Hotel Horizont

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on Linkedin
  • Share on Google Plus

Řešení internetového připojení v hotelu Horizont

"Proč jsme se rozhodli právě pro technologii ZyXEL? To je jednoduché: zavést novou technologii do staré budovy bez jakýchkoliv stavebních zásahů je vždy velkou výzvou. Proto jsme potřebovali jak kvalitní produkt, tak nadstandardní podporu – obojí nám přitom zajistil právě ZyXEL." Ing. Jan Kábrt, ředitel SKIP HARDWARE s.r.o. "Nasadit úplně novou službu bez dopadů na chod hotelu není nic jednoduchého – proto jsme byli mile překvapeni rychlostí a kvalitou provedených prací stejně jako následným bezproblémovým provozem. Současná spokojenost našich hostů hovoří za vše..." Ing. Karel Rada, ředitel hotelu Horizont

Hotel Horizont

Hotel Horizont
Nachází se v Peci pod Sněžkou (756 m.n.m.). Kromě ubytovací kapacity (132 dvoulůžkových pokojů, tři hotelová apartmá a čtrnáct rodinných apartmánů) nabízí také pořádání firemních akcí, konferencí a seminářů.  Hostům je k dispozici bazén s protiproudem, whirlpool, sauna, solárium a další wellness služby. Hotel je držitelem certifikátu ISO 9001:2001.

Hotelový průmysl se k internetovému připojení pro hosty stavěl dlouhé roky macešsky. Jeho absence byla dokonce považována a prezentována jako výhoda – vždyť hosté se do hotelů přijíždějí bavit, odpočívat, rekreovat, věnovat rodině či sportu. Zkrátka: nebýt rušeni. A v takovém případě je přece internet tím posledním, co by je zajímalo a po čem by toužili. Jenomže to, co platilo včera, už neplatí dnes. Otázka na internetové připojení a jeho dostupnost dnes patří k těm nejčastějším, na které musí recepční odpovídat. Důvodů je hned několik. Internet už dnes není jen pracovním nástrojem, ale stal se součástí životního stylu nebo právě zábavy – kterou hoteloví hosté vyhledávají a očekávají. Navíc dochází k rozvoji fenoménu souhrnně skrytého za termínem „kongresová turistika“, neb mnoho firem pochopilo, že neformální hotelové prostředí zlepšuje vztahy s obchodními partnery, na pracovišti, motivuje zaměstnance či zvyšuje efektivitu školení. Jenže právě výjezdní zasedáním, školení, setkání s partnery či stále modernější teambuildingy se bez připojení k internetu zpravidla neobejdou. A stejně tak je internet čím dál větší samozřejmostí i pro běžné turisty: potřebují si průběžně kontrolovat bankovní účet, vyřídit elektronickou poštu, poslat fotografie z dovolené… Internet zkrátka není jen pracovní nástroj, ale samozřejmá součást našich životů. Přesně toto si uvědomili i v hotelu Horizont a rozhodli se stávající „bezinternetový“ stav změnit.

VÝZVA

Na počátku byla potřeba přesně definovat, cože se vlastně od internetového připojení očekává. Zadání tak znělo: zavést připojení k internetu do společných prostor a do některých pater ubytovací části. Proč pouze do některých pater? Ne všichni hoteloví hosté připojení k internetu potřebují a vyžadují, takže pokrytí pouze části ubytovací kapacity je logické a v konečném důsledku i ekonomické (není potřeba zajišťovat internet všude, ale jen tam, kde je potřeba, takže klesají investiční i provozní náklady). Ovšem bylo zapotřebí ponechat si do budoucna otevřené dveře: tedy počítat s tím, že jednoho dne bude potřeba pokrýt internetovým připojením všechna patra. Tedy navrhnout architekturu systému tak, aby ji bylo možné bez obtíží (= bez dodatečných nákladů či technických zásahů) rozšířit.

REALIZACE

Vedení hotelu Horizont se rozhodlo realizací internetového připojení pověřit firmu SKIP z Trutnova. Vlastní realizace projektu začala přípravnými pracemi v srpnu a září 2006. První měsíc byl věnovaný podrobnému zmapování terénu (především architektury hotelu) a ujasňování si zadání plus organizačních záležitostí. Druhý měsíc byl vyhrazený praktickým zkouškám: sledovala se síla testovacího signálu na různých patrech a v různých lokalitách. Na základě těchto zkoušek byla stanovena finální architektura systému, jejíž fyzická instalace proběhla v říjnu a listopadu 2006. Firma SKIP si vybrala jako dodavatele společnost ZyXEL a její technologie. Důvodů pro tento výběr bylo několik. Kromě předchozích dobrých zkušeností to byl hlavně fakt, že firma SKIP chtěla nasadit hotové řešení. A právě takové ZyXEL nabízí: kromě hardwaru (switche, přístupové body...) má i kompletně zpracovaný billing a systém tarifikace (jehož součástí je i tiskárna s možností vytištění přístupového kódu nebo účtenky). Systém je navíc jednoduchý na nasazení, na údržbu – a především na obsluhu. Odpadají tak skryté náklady v podobě dodatečných školení personálu. ZyXEL navíc bezplatně zapůjčil svá zařízení pro testování. Mimochodem, první fáze testů proběhla přímo v prostorách firmy SKIP, kde se technici pokoušeli maximálně věrně simulovat podmínky reálného provozu. Až s prověřenými postupy pak provedli testování v hotelu – dopad na jeho provoz tak byl skutečně minimální.

PŘÍNOSY

Díky tomu, že bylo použito osvědčené řešení, funguje systém bezproblémově a bezúdržbově od prvního dne. Hotel Horizont získal podstatnou konkurenční výhodu při pořádání firemních akcí, kdy může nabídnout plnohodnotné internetové připojení (které je dnes nutnou součástí těchto akcí). Připojení k internetu oceňují také běžní hosté, pro které se rozšířilo portfolio služeb o nové možnosti zábavy a komunikace. A v neposlední řadě hotel získal nový zdroj příjmů ze služby, která je mezi hosty velmi žádaná.

POUŽITÁ ZAŘÍZENÍ

Po zmapování místních podmínek a po konzultacích se specialisty společnosti ZyXEL bylo rozhodnuto, že základem systému se stane přístupový bod ZyAIR G-4100 v2, který může obsloužit až sto uživatelů a který obsahuje vestavěný server pro definování politik. Součástí přístupového bodu je i tiskárna, která umožňuje obsluze tisknout přístupové kódy nebo doklady o zaplacení. Součástí systému se dále stalo deset přístupových bodů (Access Points) typu ZyXEL G-3000H, které byly připojeny prostřednictvím switche ES-2024PWR. Sedm přístupových bodů pokrylo společenské místnosti a další veřejné prostory, zbývající tři zajistily obslužnost celkem šesti pater hotelu (jedno zařízení pokrylo dvě patra). Speciálním požadavkem hotelu bylo, aby přístupové body na patrech nebyly vidět. Z toho důvodu byly umístěné do výtahových šachet, což se ale muselo provést citlivě a přesně, aby nedošlo k nežádoucímu odstínění signálu. To se podařilo a stanovená plocha byla pokryta.

ZyAIR G-4100 v2 – Brána typu all-in-one (bezdrátový přístupový bod, bridge a opakovač), která umožňuje přístup k internetu zdarma nebo dle stanovených pravidel. Podporuje až sto rozdílných uživatelů. Podporuje jak nasazení v menším rozsahu (kavárny apod.), tak díky RADIUS serveru ve velkém stylu (letištní terminály aj.). Obsahuje funkce IP PnP, DHCP server, NAT, filtrování MAC adres, filtrování IP adres aj. Umožňuje připojení uživatelů bez jakékoliv změny konfigurace na jejich straně. Správa zařízení se děje přes LAN a WAN.
ZyXEL G-3000H - Bezdrátový přístupový bod s WDS (Wireless Distribution System) s architekturou all-in-one. Podpora Inrta BSS traffic blocking a izolace druhé vrstvy. Podpora SNMP software AP management tool. Pracuje dle standardu 802.11g.
ZyXEL ES-2024PWR – Jedná se o 24portový konfigurovatelný switch s podporou PoE (Power over Ethernet), který byl navržený speciálně pro SMB a univerzitní sítě. ES-2024PWR je vybaven širokým spektrem bezpečnostních funkcí proti neautorizovanému přístupu k datům. 256 statických VLAN umožňuje vytvořit i komplikované portfolio VLAN pro správu zabezpečení. Je dostupný též plný rozsah 4K VLAN (4K PVID). Kromě centrální autorizace přístupu 802.1x, je možné přiřadit VLAN a šířku pásma podle předdefinovaných pravidel.

 

Back to Success Stories