Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Unified Security Gateway

Brány ZyWALL USG2200 spĺňajú požiadavky väčších organizácií na robustné zabezpečenie a súlad so štandardmi.

Výkonná, spoľahlivá a vždy online

Séria ZyWALL USG zaisťuje vysoko kvalitný prístup, ktorý organizáciám pomáha uspokojiť dopyt po vždy dostupnom pripojení. Pre interné nasadenie rad ZyWALL USG za účelom záložného pripojenia poskytuje službu High-Availability (HA) v režime active-passive. Vďaka službe Device HA Pro rad ZyWALL USG navyše podporuje okamžitý prechod na záložný zdroj, takže pripojenie sa nestratí ani v prípade výpadku.

Engineered Express Mode. Uncompromising Performance.

ZyWALL USG series supports Express Mode with advanced Cloud Query technology which has 30 billion of file ID in Zyxel security cloud’s database and constantly adapts new malware data every minute via Threat Intelligence Machine Learning. This innovative design improves the anti-malware detection efficiency, enables it to verify the file ID within seconds to get the most optimal threat detection, so that the ZyWALL USG series can gain higher throughput performance.

Engineered Express Mode. Uncompromising Performance.

ZyWALL USG series supports Express Mode with advanced Cloud Query technology which has 30 billion of file ID in Zyxel security cloud’s database and constantly adapts new malware data every minute via Threat Intelligence Machine Learning. This innovative design improves the anti-malware detection efficiency, enables it to verify the file ID within seconds to get the most optimal threat detection, so that the ZyWALL USG series can gain higher throughput performance.

Nepriestupná ochrana a optimalizácia

Vďaka prvotriednemu firewallu, antimalwaru, antivírusu, antispamu, filtrovaniu obsahu, detekcii a prevencii prienikov (IDP) a službe Application Patrol zaisťujú produkty série ZyWALL USG dôkladnú ochranu sietí. Naviac pomocou nich môžete regulovať neoprávnené používanie webových aplikácií, ako napr. Facebook, aplikácii Google a Netflixu, vo vašej sieti. K bezpečnosti prispieva tiež kontrola SSL s podporou pre protokol TLS 1.3, ktorá blokuje hrozby skryté v pripojeniach šifrovaných pomocou SSL a súčasne zjednodušuje presadzovanie bezpečnostných opatrení. Za účelom bezpečného pripojenia na internet naviac nové filtrovanie obsahu Content Filtering ponúka filter HTTPS Domain Filter, bezpečné vyhľadávanie Browser SafeSearch a blokovanie Geo IP Blocking s celým radom bezpečnostných zlepšení.

Najnižšie náklady na vlastníctvo

Dnešní užívatelia očakávajú, že k sieti sa budú môcť pripojiť vždy a všade. Na najrôznejších miestach vďaka tomuto trendu rastie dopyt po hotspotoch. Naše bezpečnostné brány ZyWALL USG2200 vybavené technológiou kontroléra prístupových bodov Zyxel umožňujú správu prístupových bodov z centralizovaného užívateľského rozhrania. K dispozícii je tiež Zyxel Hotspot Management, ktorý sa svojimi jednoducho použiteľnými nástrojmi ako napr. Billing System (fakturačný systém), Walled Garden (uzavretý systém) a Multiple Authentication (rôzne možnosti overenia), 3rd Party Social Login (prihlásenie cez sociálnu sieť tretej strany) a User Agreement (užívateľská zmluva) poskytuje unifikované riešenie pre podnikové siete. Vďaka produktom radu ZyWALL USG je pre organizácie nasadenie a rozšírenie riadenej Wi-Fi siete hračkou.

Dokonalá konektivita

Firewally ZyWALL USG nielenže dokážu ochrániť vašu sieť, ale naviac podporujú celý rad funkcií vrátane hotspotu, správy prístupových bodov s podporou WiFi 6 a hromadného upgradu zariadení. Spoločnosť Zyxel ponúka rôzne balíčky a licencie, ktoré vám umožnia optimalizovať vašu investíciu a vyťažiť maximum pre vaše prostredie.

Security Analytics and Report

Služba SecuReporter obsahuje sadu analytických a reportovacích nástrojov vrátane identifikácie sieťových hrozieb a vizuálnej analýzy štatistík bezpečnostných služieb, bezpečnostných udalostí, využitia aplikácií, návštev internetových stránok a prevádzky. Služba SecuReporter Premium prehľad o sieti poskytuje aj bez nasadenia UTM. SecuReporter prináša informácie o aplikáciách vrátane údajov o ich používaní v reálnom čase, dátových prenosoch a o zdrojových a cieľových IP adresách. S novo pridanými funkciami získavajú IT manažéri komplexný prehľad o sieti.

SecuReporter

I See. I Analyze. I Report.

Services and Licenses

Rad produktov ZyWALL USG2200 typu all-in-one ponúka komplexnú paletu funkcií, ktoré dokonalo splnia rôzne požiadavky organizácií a prinášajú maximálny výkon a bezpečnosť. Vysoká modularita siete navyše správcom IT umožňuje systém prispôsobiť individuálnym požiadavkám.

  • Anti-Virus Anti-Virus
  • Anti-Spam Anti-Spam
  • Intrusion Detection & prevention Intrusion Detection & prevention
  • Application Patrol Application Patrol
  • Cloud CNM SecuReporter SecuReporter
  • AP Controller AP Controller
  • Hotspot Management Hotspot Management*

Príklady použitia


* Všetky špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.