Zaangażowanie firmy ZyXEL

 • Share on Facebook
 • Share on Twitter
 • Share on Linkedin
 • Share on Google Plus

Zaangażowanie firmy ZyXEL w społeczną odpowiedzialność biznesu

Stanowiąc część globalnej społeczności, firma ZyXEL pragnie spełnić swoje zobowiązania zarówno względem społeczeństwa i środowiska naturalnego, jak również wobec interesów swoich udziałowców. Ponadto firma ZyXEL szanuje wartość społeczeństwa nie tylko poprzez wspieranie inicjatyw związanych z ograniczeniem zanieczyszczeń i oszczędzaniem energii, ale również zachęcając swoich dostawców i pracowników do podobnego zaangażowania się w kwestie ochrony środowiska. Wszystko to ma na celu wypełnienie roli firmy jako odpowiedzialnego społecznie przedsiębiorstwa. Potwierdzeniem zaangażowania firmy ZyXEL w tę problematykę jest raport „CG Watch 2007” przygotowany przez Azjatyckie Stowarzyszenie Ładu Korporacyjnego (ACGA - Asian Corporate Governance Association) oraz grupę CLSA Asia-Pacific Markets, w którym firma ZyXEL zajęła drugie miejsce w kategorii najbardziej ekologicznych firm w Azji i pierwsze miejsce w tej samej kategorii na Tajwanie. Zaangażowanie firmy potwierdza również nagroda Społeczna Odpowiedzialność Biznesu 2007 przyznana przez magazyn Global View Magazine w roku 2008.

W zakresie odpowiedzialności społecznej firma ZyXEL zobowiązuje się:

Ład korporacyjny 

 • Spełnić wszystkie wymagania natury prawnej oraz wymogi związane z etyką biznesu 
 • Precyzyjnie informować o kondycji finansowej oraz przychodach firmy 

Pracownicy 

 • Wspierać różnorodność oraz energię pracowników
 • Zagwarantować pracownikom bezpieczne i zdrowe środowisko pracy oraz wspierać ich zdrowie i dobrobyt

Społeczeństwo

 • Współpracować ze społeczeństwem w celu stworzenia lepszych warunków życiowych poprzez edukację, ekonomię i aktywność na polu dobrobytu społecznego 

Środowisko

 • Przestrzegać zasad ochrony środowiska w produkcji i działalności gospodarczej

Produkty

 • Tworzyć produkty wydajne energetycznie i przyjazne dla środowiska