Prístupový bod Unified Pro štandardu 802.11ax (WiFi 6) s duálnym rádiom

WAX650S