Prístupový bod Unified Pro štandardu 802.11ax (Wi-Fi 6) s duálnym rádiom

WAX610D