Prístupový bod štandardu 802.11ax (WiFi 6) s duálnym rádiom a PoE

NWA90AX