Budoucnost práce po pandemii COVID-19: bezproblémové fungování sítí na pracovišti i mimo něj

Jean-Marc Guignier, výkonný viceprezident regionu EMEA, Zyxel Networks

Od začátku letošního roku se pro každého z nás mnohé změnilo. Například společnosti po celém světě byly nuceny převést své kancelářské zaměstnance na práci z domova. Před pandemií platilo, že společnosti zaměstnancům práci z domova umožňovaly spíše jen příležitostně, například aby mohli v klidu domova plnit specifické ad hoc úkoly, nemuseli ztrácet drahocenný čas trmácením se do práce atd. Poslední měsíce však ukázaly, že zaměstnanci dokáží i doma udržovat vysoké pracovní nasazení a že práce vykonávaná mimo pracoviště možná zůstane realitou i po odeznění pandemie COVID-19. Například společnosti Siemens a Twitter v souvislosti s pokračujícími omezeními, která byla zavedena jako prevence proti šíření této nemoci, již potvrdily, že svým zaměstnancům i nadále umožní pracovat minimálně dva až tři dny v týdnu z domova.

Když vládní orgány začaly prosazovat práci z domova, hlavní obavou společností bylo, jestli se mohou spoléhat na to, že zaměstnanci budou dlouhodobě dosahovat požadované produktivity. Tyto obavy se však zdají být liché. Ve skutečnosti mají zaměstnanci pracující z domova výrazně lepší pracovní návyky než na samotném pracovišti. Jedním z důvodů tohoto stavu je fakt, že zaměstnanci doma dosahují vyšší produktivity a nejsou zatíženi stresem spojeným s dojížděním do práce a poté zpět domů.


S ohledem na tyto nové způsoby práce je evidentní, že společnosti musí zvážit kombinovaný přístup ke svým zaměstnancům. Nutit všechny pracovníky k tomu, aby od pondělí do pátku byli přítomni na pracovišti, již zkrátka nedává smysl. Zaměstnanci prokázali, že si zaslouží důvěru, a manažeři se přesvědčili o přínosu flexibilních pracovních postupů pro firmu. Společnosti proto nyní musí najít správnou rovnováhu, která zajistí, aby jejich zaměstnanci byli angažovaní a táhli za jeden provaz.

Přidaná hodnota práce z domova

Pokud společnosti dospějí k závěru, že již nepotřebují všechny své stávající prostory, nepochybně se jim otevře příležitost ke snížení nákladů na nemovitosti. Hlavní výhoda práce z domova by však neměla být vnímána primárně v rovině finanční. Důležitější je uvědomit si zlepšení produktivity plynoucí z toho, že zaměstnanci již nemusí trávit drahocenný čas dojížděním za prací, kterou mohou snadno vykonávat z domova.


Další fáze spočívá v tom, že společnosti si uvědomí a vyhodnotí přidanou hodnotu různých pracovních režimů, např. kancelářské prostory by měly sloužit jako místo pro konání porad a rozvoj zaměstnanecké komunity. Dojíždění do práce a zpět domů může mnoha zaměstnancům zabírat velkou část dne a negativně se podepisovat na jejich zdraví, spokojenosti a rodinném i osobním životě. Pokud zaměstnancům ušetříme čas ztracený cestováním do práce a zpět domů, budou mnohem více motivovaní a méně vystresovaní, a tudíž schopni dosahovat lepšího pracovního výkonu.


Evoluce firemních sítí

Nejdříve je nutné podotknout, že firemní sítě dnes za zaměstnanci přicházejí domů, a tudíž se již neomezují pouze na fyzická pracoviště. Takže nově by důraz měl být místo trendu Bring Your Own Device (BYOD, tj. používání vlastních chytrých zařízení ve firemním prostředí) kladen na trend Bring Your Own Network (BYON, tj. používání vlastních sítí ve firemním prostředí). V souvislosti s novými pracovními postupy musí společnosti i zaměstnanci zvážit nezbytné prostředky, které jim umožní nový způsob práce s firemní sítí.


Klíčovou roli by zde mělo hrát posílení konektivity a zabezpečení všech bodů připojení. Z tohoto důvodu musí organizace zavést zdokonalené síťové nástroje, které si poradí i s nejnovějšími nároky a aktuálními změnami pracovních postupů.


Nezbytným předpokladem úspěšného fungování firmy je a nadále bude zabezpečený vzdálený přístup. Flexibilní řešení pro virtuální privátní sítě (VPN) zaměstnancům poskytují bezpečný, rychlý a spolehlivý přístup k firemním zdrojům bez ohledu na to, odkud pracují. [COaBC1]  Sítě VPN navíc spolupracují s bezpečnostními zařízeními, která pomocí technologie hloubkové kontroly paketů odhalují hrozby, červy, trojské koně a spyware ve VPN.


Společnostem dále doporučujeme používat integrované firewally, které k bezpečnosti sítí VPN přispívají pokročilým antimalwarem a režimem cloud query. Tato kombinace dokáže během několika vteřin ověřit hash souboru a pomocí databáze generované z více zdrojů rozšiřuje dosah antimalwaru a zvyšuje přesnost detekce hrozeb. Díky filtrům nebezpečných URL adres, antimalwaru a prevenci průniků poskytují tyto firewally vícevrstvou ochranu před mnoha typy hrozeb. Škála jejich interních ochranných prvků může zahrnovat také kontrolu aplikací a filtrování webových stránek, které omezuje přístup uživatelů k nevhodnému obsahu.


Vedle výše uvedeného mohou společnosti vybavené přístupovými body kompatibilními s cloudovými platformami těžit také z výhod nejnovějšího standardu 802.11ax, který je obecně znám pod označením WiFi 6. Tato kombinace poskytovatelům řízených služeb (MSP) a IT týmům umožňuje přístupové body nastavit na dálku ještě před jejich vlastní instalací, což minimalizuje dobu, kterou pak musí osobně strávit na místě instalace, usnadňuje sociální distancování a přispívá k jednoduššímu používání zařízení typu plug-and-play. Přístupové body standardu WiFi 6 navíc rychlé a spolehlivé připojení poskytují bez ohledu na to, jestli člověk pracuje z domova nebo v kanceláři.


Dalším produktem stojícím za zmínku jsou LTE routery. Toto záložní řešení ocení zejména zaměstnanci, jejichž domácí síť má problémy s rychlostí a spolehlivostí. Díky pokroku dosaženému v posledních letech LTE řešení výrazně urychlují přenos dat a současně se vyznačují ultra nízkou latencí, škálovatelnou kapacitou šířky pásma a zpětnou kompatibilitou.


Správa nové sítě


Když už společnost v reakci na nároky dnešní doby zavede novou strukturu firemní sítě, její IT manažeři musí myslet na tři věci, aby všichni zaměstnanci mohli nerušeně pracovat bez ohledu na to, jestli jsou doma nebo v kanceláři:


Kapacita – společnosti jsou v poslední době nuceny práci na dálku rychle umožnit velkému počtu lidí, což znamená, že firemní síť musí tento zvýšený nápor zvládnout.


Přístup – pokud zaměstnanci mají z domova pracovat efektivně, musí mít po připojení do firemní sítě přístup ke stejným nástrojům a platformám, které měli k dispozici přímo na pracovišti.


Spolehlivost – je nezbytné, aby zaměstnanci spolehlivé a nepřerušované připojení měli od začátku až do konce své pracovní doby.


Zaměstnanci pracující z domova mají stejné pracovní povinnosti jako ti, kteří docházejí do práce. Ke své práci doma potřebují spolehlivou WiFi, která umožní bezproblémové používání platforem nutných k plnění profesních povinností. Pokud spojení mezi pracovištěm a domácností nebude fungovat bezproblémově, práce z domova se rychle může stát noční můrou.


Domácí sítě zaměstnanců se stávají nezbytnou firemní investicí


Ve srovnání se stavem, který panoval před vypuknutím pandemie COVID-19, je dnes mnohem pravděpodobnější, že společnosti budou ve snaze zajistit spolehlivé spojení mezi pracovištěm a domácností investovat do domácích sítí zaměstnanců. Jestli se rozhodnou nést náklady na každé nebo jen některé širokopásmové připojení, to už je na rozhodnutí jednotlivých společností. Současně je kriticky důležité, aby společnosti zaměstnancům poskytly nezbytné vybavení pro bezproblémovou práci z domova, jako např. přenosné počítače, telefony, webové kamery, sluchátka a monitory.


Přístup společností k práci z domova se začíná měnit s tím, jak se mnohé z nich mohly osobně přesvědčit o výhodách a možnostech tohoto řešení. Není pochyb o tom, že pandemie onemocnění COVID-19 způsobila utrpení a tragédie. Na druhou stranu je však důležité si uvědomit příležitosti plynoucí z této situace, mezi které patří také možnost dlouhodobě pracovat z domova.