Add an extra layer of security with Connect and Protect

05/01/2022 Dodatečná ochrana se službou Connect and Protect

Organizace dnes musí své systémy důsledně chránit před všudypřítomnou hrozbou ransomwaru. Našim zákazníkům, kteří se ve stále větší míře spoléhají na cloudovou platformu Nebula, nabízíme novou službu Connect and Protect, se kterou mohou sami instalovat a spravovat dodatečnou ochranu. Přednosti naší novinky popisuje Patrick Hirscher, manažer společnosti Zyxel pro rozvoj trhu bezdrátových technologií v regionu EMEA.

Kybernetická kriminalita dnes ohrožuje jak malé firmy, tak velké organizace, přičemž největší hrozbu ze všech jejích forem představuje ransomware. Bohužel platí, že mnohé malé a středně velké organizace nemají na ochranu své IT infrastruktury dostatek finančních prostředků.

Kavárny, bary, restaurace, nezávislé obchody, malé hotely a podobné provozovny s vysokým počtem zákazníků, návštěvníků nebo hostů využívajících jejich WiFi sice mohou zřídit captive portál, který zajistí, aby se uživatelé při přístupu na síť přihlásili a vyjádřili souhlas s podmínkami použití, bez monitorování a regulace online aktivit však nemají šanci zjistit, jaké stránky uživatelé jejich sítě navštěvují.

Cenově dostupné řešení

Obvyklým postupem v takových případech bývá instalace bezpečnostního zařízení, např. některého z našich produktů UTM Flex. Tyto produkty pro sjednocené řízení ochrany vás budou chránit před všemi typy hrozeb, protože monitorují veškeré požadavky a data procházející vaším připojením a blokují přístup na nebezpečné nebo nežádoucí stránky.

Ne všechny menší firmy si však mohou takové bezpečnostní zařízení dovolit, přičemž některé se mohou domnívat, a to dost možná oprávněně, že ho ani nepotřebují. Nákup takového zařízení může dávat smysl v případě organizace se stovkou či více zaměstnanci, kteří celý den využívají online zdroje. Když se ale počet zaměstnanců trávících většinu pracovní doby online omezuje jen na pár jedinců a když se vaši hosté k síti přihlašují jen na krátkou dobu, jak tomu bývá například v kavárnách nebo restauracích, taková investice možná nebude úplně nejrozumnější.

A to je jeden z hlavních důvodů, proč jsme nejnovější verzi naší cloudové platformy Nebula (verzi 13) rozšířili o službu Connect and Protect. Ta uživatelům umožňuje zablokovat přístup k obsahu a na internetové stránky, které mohou být nebezpečné nebo později způsobit problémy. 

Rozdíl, který je poznat 

Služba Connect and Protect představuje skutečný krok vpřed, protože poskytuje ochranu před nejběžnějšími způsoby vniknutí ransomwaru a dalších škodlivých kódů do sítě. K takovému vniknutí obvykle dochází tím, že nic netušící uživatel klikne na emailový odkaz, který ho přesměřuje na internetové stránky, z nichž je do systému uživatele stažen škodlivý kód. Služba Connect and Protect toto riziko výrazně snižuje, jelikož uživatelům znemožňuje přístup na veškeré podezřelé nebo zakázané stránky.

Služba se nabízí na základě rozšířené licence s platformou Nebula a za částku, která je podstatně nižší než náklady na pořízení bezpečnostního zařízení, poskytuje skutečně kvalitní ochranu před hrozbami, jako je ransomware.

Dalším důvodem, proč přicházíme se službou Connect and Protect, je skutečnost, že v posledních měsících stoupají počty zákazníků, kteří si svá síťová zařízení instalují a spravují sami. Rostoucí sebedůvěra zákazníků ve vlastní schopnosti může vyplývat z toho, že mnohé menší firmy musí provádět konfiguraci zařízení zaměstnanců pracujících z domova. Nebo to může být prostě tak, že díky platformě Nebula proces vzdáleného nastavení a správy zařízení uživatelé zvládnou i vlastními silami.

Vítané rozšíření nabídky společnosti Zyxel

Zřejmě platí oba z výše uvedených důvodů. Bez ohledu na jeho příčiny nás tento vývoj přesvědčil, že naši zákazníci přidání služby, jako je Connect and Protect, do platformy Nebula nepochybně uvítají. Poptávka po dodatečné a cenově dostupné ochraně a skutečnost, že zákazníci instalaci a správu síťových zařízení stále častěji řeší vlastními silami, pro nás byly pádným důvodem změnit naše plány v realitu.

Díky tomu dnes můžeme s platformou Nebula nabídnout také službu Connect and Protect, která představuje vynikající řešení pro menší firmy požadující dodatečnou ochranu před nejzávažnějšími kybernetickými hrozbami dneška.
Štítek