Dvojpásmový prístupový bod Unified štandardu 802.11ac Wave 2

WAC500