Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Jednoduché nastavenie a konfigurácia viacerých prístupových bodov

Jednoduché použitie

Utilita ZAC vyniká intuitívnym rozhraním, takže práca s ňou nevyžaduje žiadne špeciálne školenie. Reselleri môžu kontrolovať prístupové body v sieťach, editovať ich profily a následne pomocou softwaru ZAC aplikovať na vybrané prístupové body príslušnú konfiguráciu. Vďaka trojkrokovému procesu je konfigurácia viacerých prístupových bodov otázkou len niekoľkých málo minút.

Úspora času aj energie

Nastavovanie a údržba väčšieho počtu prístupových bodov pre resellerov obvykle predstavuje časovo náročnú a pracnú úlohu. Utilita ZAC obsahuje praktické funkce pre riadenie prístupových bodov z centrálneho počítača a podstatne znižuje pracovné náklady pri budovaní nových alebo rozširovaní stávajúcich Wi-Fi sietí.

Konfigurácia prístupových bodov

Po vyhľadaní a výbere prístupových bodov v sieti môžu reselléri ľahko editovať už existujúce alebo vytvárať nové šablóny profilov prístupových bodov. Táto utilita umožňuje kontrolu a nastavenie profilov prístupových bodov vrátane identifikátorov SSID, zabezpečenia, protokolu RADIUS, filtru MAC a izolácie na druhej vrstve a uloženie týchto profilov v počítači. Uložené profily je možné do novo pridaných prístupových bodov importovať v priebehu rozširovania Wi-Fi siete, čo šetrí čas pri ich resetovaní. Vďaka utilite ZAC nie je nutné nastavovať každý prístupový bod zvlášť. Reselleri môžu najskôr nastaviť alebo upraviť profily jedného prístupového bodu alebo ich skupiny a potom jedným kliknutím danú konfiguráciu aplikovať na ostatné vybrané prístupové body.

Hromadné upgradovanie firmwaru a zálohovanie profilov

Údržba prístupových bodov od resellerov vyžaduje kontrolu stavu jednotlivých zariadení a časovo náročné upgradovanie firmwaru a zálohovanie profilov. Utilita ZAC dokáže súčasne upgradovať firmware viacerých prístupových bodov a kontrolovať stav upgradu. Reselleri naviac môžu profily prístupových bodov zálohovať hromadne, čím odpadá nutnosť opakovaného nastavovania.

Príklady použitia

Súvisiace odkazy