Mechanizm uczenia się

Inteligentna technologia chmury Zyxel otrzymuje nieznane pliki z zapytań skierowanych do globalnej bramy ATP i przechowuje wszystkie informacje dla każdego rozpoznanego zagrożenia. Zyxel Security Cloud dzięki nieustannemu rozwojowi i automatycznej ewolucji staje się inteligentnym systemem zabezpieczającym, który uczy się, rośnie i ewoluuje przez cały czas.

Sandboxing

Sandboxing izoluje nieznane pliki i określa, czy są to nowe typy złośliwego oprogramowania, których konwencjonalny statyczny mechanizm bezpieczeństwa nie może wykryć, zabezpieczając sieć przed atakami dnia zerowego.

Inteligentny mechanizm rozpoznawania zagrożeń

Mechanizm inteligentnego rozpoznawania zagrożeń synchronizuje się codziennie ze wszystkimi zaporami ATP, dzięki czemu każda brama ATP korzysta z mechanizmu uczenia się w chmurze. Zarówno chmura, jak i urządzenia ATP tworzą bezpieczny ekosystem, który uczy się, dzięki czemu może wzmacniać swoją obronę i pozostać odporny na nowe nieznane ataki. Chmura nigdy nie przestaje się rozszerzać i ewoluować, łącząc wiele baz danych z mechanizmem inteligentnego rozpoznawania zagrożeń, a jej rosnąca inteligencja w zakresie złośliwego oprogramowania pozwala zaporom ATP na wykrywanie złośliwego oprogramowania w czasie rzeczywistym.

Ochrona wielowarstwowa

Zapora ATP została zaprojektowana z wielowarstwową ochroną przed wieloma rodzajami zagrożeń od wewnątrz i od zewnątrz. Sandboxing, blokowanie złośliwego oprogramowania, filtr reputacji i zapobieganie włamaniom blokują ataki zewnętrzne, podczas gdy zabezpieczenia aplikacji i zabezpieczenia sieci umożliwiają ograniczenie niewłaściwego korzystania przez użytkowników z aplikacji lub dostępu do sieci. Wszystko to razem chroni sieć, nie pozostawiając żadnych nienadzorowanych luk. Poprzez dołączenie do chmury Nebula, można szybko skonfigurować profile i ustawienia zarządzanych urządzeń. Zasady zapory zostaną wdrożone i zsynchronizowane w ciągu kilku minut między wieloma sieciami.

ATP może ograniczyć dostęp z krajów wysokiego ryzyka i zidentyfikować źródło lub miejsce ataków dzięki translacji adresów GeoIP na potrzeby mapowania geograficznego.

Fitlr reputacji adresów IP/DNS/URL - prewencyjna ochrona

Filtr reputacji, obejmujący reputację adresów IP, filtr DNS i filtr zagrożeń URL, wyszukuje adresy IP/domenowe/URL w zawsze aktualnej, chmurowej bazie reputację i ustala, czy adres ma dobrą, czy złą reputację. Zwiększa to efektywność blokowania, ogranicza dostęp do złośliwych domen/adresów URL, a także zapobiega dostępowi z narażonych źródeł, tym samym zapewniając precyzyjną ochronę przed stale ewoluującymi zagrożeniami.

Kompleksowa usługa filtrowania witryn internetowych

Zapora ATP zapewnia ulepszone filtrowanie witryn internetowych poprzez zaawansowaną kombinację filtrowania opartego na reputacji i na kategoriach. Dynamiczna klasyfikacja treści analizuje treść poprzednio nieznanej witryny i domeny, a następnie ustala, czy należy ona do niepożądanej kategorii, takie jak hazard, pornografia, gry i wiele innych. Nowo dodany filtr treści DNS oferuje lepsze podejście do inspekcji dostępu, zwłaszcza kiedy witryna używa ESNI (Encrypted Server Name Indication) i nie można zastosować tradycyjnego filtrowania adresów URL do docelowej domeny.

Głęboki wgląd we wszystkie urządzenia

Funkcja Device Insights zapewnia lepszy wgląd w sieć, w tym urządzenia przewodowe, bezprzewodowe, BYOD i IoT. Możesz tworzyć zasady dostępu z informacjami kontekstowymi, takimi jak wersja systemu operacyjnego lub kategoria urządenia, aby wymusić segmentację sieci. Ogranicza to powierzchnię ataku i zapobiega rozprzestrzenianiu się zagrożeń. Pomaga też małym i średnim firmom ograniczyć czas spędzany na dochodzeniach. Zgodnie z naszą misją, którą jest zapewnianie klientom lepszej widoczności, Zyxel SecuReporter oferuje Towjej organizacji konsolę z kompleksowym zestawieniem punktów końcowych.

Raporty i analizy

Interfejs zarządzania zapory ATP zapewnia przyjazne dla użytkownika infograficzne zestawienie ruchu i statystyk zagrożeń. Użytkownicy mogą również wykorzystywać SecuReporter do dalszej kompleksowej analizy zagrożeń.

Konsola/h6>

Konsola ATP zapewnia wgląd w siedmiodniowe statystyki zagrożeń i podsumowanie ruchu od momentu ponownego uruchomienia, zapewniając szybki przegląd bezpieczeństwa sieci.

Wypróbuj demo
SecuReporter

SecuReporter oferuje wszechstronną analizę dziennika zdarzeń z korelacją danych i dostarcza spersonalizowane raporty, niezbędne dla MSP i dostawców usług.

Więcej informacji