Společnost Astrorie - pojištění, finance a reality

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on Linkedin
  • Share on Google Plus

Bezpečné online propojení poboček společnosti Astorie a.s. pomocí VPN

„Abychom mohli lépe a efektivněji pracovat s našimi zákazníky, rozhodli jsme se modernizovat naší firemní síť, a tím zajistit online přístup našim pobočkám i pracovníkům v terénu, přičemž díky zvýšenému zabezpečení současně ochráníme naše databáze, data a servery. Řešení od firmy ZyXEL nám toto umožnilo.“ Dagmar Nekudová, ředitelka a členka představenstva společnosti ASTORIE

Společnost Astrorie - pojištění, finance a reality

Společnost Astorie, a.s. působí na českém trhu již desátým rokem, a to v oblasti pojišťovnictví, finančnictví a realit. V současné době společnost čítá 59 kamenných kanceláří po celém území České republiky a zároveň zastřešuje více jak 600 flexibilních finančních a pojišťovacích poradců. Díky kvalitním službám si získala výjimečné postavení. Její vedení ovšem nechce ponechat nic náhodě, protože si moc dobře uvědomuje, že dnešní svět je konkurenční prostředí. Vydává se tak cestou zlepšování služeb a neustálou inovací, tentokrát moderních technologií. Jednou z nesporných konkurenčních výhod, kterou může společnost ASTORIE, a.s. svým klientům nabídnout je použití internetového spojení pro veškerou komunikaci v reálném čase a přístup do firemních databází. Společnost ovšem klade zásadní důraz na bezpečnost, a to je pro mnoho zákazníků rozhodující. Klienti tak získávají jistotu a pocit bezpečí, že veškerá data mají pod kontrolou. Data chráněná nejen při uložení, ale i při transportu navíc představují jistotu i pro vedení firmy, že jsou dodržovány veškeré legislativní náležitosti pro nakládání s citlivými údaji.

Výzva
Jasným cílem bylo zajistit bezpečnou a stabilní komunikaci bez toho, aby implementace jakýmkoli způsobem omezovala uživatele. Tomuto zadání pak byla podřízena i celá realizace, kdy se základní kostrou projektu stalo zajištění šifrovaného propojení dvanácti poboček s centrálou pomocí technologie VPN. Ta umožňuje vytvořit šifrovaný tunel pro data ve veřejném prostředí, který je pro případného online útočníka nedostupný. Dalším jasně definovaným požadavkem bylo zajištění centrálního přístupu do databází a na servery společnosti ASTORIE. V rámci zajištění maximální dostupnosti a kapacity mělo být připojení k internetu realizováno pomocí dvou konektivit (tedy například dvojice nezávislých linek ADSL). Požadována byla také možnost připojení
centrály přes 3G zálohu. A v neposlední řadě bylo potřeba zajistit šifrované spojení centrály společnosti ASTORIE s partnery z řad středních bankovních domů a pojišťoven.

Realizace
Topologie výsledné sítě byla de facto dána dopředu základním požadavkem, aby došlo k propojení centrály s pobočkami a aby veškerá internetová komunikace se světem šla právě skrze centrálu. fázi projektu proběhla instalace na centrále plus v jedné modelové lokalitě. Následně se připojovaly další a další pobočky: celý proces přitom trval zhruba dva měsíce. Podotýkáme, že jakkoliv neomezil běžný provoz společnosti ASTORIE a.s.

Shrnutí
Instalace produktů 
proběhla bez komplikací a celý systém se podařilo uvést dochodu. Firma tak v krátké době získala možnost online styku se svými zákazníky. Zefektivnila se tak celá komunikace i napříč společností Astorie, a.s., která tak má díky bezpečným produktům ZyXEL svá data pod kontrolou.

Klíčové přínosy
- Zabezpečení veškeré komunikace pokročilým šifrováním

- Zajištění vysoké dostupnosti centrálních serverů pomocí záložních připojení

- Úspory plynoucí z vlastního zajištění technologických funkcí (není třeba pronájem VPN služby od operátora)

- Minimální nároky na údržbu a správu

 

Back to Success Stories