Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Písek

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on Linkedin
  • Share on Google Plus

Řešení bezpečného internetu pro školu pomocí filtrování obsahu www

„Řešení Content Filteringu, které používá ZyXEL, jsme požadovali proto, abychom mohli blokovat stránky, které se neslučují se školstvím, jako je třeba pornografie nebo erotika. Výsledné řešení funguje lépe, než jsem čekal. Filtrování je velmi efektivní a praktické.” František Benda, správce sítě, SOŠ a SOU Písek „Přístup na internet je nyní mnohem lepší a rychlejší než dříve.” Václav Hanus, ředitel, SOŠ a SOU Písek

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Písek

Písecká stfiední odborná škola a střední odborné učiliště zaměřují svou koncepci vzdělávání do tří směrů. Je jím obchod a společné stravování, stavebnictví a služby pro oblast truhlářství, autoopravárenství a servis. Tyto obory se vyučujíjí jak teoreticky v budovách školy, tak prakticky na odloučených pracovištích SOŠ a SOU a ve střediscích praktického vyučování napojených na podnikatelskou sféru. Oba tyto zpÛsoby výuky se navíc nacházejí na více místech, vyžadují kvalitní, bezpečnou a spolehlivou počítačovou síť. Vzhledem k internátnímu charakteru instituce se to týká nejen školní výuky, ale také ubytování a výchovy studentů v době mimo vyučování – většinou v domově mládeže v Sovově ulici. To vše klade zvláštní důraz na architekturu školní sítě, její údržbu a správu.

VÝZVA

Výuka a výchova mládeže není dnes bez kvalitního přístupu k internetové síti myslitelná. Současně je ale třeba využívání internetu mladými lidmi, alespoň v prostorách školy a dalších školních zařízeních, regulovat. Je žádoucí, aby žáci a studenti využívali školní síť odpovídajícím způsobem, především ke studiu a s ním souvisejícím činnostem. Živelné a nezabezpečené využívání internetu s sebou navíc nese zvýšené riziko napadení systému škodlivými kódy různého druhu. Proto bylo jedním ze základních požadavků pro zřízení jednotné školní sítě filtrování webového obsahu. Tento filtr se týkal v prvé řadě erotických a pornografických stránek. Připojení na internet nebylo dosud na škole řešeno centrálně, některá z pracovišť využívala dial-upové připojení, které nebylo příliš stabilní a navíc bylo finančně náročné a hodilo se vlastně jen pro stahování emailů. Jakékoli záznamy o studentech se vedly pouze v písemné podobě a osobně se doručovaly na hlavní budovu, kde se evidovaly.

REALIZACE

Škola má kromě své hlavní budovy sedm vzdálených pracovišť, jako jsou například různé dílny pro praktické vyučování či jiné učebny. Propojení datovou linkou nebylo proto příliš reálné. Přesto bylo třeba zřídit jednotnou síť, a to především pro sdílení dokumentů, práci na serveru evidence studentů, softwarový a hardwarový audit, efektivní správu uživatelů a podobně. Každá z lokalit je nyní připojena do internetu prostřednictvím moderní technologie WiMAX. Firewally ZyWALL 35 a 5 použité při zvoleném řešení jsou propojeny pomocí VPN koncentrátoru, který se nachází v hlavním sídle školy. Mobilní firewally ZyWALL P1 pak používají správci pro vzdálený přístup do sítě. V centrále školy se kromě toho nachází poštovní server, doménový řadič active directory a souborový server. Díky tomuto řešení mají uživatelé přístup jak k dokumentům, tak k řadě programů uložených na terminal serveru v hlavním sídle. Vzhledem k tomu, že ZyXEL nabízí i velmi kvalitní ADSL modemy, bude jedna ze školních poboček připojena do sítě pomocí ADSL modemu. Ten jí umožní vytvořit VPN spojení do Zy-WALLu v hlavním sídle. Nyní se buduje prostředí pro přístup pedagogů na terminálový server kvůli práci s evidenčními programy. Při nákupu zařízení ZyWALL škola investovala do programu Optim Access, který pedagogové používají při výuce a také při propojení všech poboček do VPN. To dovoluje správcům centrálně spravovat všechny počítače v síti tak říkajíc „ze své židle“, aniž by museli objíždět všechny lokality osobně. To s sebou přináší velkou úsporu času i prostředků na dopravu a administrátoři to což považují administrátoři za největší přínos zvoleného síťového řešení.

CONTENT FILTERING

Pro content filtering, byly hned zpočátku požadavky na zákaz erotických a pornografických stránek. Díky tomu, že řešení webového filtrování poskytnuté firmou ZyXEL je poměrně robustní, rozšířil se brzy zákaz přístupu na webové stránky například o návody pro hacking, zdroje nákazy spyware, adware a dále například i o servery webového sdílení souborů. Mezi ty dnes patří velmi populární server Rapid Share a mnoho dalších. Systém content filteringu, společnosti ZyXEL, je podle Martina Vilíma ze společnosti NEOTECH, která síťové řešení na SOŠ a SOU v Písku realizovala, velmi efektivní. Obsahuje totiž i databázi českých stránek a je denně aktualizovaná.

KLÍČOVÉ PŘÍNOSY

„Po rozběhnutí a usazení systému jsme s tímto řešením velmi spokojeni. Splňuje všechny naše požadavky. Střediska je nyní možné připojit do vnitřní sítě školy. Odpadá zdlouhavé papírování, šetří se čas při sdílení dokumentů, neboť je možné posílat je emailem nebo sdílet na serveru. Jediným přetrvávajícím limitujícím faktorem je rychlost připojení k internetu některých menších středisek,“ říká správce systému informačních technologií SOŠ a SOU Písek, František Benda. 
S nově instalovanou školní sítí je spokojen i ředitel školy Václav Hanus. „Přístup na internet je nyní mnohem lepší a rychlejší než dříve,“ uvedl Hanus.

 

Back to Success Stories