5G: co přinese budoucnost?

Zřejmě se shodneme na tom, že technologie 5G neměla lehký start do života. Jak už tomu u nových řešení často bývá, tvrzení o budoucích výhodách 5G narážela na skepsi a obavy pramenící z nedostatku informací. Situace se však změnila a potenciálu technologie 5G věří stále více lidí s tím, jak stoupá její využití v praxi i obliba mezi předními výrobci. Stručně řečeno, 5G už není technologií budoucnosti, ale technologií současnosti.

Co má tato technologie ještě před sebou a jak mohou organizace a sítě přispět k přechodu ze 4G na technologii 5G, aby bylo možné naplno využívat její potenciál?

Upgrade na 5G

5G má předpoklady být skutečně revoluční technologií, která může zásadně změnit podnikání, průmyslová odvětví i každodenní život. Ve srovnání s technologií 4G, která kralovala mobilní éře, 5G přináší téměř exponenciální zvýšení výkonu, o čemž svědčí její přibližně 100x vyšší síťová rychlost a nárůst počtu podporovaných zařízení ze čtyř tisíc na přibližně jeden milion na kilometr čtvereční.

Martin Bratičák, Head of Channel CEE, v této souvislosti poznamenává:  „Z pohledu běžného uživatele může mít 5G značné výhody pro moderní životní styl náročný na data, protože snižuje tlak na přenosovou kapacitu v domácnostech a usnadňuje náš stále běžnější život na sítích. Hlavní přínos, který se začíná projevovat, má technologie 5G v podnikání a v průmyslu, přičemž jsme přesvědčeni, že z jejího zavedení bude stále více těžit celá ekonomika.“

Do budoucnosti s 5G

Jako u každé nové technologie i v případě 5G platí, že její počáteční přínos může být poměrně nízký a že plné využití potenciálu, který propagují výrobci, bude vyžadovat širší a propojený přístup. S rozšiřováním technologie 5G je však patrné, jak se její teoretické výhody stávají realitou, což následně podněcuje její další rozvoj a větší inovativnost.

Rozmach technologie 5G bude velkým přínosem pro automobilové odvětví, a to ještě předtím, než se běžnými stanou autonomní vozidla. Moderní auta již dnes představují propojený systém, jehož součástí jsou mimo jiné lokalizační služby, monitoring údržby a řízení výkonu vozidla. Díky přechodu z technologie 4G na 5G budou vozidla spolehlivější, chytřejší a lépe propojená než dnes.

Zařízení pro monitoring jízdy v reálném čase, tj. ekvivalent černé skříňky instalované v letadle, dokáže detekovat a nahlásit nehodu, řidiče upozornit na nezbytnou opravu nebo veškeré závady nahlásit přímo dané automobilce. Schopnost v reálném čase a přesně sledovat a monitorovat tisíce vozidel je naprosto klíčová v případě správy velkých vozových parků.

Průmysl 4.0

Obrovský přínos technologie 5G se začíná projevovat v průmyslu, kde se předpokládá, že vyšší rychlost, nižší latence a větší přenosová kapacita přinesou ve výrobě značný dodatečný ekonomický růst. Automatické výrobní linky vyžadují přesné načasování a spolehlivou konektivitu, protože i při sebemenší prodlevě v připojení hrozí potenciálně obrovský problém. Rozmach technologie 5G může být umíráčkem pro neflexibilní analogové výrobní linky.

Vedle automatizace chytrých továren, která zlepší fungování výrobních linek, 5G navíc výrobcům umožňuje propojit jejich interiérové sítě se sklady a venkovními prostory. Tento krok poskytuje neocenitelnou vazbu mezi výrobou a všemi logistickými činnostmi a umožňuje kompletní synchronizaci těchto operací.

Mnohé výrobní společnosti dnes trápí problémy plynoucí z rozdílných a protichůdných potřeb jejich kancelářských a továrních sítí a z toho, že kancelářské a výrobní prostory používají vlastní kabelové a bezdrátové sítě WLAN. Technologie 5G tyto problémy řeší vytvořením ucelené sítě, která je nejen bezpečnější, výkonnější, efektivnější a udržitelnější, ale také méně náročná na údržbu.

Význam integrace

Stejně jako u jiných síťových produktů i v případě technologie 5G existuje celá řada řešení dostupných pro různé objekty, ať už se jedná o venkovní zábavní areály, rozsáhlé výrobní závody nebo třeba kancelářské budovy. Kromě toho lze produkty 5G lokalizovat, nastavit a spravovat centrálně pomocí cloudových platforem, které vedle zmíněných funkcí navíc zlepšují zabezpečení a usnadňují integraci zařízení do sítě, což je obzvláště důležité při jejich provozu k pracovním účelům.

Současný rozmach vzdálené práce umožňuje zaměstnancům pracovat odkudkoli, což znamená, že vždy a všude potřebují spolehlivé připojení. V důsledku tohoto vývoje se rapidně zvýšily nároky kladené na firemní sítě. 5G řešení, která jsou centrálně spravovaná v cloudu, jejich provozovatelům umožňují poskytovat špičkové síťové připojení na velkých plochách, jako jsou tovární areály, a v zařízeních nacházejících se na různých místech, ať už jde o zaměstnance pracující doma nebo třeba o flotilu nákladních vozidel. Jsme zvědavi, co všechno příchod technologie 5G ještě umožní.

Martin Bratičák,

Head of Channel for CEE ve společnosti Zyxel