Nemocnice v Karlových Varech

  • Share on Facebook
  • Share on Twitter
  • Share on Linkedin
  • Share on Google Plus

ZyXEL ZyWALL 70 UTM chrání důležité lékařské informace před zneužitím

“Nemocnice jsou častým cílem hackerů a proto je pro nás stěžejní absolutní zabezpečení citlivých lékařských informací týkajících se našich pacientů. Firewall ZyXEL ZyWALL 70 UTM se stal centrálním stěžejním prvkem našeho síťového zabezpečení a jeho integrace přinesla našemu IT oddělení časové úspory o více než 50 procent.” Miroslav Vích, správce počítačové sítě, Nemocnice v Karlových Varech, a. s.

Nemocnice v Karlových Varech

Nemocnice v Karlových Varech patří k největším společnostem v Karlovarském kraji. Její roční obrat je srovnatelný s obratem předních ekonomických subjektů v této oblasti. V první polovině devadesátých let byla nemocnice v neodpovídajícím technickém stavu, proto bylo v roce 1996 rozhodnuto o komplexní přestavbě, která by nemocnici přiblížila západoevropským standardům. Současně s přestavbou nemocnice se realizovala také investice do digitálního vybavení a modernizace počítačové sítě. Na konci loňského roku nemocnice po analýze stávajícího IT vybavení zjistila, že je potřeba provést investici do internetového připojení a zabezpečení počítačové sítě. Karlovarská nemocnice spravuje obrovský objem citlivých dat týkajících se zdravotního stavu jejích pacientů. Objem těchto dat, který na konci loňského roku dosahoval tří terabytů se měsíčně zvyšuje o 40–50 GB. Citlivá data týkající se zdravotního stavu pacientů jsou oblíbeným cílem hackerů a proto se nemocnice rozhodla vyhledat řešení, které by jí poskytlo efektivnější zabezpečení těchto důvěrných informací a lepší přenos těchto dat v počítačové síti nemocnice. V nemocnici bylo na konci loňského roku 150 zaměstnanců, kteří využívali internetové připojení. Nemocnice by navíc do budoucna ráda poskytla internetový přístup také svým přibližně 400 pacientům.

VÝZVA

Spolehlivý a bezpečný přenos dat uvnitř nemocnice, zabezpečení těchto dat proti napadnutí a rychlý internet jsou zásadní pro efektivní fungování nemocnice. Vedení nemocnice se tedy rozhodlo, že je potřeba nahradit nevyhovující internetové připojení 512 Kbps, které neposkytovalo dostatečnou rychlost přenosu dat vysokorychlostním připojením, zabezpečit počítačovou síť proti vnějším útokům a zajistit efektivní fungování počítačové sítě uvnitř nemocnice (např. zamezení přijímání nevyžádané pošty, zabránění streamingových aplikací). Vedení nemocnice se podařilo tuto investici zčásti realizovat s pomocí dotace z Evropských strukturálních fondů v rámci projektu „Rozšíření možností využívání internetu širokou veřejností a pacienty“. Hlavním cílem investice bylo tedy kromě zavedení vysokorychlostního internetu (4 Mbps) zabezpečení bezpečnosti sítě zapojením nového firewallu a instalací nového centrálního switche.

REALIZACE

Koncem loňského roku proběhlo výběrovéřízení na dodavatele služeb projektu, který by zajistil nahrazení nevyhovujícího připojení 512 Kbps rychlejším připojením 4 Mbps včetně instalace hardwarového zařízení (firewall a switch). Výběrové řízení vyhrála společnost Contactel, s.r.o. Technickou a hardwarovou instalaci realizovala firma Kancelářské systémy a. s., která se zabývá provozním servisem výpočetní techniky a instalací kabeláže pro přenos dat. Dále poskytuje externí péči o výpočetní techniku včetně poradenství. Servis je koncipován jako dlouhodobý a má formu partnerského vztahu. Společnost Kancelářské systémy a.s. je významným dodavatelem výrobků značky ZyXEL. Po konzultaci s administrátorem a vedením nemocnice doporučila společnost Kancelářské systémy a.s., která je distributorem zařízení ZyXEL v Karlovarském kraji instalovat v rámci datové infrastruktury výkonný firewall ZyWALL 70 UTM, server Hewlett Packard a další aktivní komponenty síťového rozvodu. Firewall byl nasazen na stávající rozvody pro komunikaci mezi centrální jednotkou nemocnice a koncovým zařízením. Instalace nevyžadovala žádné zvláštní omezení nemocničního provozu. ZyWALL 70 UTM je schopen detekovat a zachytit 75 – 80 % nevyžádané pošty a veškeré DoS a DDoS útoky. Mocným nástrojem je také IDP systém. Ten je založen na signaturové databázi útoků, kterou je možné ručně editovat. Integrovaný antivir zaručuje vysokou efektivitu při odhalování virů. Zařízení dále disponuje účinnou správou a content filteringem, který umožňuje nastavit blokování stránek podle kategorií, ať už se jedná o stránky s nežádoucím obsahem, internetový rozhlas, on-line hry, nebo streamingové aplikace, které zabírají velkou šířku pásma a zpomalují přenos dat. Všechny výše uvedené vlastnosti (antivir, antispam, IDP a content filtering) jsou napojeny na internetovou databázi, která zajišťuje update všech služeb najednou. „Kategorizace je hodně pokročilá. Dříve jsem musel sám detekovat a zakazovat přístupy na stránky s nežádoucím obsahem, nyní mám k dispozici propracovanou škálu 52 kategorií,“ říká administrátor sítě Miroslav Vích. V budoucnosti bude v souvislosti s rozvojem užití internetu v karlovarské nemocnici zapotřebí pořídit silnější server, aby nemocnice naplno využila všechny možnosti spojené s provozem firewallu ZyWALL. Nemocnice Karlovy Vary také plánuje postupné zavedení Wi-Fi sítě, která by umožnila přístup na internet i pacientům. Společnost Kancelářské systémy a.s. využila zařízení společnosti ZyXEL zejména pro jeho oceňovanou kvalitu a snadné technické nasazení u zákazníka. Díky špičkovým parametrům a výkonnosti systému se jí podařilo splnit veškerá očekávání klienta. I proto počítá s využitím zařízení společnosti ZyXEL při svých dalších projektech. Společnost ZyXEL totiž neposkytuje pouze zařízení skvělé kvality, nýbrž také perfektní technickou podporu a vysoce konkurenční ceny.

KLÍČOVÉ PŘÍNOSY

„Díky pravidelné aktualizaci virové databáze běží síťové zařízení již přes půl roku bez vnějšího zásahu a virové nákazy,“ říká správce systému informačních technologií Nemocnice Karlovy Vary, a. s. Miroslav Vích.

 

Back to Success Stories