The switch that makes SMB networks complete

12/01/2022 Přepínač, se kterým jsou sítě malých a středně velkých organizací kompletní

Nejnovější přírůstek do rodiny přepínačů značky Zyxel je navržen s ohledem na strukturu, výkonnost a kapacitu, kterou potřebují sítě menších organizací, aby zvládly dodatečný provoz vyvolaný nárůstem připojených zařízení a aplikací náročných na přenosovou kapacitu. Blíže novinku představí Luke Harley, manažer společnosti Zyxel pro rozvoj trhu s přepínači v regionu EMEA.

V případě IT sítí často platí, že nemají předem definovanou strukturu a že se spíše postupně vyvíjejí a rozšiřují dle aktuálních potřeb uživatelů. Při rozjezdu podnikání firmám obvykle stačí jeden přepínač pro několik málo uživatelů a připojených periferních zařízení. Když pak firma začne růst a expandovat, přikoupí další přepínače, aby zvládla stoupající počet uživatelů a zařízení. Toto řešení sice není špatné, nicméně dříve nebo později vyvstane potřeba zvolit systematičtější přístup.

 

Pokud máte pět, šest nebo více přepínačů, je logičtější místo jejich „řetězení“ pořídit agregační přepínač, který umístíte doprostřed mezi ostatní přepínače a propojíte s každým z nich. Toto řešení zajistí rychlejší a efektivnější propustnost, protože každý přepínač lze „uplinkovat“ na agregační přepínač instalovaný ve středu sítě.

Skutečná síť

V tomto okamžiku se vaše infrastruktura stává tím, co by odborníci mohli považovat za „skutečnou“ síť, tj. sítí s definovanou a centralizovanou strukturou. V tomto smyslu instalace agregačního přepínače doplňuje síť a dodává jí základní rámec, z něhož se síť může dále rozšiřovat.

Cílem mého blogu nicméně není rozebírat složitosti síťové infrastruktury. Tím, na co se chci skutečně zaměřit, jsou potřeby menších organizací. Za tímto účelem se musíme nejprve vrátit k tomu, jak se vyvíjejí síťové struktury. V minulosti platilo, že společnosti, které potřebovaly jen několik málo přepínačů, instalaci agregačního přepínače uprostřed své sítě obvykle vůbec neřešily. Ani to vlastně nebylo nutné, protože jejich datový provoz byl poměrně slabý, takže si s ním poradila i jednoduchá lineární struktura sítě.

Z tohoto důvodu se agregační přepínače používaly pouze ve větších sítích. Agregační přepínače proto obvykle mívají mnoho portů a vysokou propustnost. Navíc se vyznačují technologickou náročností, protože jsou zkonstruovány tak, aby umožňovaly růst sítě a přidání dalších přepínačů, a to dokonce druhé úrovně agregačních přepínačů. To vše samozřejmě znamená, že pro menší organizace jsou také dost drahé.

Definovaná struktura

V dnešní době však definovanou strukturu potřebují také mnohé malé sítě. Do sítí se dnes pomocí WiFi připojuje stále větší počet zařízení. Stačí zmínit například notebooky, tablety, chytré telefony nebo IoT zařízení. Malé a středně velké organizace navíc generují stále silnější provoz z důvodu videokonferencí, online a cloudových služeb, práce na dálku a dodatečných bezpečnostních opatření, která si žádá dnešní doba.

Všechny tyto faktory přispívají k rostoucím nárokům malých a středně velkých organizací na přenosovou kapacitu. A právě instalace agregačního přepínače je vynikající způsob, jak tyto nároky řešit. Jen je třeba zvolit takový, který není vzhledem k potřebám malých a středně velkých organizací zbytečně předimenzovaný.

A právě proto nyní na trh přicházíme s agregačním přepínačem XS1930-12F určeným pro menší sítě. Přepínač disponuje 10 SFP+ optickými porty a 2 porty podporujícími multigigabitové připojení měděnými kabely. To znamená, že k modelu XS1930-12F lze rychlostí až 10 Gbps připojit až dvanáct dalších přepínačů, a tím zajistit dostatečnou kapacitu i pro ty nejnáročnější aplikace.

Menší sítě sice mohly v minulosti bez problémů fungovat díky vzájemnému řetězení, nicméně vzhledem k rostoucím nárokům dnešních uživatelů dává použití agregačního přepínače dokonalý smysl. A právě přepínač Zyxel XS1930-12F nabízí řešení, se kterým budou sítě malých a středně velkých organizací kompletní.


Štítek