Bezplatná WiFi může být i ve vašem městě

Partnerství mezi společnostmi Zyxel a Octopus WiFi pomáhá obcím zajistit pro občany bezplatnou WiFi v rámci iniciativy WiFi4EU a současně představuje atraktivní příležitost pro evropské obchodní partnery společnosti Zyxel. Bližší informace přináší Patrick Hirscher, manažer společnosti Zyxel pro rozvoj trhu bezdrátových technologií v regionu EMEA.

Pokud jste o iniciativě WiFi4EU ještě neslyšeli, dovolte, abych ji v rychlosti představil. Tato iniciativa podporuje bezplatný přístup k WiFi ve veřejných prostorách po celé Evropě a městům a obcím umožňuje získat až 15 tisíc eur na instalaci vhodného WiFi řešení od specializovaného partnera.

Iniciativu přirozeně považujeme za vhodnou příležitost k tomu, abychom spolu s našimi obchodními partnery zpřístupnili naše bezdrátové technologie širšímu okruhu uživatelů. Za tímto účelem jsme spojili síly s partnery z našeho oboru a firmou Octopus WiFi, která patří mezi specialisty na hotspoty, a připravili komplexní řešení splňující veškeré technické a regulační požadavky iniciativy WiFi4EU.

WiFi na cestě k vám

S potěšením můžeme oznámit, že naše snahy přinášejí první ovoce. Řešení z dílny společností Zyxel a Octopus WiFi již funguje ve dvou španělských městech a v současnosti realizujeme 17 dalších projektů po celém Španělsku.


Obě společnosti jsou navíc připraveny své řešení nabídnout i v ostatních zemích EU. Děláme vše, abychom do této akce zapojili naše obchodní partnery a zajistili povědomí místních zastupitelstev a orgánů o iniciativě WiFi4EU a o jejích výhodách pro občany i místní ekonomiku. Vzhledem k značnému zájmu, který iniciativa doposud vyvolala v mnoha zemích EU, očekáváme, že v nadcházejících měsících o dotaci na instalaci infrastruktury zažádá mnoho dalších měst a obcí, takže právě nyní je vhodná příležitost se do ní zapojit.


Silnou stránkou řešení připraveného ve spolupráci s firmou Octopus WiFi je jeho prokázaná funkčnost v podobě dvou velmi dobře fungujících systémů, které jsme doposud instalovali ve španělských městech Quintanas de Gormaz a Miño de San Esteban. S jejich provozem jsou spokojeni jak uživatelé, tak samotná města. V souladu s pravidly iniciativy Evropská unie dotaci na dodávku a instalaci řešení poskytla přímo našemu místnímu obchodnímu partnerovi.

Vyšší atraktivita měst pro návštěvníky

Iniciativu WiFi4EU ocení všechny obce a města v EU, která chtějí bezplatnou sítí WiFi pro své občany i návštěvníky pokrýt různé veřejné prostory, jako např. parky, pěší zóny, knihovny, muzea, zdravotnická zařízení atd. Pandemie onemocnění Covid-19 v uplynulých měsících zasadila evropskému hospodářství a cestovnímu ruchu těžkou ránu. Evropská města nyní potřebují maximální podporu k tomu, aby se znovu stala atraktivními pro návštěvníky.


Vzhledem k tomu, jaký význam dnes WiFi hraje v našem soukromém i pracovním životě, je poskytnutí bezplatného přístupu k ní skutečně chvályhodným nápadem. Pokud se chcete o iniciativě WiFi4EU a o možnostech účasti na ní dozvědět více, kontaktujte prosím své místní zastoupení společnosti Zyxel.