Jak připravit podnikové sítě na WiFi 6

Současný rozmach práce z domova, který je důsledkem omezení přijatých v reakci na pandemii onemocnění COVID-19, jednoznačně posílil význam bezdrátové konektivy. Tato změna způsobů práce nicméně doposud nevedla k podstatnému zvýšení zájmu o implementaci nové generace WiFi, tj. standardu 802.11ax běžně označovaného jako WiFi 6. Jakmile se však život vrátí k normálu, lze očekávat opětovný nárůst poptávky po rychlém a spolehlivém bezdrátovém připojení nejen v domácnostech, ale i všude jinde. Proaktivní společnosti, které WiFi 6 implementují co nejdříve, pak budou schopny okamžitě těžit z konkurenční výhody této technologie.

Nový standard bezdrátové komunikace byl původně považován za ideální řešení pro místa, jako jsou např. přepravní uzly, hotely, restaurace, veřejné prostory, univerzity a další školská zařízení. Při bližším zkoumání však vychází najevo, že WiFi 6 usnadní fungování prakticky všem organizacím, jejichž síť je vystavena rostoucím nárokům uživatelů. WiFi 6 řeší problémy s připojením k internetu na přeplněných místech a v členitých budovách, což nepochybně bude mít pozitivní dopad také na interní systémy dané organizace.

Kde začít

Jakmile se organizace přesvědčí, že rychlejší připojení a větší šířka pásma jsou dostatečně pádné důvody k přechodu na nový standard WiFi 6, je čas začít s plánováním implementace. První krok spočívá v posouzení existující kabelové sítě a v přijetí opatření, která zajistí, že stávající síť zvládne upgrade na vyšší standard. WiFi 6 bude mít kaskádový efekt v celé síti, přičemž větší šířka pásma může způsobit vyšší zatížení kabelové infrastruktury.

Co se týče kabeláže mezi novými přístupovými body, routery a všemi mezilehlými připojeními, hrozí, že stávající měděné kabely nedokážou podporovat rychlejší přenos dat. Pro rychlosti převyšující 1 Gbps se doporučují minimálně kabely Cat6. V případě standardu WiFi 6 se nicméně bavíme o rychlosti 2,5 nebo dokonce 5 Gbps, takže není od věci investovat do kabelů Cat6a, Cat7, Cat7a nebo Cat8, a rovnou tak zajistit, že nová infrastruktura si bez problémů poradí s budoucími potřebami.

Následně se organizace musí zaměřit na trasy síťového provozu a na modernizaci svých přepínačů a routerů, aby zvládly rychlost přenosu dat ve standardu WiFi 6. Když jde o přepínače, určitě není na škodu investovat do multigigabitových modelů, které podporují standard napájení PoE++ a zajistí připravenost síťové infrastruktury na budoucí nároky. Ačkoli některé přístupové body standardu WiFi 6 jsou kompatibilní s dosavadními standardy PoE, jejich použití může znamenat omezení rychlosti na maximálně 1 Gbps. Manažeři firem a ti, kdo rozhodují o IT, musí přesně vědět, jaké upgrady jejich síťová infrastruktura potřebuje k tomu, aby byla dokonale připravena na nové technologické možnosti.

Upgrade připojených zařízení

Začněme dobrou zprávou: k přístupovým bodům WiFi 6 se mohou připojit i zařízení, která nejsou certifikována pro standard 802.11ax. A teď ta špatná: taková zařízení nedokáží využívat všechna zlepšení konektivity.

Organizace si mohou zvolit jeden ze dvou způsobů, jak z nového standardu vytěžit maximum. První možností je investovat do PCIe adaptérů pro stolní počítače a M.2/NGFF WiFi 6 adaptérů pro notebooky, a tím stávající zařízení připravit na standard WiFi 6. Druhou možností je postupná výměna pracovních telefonů, notebooků a stolních počítačů za zařízení kompatibilní se standardem WiFi 6. Tento přechod na nový standard je sice pomalejší, ale na druhou stranu pomáhá počáteční výdaje rozložit do delšího časového období. Navíc platí, že klientská zařízení podporující standard WiFi 6 teprve pomalu přicházejí na trh, stejně jako tomu bylo v případě předchozího standardu AC.

Posílení správy sítě

Hyperkonektivita a upgrade na síť, která dokáže podporovat až tisíce zařízení, přirozeně kladou vyšší nároky na IT týmy a správce sítě. Loňský průzkum agentury ZK Research upozornil na skutečnost, že 61% správců sítí si není vůbec nebo dostatečně jistých tím, jaká zařízení jsou připojena do jejich sítě . Tento problém se s rostoucím počtem připojených zařízení dále prohloubí. Společnosti, kterým záleží na bezpečnosti dat a zvyšování produktivity, budou potřebovat dokonalý přehled o celé jejich síti.

Naštěstí existuje centralizovaná správa sítí po cloudu, která umožňuje zabezpečení a zásady řídit na dálku z jednoho společného řídicího panelu, což představuje základ pro úspěšnou implementaci a správu sítí WiFi 6. Protože tyto sítě mohou růst do dosud nepoznaných rozměrů, síťoví odborníci musí mít k dispozici ta nejefektivnější řešení pro jejich správu, znát bezpečnostní dopady a vědět, jaké protokoly je nutné používat.

Bez ohledu na současnou pandemii koronaviru představuje příprava na standard WiFi 6 pro mnohé organizace zajímavý krok vpřed. Pamatujte si, že kvalita bezdrátové sítě se odvíjí od její kabelové páteře. Pokud chcete uspět, důkladně zmapujte každý krok, který vás na cestě k implementaci WiFi 6 čeká. Pro ty, kteří budou mít kontrolu nad technologií a k tomu kvalitní strategii, nemusí být přechod na standard WiFi 6 vůbec komplikovaný. A nezapomínejte, že kdo dřív přijde, ten bude z výhod nového standardu bezdrátové komunikace těžit dřív než jeho konkurenti.