Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Opakovače SymmRepeater ENTERPRISE a Sym-mRepeater PRO

Non-stop pripojenie vďaka opakovaču Zyxel SymmRepeater

Dokáže zosilniť aj ten najslabší signál.

Dokáže zosilniť aj ten najslabší signál.

Eliminuje hluché miesta v budovách

Eliminuje hluché miesta v budovách.

Automatický prechod uplinku do režimu spánku a automatické nastavenie úrovne signálu

Automatický prechod uplinku do režimu spánku a automatické nastavenie úrovne signálu.

Vynikajúca kvalita hlasovej a dátovej komunikácie

Vynikajúca kvalita hlasovej a dátovej komunikácie.

 

Lepší signál aj v tej najzapadlejšej časti budovy

Opakovač SymmRepeater využíva duálne symetrickú architektúru, v ktorej vonkajšia aj vnútorná jednotka dokáže zosilňovať signál a prenášať ho ďalej do budovy.
Toto riešenie zaisťuje kvalitnú hlasovú komunikáciu a bezproblémový prenos dát v miestach, ako sú suterény, podzemné garáže a výťahy. Spoľahlivé pripojenie opakovač SymmRepeater umožňuje aj vo vzdialených dedinách a na ďalších miestach, ktoré ležia mimo záujem.

Boost the signal to the deep of building
Boost the signal to the deep of building
Boost the signal to the deep of building
Boost the signal to the deep of building
Boost the signal to the deep of building

Neuveriteľne jednoduché
plánovanie pokrytia!

Tradičné inštalácie opakovačov vyžadujú vysoko odborné a zložité výpočty výkonovej bilancie. Naproti tomu v prípade modelu SymmRepeaterENTERPRISE je proces plánovania pokrytia rovnako jednoduchý ako kreslenie kruhov na podlahu.

Coverage planning made incredibly easy!
Coverage planning made incredibly easy!

*Všetky špecifikácie podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.