Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Pokročilý VPN firewall s podporou SD-WAN

Model ZyWALL VPN100 podporuje nové cenovo dostupné riešenie SD-WAN Nebula, ktoré optimalizuje kvalitu WAN. Pomocou platformy NebulaFlex dokáže ZyWALL VPN100 pracovať v režime SD-WAN Nebula alebo v režime samostatnej brány. Nebula SD-WAN vyniká jednoduchým nasadením, centralizovaným monitoringom, jednoduchou obsluhou, vyššou priepustnosťou a nižšími nákladmi.

Vedľa kompatibility s riešením SD-WAN Nebula firewall ZyWALL VPN100 ako samostatná brána ponúka celý rad robustných funkcií pre lepšiu konektivitu a vyššie zabezpečenie vašej firemnej siete. Pre organizáciu to znamená rýchlejšie, jednoduchšie a bezpečnejšie fungovanie a prístup k informáciám v centrále aj na pobočkách, čo napomáha k dosiahnutiu najlepších možných výsledkov.

ZyWALL VPN100, VPN Firewall

Prečo by vaša organizácia mala zaviesť SD-WAN?

Vyšší výkon

Pokročilá technológia WAN prispieva k vyššej priepustnosti a výkonu./p>

Nižšie náklady

Lepšia kvalita siete bez dodatočných investícií do šírky pásma.

Jednoduchá obsluha

Rýchla inštalácia. Vzdialená správa. Centralizovaný monitoring.

Výhody

Vysoko bezpečné používanie VPN

ZyWALL VPN100 umožňuje rôzne typy VPN pripojenia pre vašu organizáciu a podporuje virtuálny privátny cloud Amazon (AWS VPC) pre moderné VPN prostredie. Ako produkt pre firemné prostredie je ZyWALL VPN100 navyše vybavený IPSec VPN hardwarom pre vysoko účinný VPN tunel a vyrovnávaním dátovej záťaže/záložným pripojením so silnejším algoritmom VPN (IKEv2 & SHA-2), čo zaisťuje vysokú spoľahlivosť a bezpečnosť VPN pre firemnú komunikáciu.

Nonstop prevádzka

ZyWALL VPN100 zaisťuje robustné zabezpečenie siete, ktoré organizáciám pomáha uspokojiť dopyt po vždy dostupnom pripojení. Pre kritické aplikácie rad ZyWALL VPN za účelom záložného pripojenia poskytuje službu High-Availability (HA) v režime active-passive.
ZyWALL VPN100 taktiež ponúka vyvažovanie záťaže cez viacero WAN/zálohu aa podporuje širokú paletu mobilných širokopásmových USB modemov ako dodatočnú zálohu WAN. ZyWALL VPN100 podporuje taktiež IpSec vyvažovanie záťaže a zálohu, čím zvyšuje odolnosť pre kritické záložné pripojenie VPN s rozhraním VTI.

ZyWALL VPN100, VPN Firewall

Ročné zabezpečenie zdarma

ZyWALL VPN100, VPN Firewall

Filtrovaním obsahu ZyWALL VPN100 bráni v prístupe na stránky s malwarom a nevhodným obsahom, ako je napr. násilie alebo pornografia. Funkcia Geo Enforcer mapuje geografický pôvod IP adries a dokáže zablokovať aktivity hackerov z konkrétnych krajín alebo zabrániť užívateľom v prístupe k určitým dátovým zdrojom. Tieto riešenia prispievajú k ochrane malých a stredne veľkých organizácií pred internetovými hrozbami a pred poklesom produktivity spojeným s používaním sociálnych sietí.

Predplatené služby k produktu ZyWALL VPN

ZyWALL VPN100 ponúka komplexnú paletu funkcií, ktoré dokonale splnia rôzne požiadavky organizácií a umožňujú maximálny výkon a bezpečnosť. Vysoká modularita siete navyše správcom IT umožňuje systém prispôsobiť individuálnym požiadavkám.

 • Content Filtering

  Filtrovanie obsahu

 • Geo-enforcer

  Funkcia Geo Enforcer

 • Hotspot Management

  Hotspot Management

 • Managed APs

  Riadené prístupové body

 • Device High Availability Pro

  Device High Availability Pro – riešenie pre spoľahlivé fungovanie zariadení


*Všetky špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.