Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Máte záujem o
riešenie Nebula?
Kúpiť

Robustná technológia
5G pre vašu digitálnu transformáciu

Čo je nového?
Nebula Control Center
Nebula Control Center

Čo je to Nebula Control Center?

Nebula Control Center (NCC) je riadiace centrum, ktoré umožňuje z každého miesta, kde existuje pripojenie na internet, jednoducho a na diaľku konfigurovať, monitorovať a spravovať celý rad či už bezdrôtových alebo káblových sieťových a bezpečnostných zariadení od prístupových bodov cez prepínače a firewally až po 5G/LTE mobilné routery. Všetko naviac uľahčujú naše špeciálne aplikácie.

Cloudová
správa VŠETKÝCH zariadení

Všetky zariadenia kompatibilné s platformou Nebula, t.j. prístupové body, prepínače, bezpečnostné brány a firewally, sú v cloude spravované prostredníctvom intuitívneho rozhrania, ktoré umožňujú centrálne a na diaľku konfigurovať a riadiť všetky distribuované siete a riešiť s nimi súvisiace problémy.

One Cloud-based Management for ALL

Efektívne nasadenie a nulové nastavovanie

Pred vlastnou inštaláciou zariadenia kompatibilného s platformou Nebula stačí naskenovať QR kód umiestnený na zariadení alebo na jeho obale. Po jeho registrácii v sieti platforma Nebula automaticky rozpozná pripojené zariadenia a aktivuje v nich predom nakonfigurované parametre.

Aktualizácia a monitoring v reálnom čase a prístup k historickým údajom

Vedľa automaticky generovanej topológie siete, ktorá sa aktualizuje s pridaním každého zariadenia do siete, sa môžete spoľahnúť tiež na automatické aktualizácie softvéru sieťových zariadení a rozhraní pre cloudovú správu.

V neposlednom rade určite oceníte tiež široké možnosti nastavení notifikácií a prístup k historickým údajom, ktoré uľahčia monitoring aktivít na sieti a riešení problémov.

Superb network performance for the best user experience

Špičkový výkon siete pre maximálnu spokojnosť užívateľov

Pre zaistenie stabilného sieťového prostredia je Nebula vybavená mechanizmom znemožňujúcim konfigurácie, ktoré by potenciálne mohli spôsobiť rozpojenie siete medzi zariadením a riadiacim centrom NCC. Vedľa toho Nebula disponuje tiež širokou paletou funkcií pre rýchlejšie pripojenie a maximálnu spokojnosť užívateľov. Jedná sa napr. o dynamickú voľbu kanálu (DCS), vyvažovanie dátovej záťaže a inteligentné riadenie klientov.

Flexibilné licencie pre správu sietí

MSP Pack


Administrátorská licencia zahŕňajúca riadiacu funkciu cross-org. a použi-teľná v spojení so stávajúcimi balíčkami Base/Plus/Pro.

Base Pack


Bezlicenčná služba s celou sériou funkcií pre správu siete.

Plus Pack


Nové licenčné riešenie zahŕňajúce najobľúbenejšie pokročilé funkcie pre správu sietí.

Pro Pack


Komplexné licenčné riešenie obsahujúce všetky pokročilé funkcie pre správu sietí.

la

Hardvér kompatibilný s platformou Nebula

Switch easily between Cloud Managed or Standalone Management
Switch easily between Cloud Managed with 1-Year Pro Pack License Bundled, Standalone, or Wireless Controller Management
Switch easily between Cloud Managed or Standalone Management
Switch easily between Cloud Managed with 1-Year Pro Pack License Bundled or Standalone Management
Switch easily between Cloud Managed or On-premises Management
Switch easily between Cloud Managed or On-premises Management
Switch easily between Cloud Managed or On-premises Management
Switch easily between Cloud Managed or On-premises Management
Switch easily between Cloud Managed or On-premises Management