Hlavní trendy, které budou v roce 2021 utvářet trh se síťovými produkty

Jean-Marc Guignier, výkonný viceprezident regionu EMEA, Zyxel Networks

Kdo by si jen pomyslel, že letošní rok se bude tak výrazně lišit od nejčastějších prognóz, ve kterých dominovaly otázky brexitu, fúze a akvizice, umělá inteligence a cloud. Letošek je rokem zásadních změn, a to jak z hlediska volatility trhu, tak z hlediska masové digitální transformace. Tyto změny nutí i doposud váhavé společnosti zavádět práci z domova jakožto šanci, jak diverzifikovat svůj provoz a zajistit kontinuitu podnikání.

Díky těmto změnám probíhající pandemie doposud nevedla ke zpomalení tempa inovací. Trh se síťovými produkty je nejen odolný, ale také vynalézavý. Klíčovými aktéry, kteří společnostem pomáhají zachovat provoz a přizpůsobit se novým i současným výzvám, jsou poskytovatelé řízených služeb (MSP) a prodejci s přidanou hodnotou (VAR). Aktuální výzvu pro mnohé společnosti představují příliv nových zařízení a nutnost ve velkém zavádět řešení pro vzdálenou práci. Dá se navzdory tomu, že jsou všechny letošní prognózy passé, předpovědět, jaké technologické trendy můžeme očekávat v roce 2021?

WiFi 6 pro prostředí s vysokým provozem

WiFi 6 bude tahounem transformace trhu se síťovými produkty a dramaticky zlepší výkon sítí díky vyšší celkové kapacitě a omezení síťové latence. WiFi 6 také přispěje k rychlejšímu a spolehlivějšímu připojení každého uživatele, a to i v místech s vysokou hustotou připojených zařízení. To znamená, že se k síti bude bez prodlev a snížení výkonu moct připojit více uživatelů a zařízení.

Cloudový networking jako řešení a způsob myšlení v jednom

Cloud způsobil revoluci ve fungování organizací a umožnil novou úroveň flexibility a přístupu pro zaměstnance pracující z domova. Zavádění cloudového networkingu organizacím umožňuje řídit své IT služby na dálku, což přispívá k vyšší efektivitě a současně snižuje náklady. Cloud navíc představuje bezpečnější řešení, protože hostování systémů na vzdálených serverech chrání informace a brání ztrátě dat. S tím, jak mnozí nadále pracují z domova, se poskytovatelům řízených služeb otevírá velká příležitost v oblasti vzdálené podpory zaměstnanců.

Migrace firemní sítě na cloud obnáší celou řadu různých výzev, přičemž první a nejvýznamnější výzvou v každé společnosti je její myšlení. Přechod síťové infrastruktury na cloud je časově náročný proces, který vyžaduje nejen adaptabilitu lidí na všech patrech organizace, ale také jasně definovanou strategii a obchodní cíle, které organizace touto migrací sleduje. To platí bez ohledu na velikost společnosti. A v neposlední řadě se bezproblémový přechod na cloud neobejde bez úzké spolupráce jak prodejců s přidanou hodnotou, tak poskytovatelů řízených služeb s jejich koncovými zákazníky.

5G – nejrychlejší datová dálnice

Revoluci do firemního IT vedle WiFi 6 přinesou také sítě 5G, které díky své vyšší rychlosti ve srovnání s kabelovými sítěmi představují ideální řešení pro poskytovatele služeb. Vedle průměrné rychlosti 150 až 200 Mbps se sítě 5G vyznačují také nižší latencí, vyšší kapacitou, větší flexibilitou, spolehlivostí a službami v reálném čase, které by mohly zásadně změnit fungování organizací všech velikostí. Všechny tyto vlastnosti skýtají pro organizace velký potenciál, přičemž podle profesní asociace GSMA je pravděpodobné, že sítě 5G budou už v roce 2025 pokrývat třetinu světové populace. Rozmach sítí 5G a jejich větší šířka pásma usnadní přenos velkého objemu dat v rámci organizací, což následně otevře příležitosti pro edge computing. Ten s nástupem éry sítí 5G změní způsob, jakým jsou používána, zpracovávána a šířena data z milionů zařízení. Obzvláště přínosný je tento vývoj pro organizace, protože snižuje množství dat odesílaných na cloudové servery a z cloudových serverů.

Hybridní sítě poskytující to nejlepší kombinované řešení

Role IT sítí se mění. Tradiční síťové modely se musí přizpůsobit potřebám organizací a novým technologiím v dnešním digitalizovaném světě. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci dnes mohou snadno pracovat z domova, je ideálním řešením pro mnohé organizace hybridní síť, což je síť, která k propojení uživatelů, zařízení a lokalit využívá dvě různé síťové technologie. Ještě nikdy nepracovalo tolik lidí mimo své běžné pracoviště, přičemž někteří z nich k připojení do firemní sítě používají Ethernet, jiní WiFi a ti, kteří jsou na home officu, Internet nebo 4G/5G bezdrátové služby. Pomocí technologií, jako jsou Cloud Managed Networking nebo SD-WAN, mohou organizace snadno spravovat a řídit provoz směřující z různých připojení do centrální sítě.

Riziko výpadku sítě lze omezit nasazením různorodé síťové infrastruktury. Mezi výhody hybridních sítí patří také větší flexibilita a kapacita, lepší fungování aplikací a nižší náklady. Poskytovatelé řízených služeb musí fungovat jako odborníci a důvěryhodní poradci, kteří klientům pomohou s plánováním a správou těchto hybridních prostředí.

Prioritou zůstává zabezpečení a ochrana dat

Nejvyšší prioritou poskytovatelů řízených služeb musí i v roce 2021 být kvalitní zabezpečení, jehož potřeba stoupá s tím, jak se zvyšuje důmyslnost kybernetických zločinců i komplexnost jejich útoků. Zajistit takové zabezpečení může být vzhledem k mobilitě zaměstnanců stále náročnější. Skutečnost, že zaměstnanci se k síti připojují z různých míst a různých zařízení, síť v mnoha případech ponechává zranitelnou a vystavenou útokům malwaru. Klíčovou roli při ochraně sítí v současné době hrají odborné znalosti a zkušenosti poskytovatelů řízených služeb. Podle statistiky 59% těchto poskytovatelů nabízí více bezpečnostních řešení než jakýkoli jiný obchodní model, přičemž toto číslo pravděpodobně dále poroste.

Budoucnost kanálu

Podle statistik je pravděpodobné, že 41% zaměstnanců bude alespoň částečně pracovat z domova i po skončení pandemie. Pokud tedy velká část zaměstnanců zůstane v dohledné době doma, znamená to, že nároky na sítě dále porostou. Klíčovou roli při zajištění fungování sítí v měnícím se prostředí budou i nadále hrát poskytovatelé řízených služeb. Vysoká poptávka tak dnes panuje po síťových technologiích, které se dříve netěšily velké přízni zákazníků.

S tím, jak je současná ekonomická situace nutí snižovat stavy zaměstnanců včetně pracovníků IT, se stále více organizací bude spoléhat na externí IT experty. Vzhledem k těmto potřebám musí prodejci s přidanou hodnotou a poskytovatelé řízených služeb klást důraz na školení a zvyšování kvalifikace svých týmů, aby tyto byly v dnešní turbulentní době schopny poskytovat kvalifikované poradenství a zkušenosti v oblasti nových trendů a technologií. V roce 2021 se bude dařit těm poskytovatelům řízených služeb, kteří se od ostatních odliší investicemi do školení a zaváděním nových technologií. K tomu však musí vystoupit ze své komfortní zóny a přizpůsobit se aktuálním trendům, než bude pozdě.