Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.
Najnowsze rozwiązania

Our malware blocker is more powerful than ever!
Sprawdź

ZyWALL ATP Firewall najnowszej generacji


Inteligentna chmura,
ochrona przed nieznanymi zagrożeniami

Mechanizm uczenia się

Inteligentna technologia chmury Zyxel otrzymuje nieznane pliki z zapytań skierowanych do globalnej bramy ATP i przechowuje wszystkie informacje dla każdego rozpoznanego zagrożenia. Zyxel Security Cloud dzięki nieustannemu rozwojowi i automatycznej ewolucji staje się inteligentnym systemem zabezpieczającym, który uczy się, rośnie i ewoluuje przez cały czas.
Sandboxing Threat Intelligence Machine Learning

Inteligentny mechanizm rozpoznawania zagrożeń

Mechanizm inteligentnego rozpoznawania zagrożeń synchronizuje się codziennie ze wszystkimi zaporami ATP, dzięki czemu każda brama ATP korzysta z mechanizmu uczenia się w chmurze. Zarówno chmura, jak i urządzenia ATP tworzą bezpieczny ekosystem, który uczy się, dzięki czemu może wzmacniać swoją obronę i pozostać odporny na nowe nieznane ataki. Chmura nigdy nie przestaje się rozszerzać i ewoluować, łącząc wiele baz danych z mechanizmem inteligentnego rozpoznawania zagrożeń, a jej rosnąca inteligencja w zakresie złośliwego oprogramowania pozwala zaporom ATP na wykrywanie złośliwego oprogramowania w czasie rzeczywistym.

Sandboxing

Sandboxing izoluje nieznane pliki i określa, czy są to nowe typy złośliwego oprogramowania, których konwencjonalny statyczny mechanizm bezpieczeństwa nie może wykryć, zapewniając bezpieczeństwo sieci przed atakami typu zero-day.

Ochrona wielowarstwowa

Zapora ATP została zaprojektowana z wielowarstwową ochroną przed wieloma rodzajami zagrożeń od wewnątrz i od zewnątrz. Sandboxing, blokowanie złośliwego oprogramowania, filtr reputacji i zapobieganie włamaniom blokują ataki zewnętrzne, podczas gdy zabezpieczenia aplikacji i zabezpieczenia sieci umożliwiają ograniczenie niewłaściwego korzystania przez użytkowników z aplikacji lub dostępu do sieci. Wszystko to razem chroni sieć nie pozostawiając żadnych nienadzorowanych luk.

Ograniczanie ryzykowanych działań w sieci

Blokowanie zagrożeń

 • ATP

 • Geo
  Enforcer

  Geo Enforcer

  ATP może ograniczyć dostęp z krajów wysokiego ryzyka i może poznać źródło lub miejsce ataków dzięki translacji adresów GeoIP na potrzeby mapowania geograficznego.

 • Web
  Security

  Bezpieczeństwo Web

  Web Security obsługuje funkcje filtrowania treści, obejmujące sprawdzanie adresu IP z kategoriami synchronizowanymi z chmurą, które mogą ewoluować wraz z rosnącą bazą danych w chmurze.

 • Application Security

  Bezpieczeństwo aplikacji

  Zabezpieczenia aplikacji obejmują funkcje patrolowania aplikacji i zabezpieczenia poczty e-mail i nie tylko blokują złośliwe ataki, ale także zapewniają kontrolę w celu optymalizacji ruchu aplikacji lub blokowania niepożądanych aplikacji.

 • Cloud
  Sandboxing

  Cloud Sandboxing

  Sandboxing przechwytuje wszystkie nieznane pliki lub znaczniki użytkowników, a następnie w izolacji symuluje uruchamianie programów i identyfikuje, czy są złośliwe. Jeśli okaże się, że tak Sandboxing zaktualizuje te nowe informacje o złośliwym oprogramowaniu za pośrednictwem usługi Threat Intelligence Machine Learning.

 • Malware
  Blocker

  Blokowanie Malware

  Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem jest wzmocniona przez codzienną synchronizację za pośrednictwem mechanizmu Threat Intelligence Machine Learning. Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem ATP została przeniesiona z zakresu lokalnego do kompleksowego poziomu chmury z globalną synergią współdzielenia. Nowa usługa Cloud Query dodatkowo dodaje usługę sprawdzania skrótów w czasie rzeczywistym, zapewniając szybszą, lepszą i silniejszą ochronę przed złośliwym oprogramowaniem.

 • Intrusion
  Prevention

  Ochrona przed zagrożeniami

  Funkcja IDP (Intrusion Detection and Prevention) przeprowadza głęboką inspekcję w celu zablokowania exploitów i naruszeń bezpieczeństwa z wykorzystaniem podatnych na atak aplikacji, zapewniając bezkompromisowe bezpieczeństwo.

 • Reputation Filter

  Filtr reputacji

  Filtr reputacji, składający się z reputacji IP, filtru DNS i filtru zagrożeń URL, dopasowuje adresy IP / domeny / URL do zawsze aktualnej bazy danych reputacji w chmurze i określa, czy adres jest wiarygodny, czy nie. Poprawia to skuteczność blokowania, ogranicza dostęp do złośliwej domeny / adresu URL, a także blokuje dostęp z zainfekowanych źródeł, zapewniając w ten sposób szczegółową ochronę przed stale ewoluującymi zagrożeniami cybernetycznymi.

 • Internet

ATP can restrict access from high-risk countries and can know the source or destination of attacks with GeoIP address translation for geographic mapping.
Web Security obsługuje funkcje filtrowania treści, obejmujące sprawdzanie adresu IP z kategoriami synchronizowanymi z chmurą, które mogą ewoluować wraz z rosnącą bazą danych w chmurze.
Application Security includes Application Patrol and Email Security features, not only does it block malicious attacks, but it also provides managerial control to optimize application traffic, or block undesired applications.
Sandboxing contains all unknown packets or user patterns in isolation, then emulates the programs to run and identifies whether or not they are malicious. If its malicious, Sandboxing will update this new malware information via Threat Intelligence Machine Learning.
Anti-Malware is empowered by daily synchronization via Threat Intelligence Machine Learning, so ATP malware protection is lifted from a local scope to a comprehensive cloud level with global sharing synergy. The new Cloud Query further adds real time hash check service, delivering quicker, better, stronger malware defense.
The IDP (Intrusion Detection and Prevention) feature runs deep inspection to block exploits and attacks from vulnerable applications, ensuring uncompromised security.
Filtr reputacji, składający się z reputacji IP, filtru DNS i filtru zagrożeń URL, dopasowuje adresy IP / domeny / URL do zawsze aktualnej bazy danych reputacji w chmurze i określa, czy adres jest wiarygodny, czy nie. Poprawia to skuteczność blokowania, ogranicza dostęp do złośliwej domeny / adresu URL, a także blokuje dostęp z zainfekowanych źródeł, zapewniając w ten sposób szczegółową ochronę przed stale ewoluującymi zagrożeniami cybernetycznymi.

Ulepszona funkcja zabezpieczeń www oraz zoptymalizowane filtrowanie treści

ATP Firewall zapewnia ulepszoną funkcjonalność i bezpieczeństwo filtrowania poprzez połączenie potężnych mechanizmów reputacji i filtrowania opartego na kategoriach. Technologia bazująca na setkach różnych atrybutów zebranych spośród globalnych danych, tworzy profil wszystkich podmiotów internetowych. Dynamiczna kategoryzacja treści analizuje zawartość nieznanej wcześniej strony internetowej i określa czy należy ona do niepożądanej kategorii: hazardu, pornografii, gier i innych. Obejmuje CTIRU (Counter-Terrorism Internet Referral Unit) w celu ograniczenia dostępu do materiałów terrorystycznych w Internecie.*

Hybrydowe skanowanie podnosi poziom blokowania złośliwego oprogramowania

Aby zmaksymalizować współczynnik wykrywania złośliwego oprogramowania, seria ATP oferuje tryb hybrydowy, który zawiera zarówno mechanizm oparty na strumieniach danych, jak i na zapytaniach w chmurze, które działają jednocześnie, dzięki czemu nie ma utraty kluczowej wartości jaką jest prędkość przesyłania danych. Zyxel Security Cloud wykorzystuje rozbudowane bazy danych z wieloma źródłami i mechanizm inteligentnego uczenia się zagrożeń, dzięki czemu może dostosowywać się do nowych niebezpiecznych warunków.

Usługi analiz i raportów

SecuReporter widzi, analizuje i raportuje zagrożenia sieciowe, dzięki czemu można uzyskać porady dotyczące działań w zakresie bezpieczeństwa. Jest to usługa w chmurze, która zamienia informacje w wyselekcjonowane dane w celu zapewnienia kompleksowego raportowania i analiz.
Więcej informacji

Odkryj więcej

Powiązane linki