnancům nejenže pomůže překonat současnou krizovou situaci, ale dokonce má potenciál do budoucna posílit firemní procesy.

Přednosti řešení podporujících práci na dálku jsou dnes evidentní více než kdy dříve: snadná instalace, jednoduché používání, ovladatelnost a lepší řízení procesů z různých lokalit. Mnohé společnosti se doposud domnívaly, že optimalizace v těchto oblastech není možná bez přímého kontaktu na pracovišti a bez interních digitálních zařízení.

Zjištění, že stejných výhod lze dosáhnout i na dálku, vrhá světlo na novou dynamiku interakce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci. Nastolení lepší rovnováhy mezi soukromým a pracovním životem zaměstnanců, kteří mohou využívat výhody práce z domova, představuje citelné pozitivum této jinak nepříjemné situace.

Jedno staré přísloví říká, že „člověk by nikdy neměl promrhat žádnou krizi“. V případě mnoha organizací bude možná platit, že zavádění, instalace, správa a zlepšování digitálních řešení pro zaměstnance pracující z domova není jen pouhou krátkodobou záležitostí, ale spíše začátkem dlouhodobé transformace. Je proto životně důležité, aby si společnosti tuto skutečnost včas uvědomily a využívaly potenciál VPN a správy sítí prostřednictvím cloudu.