Integrace firewallu dělá z platformy Nebula nejkomplexnější řešení pro cloudovou správu sítí malých a středně velkých organizací

Nebulizace reaguje na výzvy požadující spolehlivý a bezpečný přístup pro zaměstnance pracující mimo kanceláře a distribuované firemní sítě.

Společnost Zyxel Networks, která patří mezi špičky na trhu domácích a podnikových síťových řešení využívajících přednosti umělé inteligence a cloudu, dnes oznámila rozšíření své vlajkové platformy Nebula o firewally řady USG FLEX. Firewally USG FLEX s novým firmwarem ZLD5.0 zajišťují robustní a inteligentní zabezpečení sítí, díky čemuž se platforma Nebula pro malé a středně velké organizace a poskytovatele řízených služeb stává nejkomplexnějším nástrojem určeným ke cloudové správě sítí.

Rozmach práce z domova, tzv. Home Office, ke kterému došlo po vypuknutí pandemie nemoci COVID-19, organizace a firmy staví před náročný úkol zajistit pro své zaměstnance pracující mimo kanceláře nezbytný přístup do firemní sítě. Tento nový způsob práce současně znamená zvýšené nároky na správu a monitoring síťové infrastruktury a větší riziko kybernetických útoků. Společnost Zyxel proto přichází s inovovaným a rozšířeným řešením nebulizace, které vzájemně integruje její ucelené portfolio vysoce výkonných a snadno použitelných firewallů, bezdrátových přístupových bodů a síťových přepínačů s intuitivní cloudovou platformou Nebula pro správu, monitoring a zabezpečení distribuovaných sítí.


Komplexní opatření proti stále závažnějším bezpečnostním hrozbám


Častější využívání cloudových služeb, vzdálený přístup zaměstnanců pracujících mimo kanceláře, používání osobních zařízení (BYOD) a začlenění internetu věcí (IoT) vystavuje firemní sítě nespočtu bezpečnostních rizik a výrazně komplikuje jejich správu a zabezpečení včetně ochrany před nežádoucími návštěvníky. Firewally řady USG FLEX jakožto součást komplexního řešení Nebula pro správu sítí v cloudu umožňují centralizovaný přístup k ochraně firemní sítě v souladu s principem nulové důvěry.


S integrací těchto firewallů do řešení Nebula správci sítí získávají bezpečnostní nástroj schopný pomocí antimalwaru, detekce a prevence průniků (IDP) a filtru nebezpečných URL adres identifikovat případné anomálie. Pokud firewally u kteréhokoli z připojených klientů detekují hrozbu, automaticky se synchronizují s řídicím centrem Nebula Control Center a ve všech přístupových bodech v celé síti aktivují bezpečnostní politiky. Ohrožený klient je následně zablokován nebo umístěn do karantény, díky čemuž se hrozba nemůže šířit a páchat škody.


Stejná úroveň přístupu a zabezpečení napříč sítí


Nebulizace maximalizuje produktivitu zaměstnanců pracujících z domova a jiných míst mimo kanceláře tím, že organizacím umožňuje poskytovat bezpečný a spolehlivý přístup do firemní sítě. S platformou Nebula mohou správci uplatňovat stejné bezpečnostní standardy napříč sítěmi bez ohledu na to, jestli se zaměstnanci do sítě přihlašují ze své kanceláře, z domova nebo třeba z hotelového pokoje či kavárny.


Pro bezpečný vzdálený přístup zaměstnanců do firemní sítě je platforma Nebula vybavena funkcí vzdáleného přístupového bodu (Remote AP). Správci díky ní mohou přístupové body v systému Nebula snadno, rychle a předem nakonfigurovat tak, aby mezi vzdálenými lokalitami (např. domácnostmi a pobočkami) a firewallem USG FLEX v centrální lokalitě vytvořily zabezpečené šifrované tunely. Když se takto nakonfigurovanýpřístupový bod připojí k internetu ve vzdálené lokalitě, automaticky vytvoří a nastaví zabezpečené připojení s hlavní lokalitou, takže uživatelé mohou do firemní sítě vstupovat, jako kdyby se nacházeli přímo ve své kanceláři.


Řešení pro snadnou, unifikovanou a efektivní správu sítí


Nebulizace poskytuje správcům lepší přehled o dění v sítích a umožňuje jim na intuitivním řídicím panelu ve webovém prohlížeči nebo v aplikaci pro chytré telefony konfigurovat, monitorovat a opravovat sítě z jakéhokoli místa připojeného k internetu. Díky přístupu ke všem sítím a zařízením spravovaným pomocí řešení Nebula mohou správci za použití jedné platformy řídit více sítí. Stručně řečeno, nebulizace umožňuje spolehlivé fungování sítí, maximalizuje efektivitu, omezuje potřebu lokální údržby a minimalizuje dobu, po kterou je síť mimo provoz.


„Omezení, která byla v uplynulém roce zavedena v rámci boje s pandemií nemoci COVID-19, vedla k rozmachu práce z domova, přičemž mnozí analytici se shodují na tom, že tato změna je zde natrvalo,“ poznamenává Gordon Yang, prezident společnosti Zyxel Networks. „Potřeba umožnit přístup do firemní sítě i mimo vlastní pracoviště staví malé a středně velké organizace a poskytovatele řízených služeb, kteří musí tyto distribuované sítě podporovat, před celou řadu nových výzev. Nebulizace usnadňuje správu sítí a přináší centralizované zabezpečení, díky němuž mohou tyto organizace a poskytovatelé nabízet ucelené řešení, které dříve měly k dispozici pouze velké společnosti.


Firmware ZLD5.0 je k dispozici jako bezplatný upgrade pro všechny firewally řady USG FLEX a lze ho stáhnout z cloudu prostřednictvím rozhraní pro správu zařízení. Od dubna 2021 se pro platformu Nebula zavádí licenční model na bázi zařízení. Ten se bude vztahovat na všechna zařízení kompatibilní s touto platformou a napříč portfoliem produktů značky Zyxel zajistí sjednocení licencí pro správu a zabezpečení sítí.


Bližší informace o nebulizaci najdete na stránkách www.zyxel.cz/nebula.