Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Już dziś rozwiąż przyszłe problemy sieci bezprzewodowej

Korzyści

Wygląd umożliwiający idealne wkomponowanie urządzenia przy instalacjach sufitowych

Urządzenia z serii Zyxel NWA5120 charakteryzują się płaską obudową imitującą czujnik dymu, co wyróżnia je na tle tradycyjnych biznesowych punktów dostępowych. Seria NWA5120 to wielofunkcyjne punkty dostępowe PoE, które rozwiązują wszelkie problemy wydajności, oferując zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne anteny, co umożliwia większą wydajność bezprzewodową i eliminację miejsc pozbawionych zasięgu. Co więcej, sygnał wyjściowy został dopasowany tak, aby umożliwiać łatwe rozplanowanie modułów radiowych oraz większy zasięg sygnału, zwłaszcza w obszarze firm usługowych i instytucjach edukacyjnych.

Seria Zyxel NWA5120 została zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i wykonana z nietoksycznych materiałów, które nie wpływają negatywnie na środowisko. Dzięki tej konstrukcji, urządzenia dedykowane są do wewnętrznych instalacji bezprzewodowych w miejscach publicznych.

Możliwości aplikacji Zyxel ONE Network

Aby odciążyć naszych klientów od konieczności wielokrotnego powtarzania tych samych czynności przy instalowaniu i zarządzaniu siecią, stworzyliśmy aplikację Zyxel ONE Network, która upraszcza konfigurację, zarządzanie i rozwiązywanie problemów, pozwalając klientom skupić się na czynnościach o wyższym priorytecie biznesowym. Zyxel ONE Network oferuje łatwe w użyciu narzędzie, (Oprogramowanie ZON), które umożliwia szybką konfigurację sieci. Zyxel Smart Connect ułatwia rozpoznawanie urządzeń sieciowych Zyxela oraz zarządzanie poprzez jedno kliknięcie funkcjami, takimi jak reset do ustawień fabrycznych lub okresowe restarty. Zyxel ONE Network na nowo definiuje pojęcie współpracy pomiędzy różnymi urządzeniami sieciowymi, takimi jak przełączniki, bezprzewodowe punkty dostępowe czy bramy sieciowe.

Wygodna zmiana trybów pracy

Serie zintegrowanych punktów dostępowych Zyxel NWA5120 można ustawić w niezależnym trybie pracy lub w przypadku rozbudowy sieci w trybie zarządzanym, w którym punktami dostępowymi steruje się centralnie z poziomu kontrolera urządzeń bezprzewodowych. Kontroler umożliwia również automatyczne wykrywanie punktów dostępowych poprzez połączenia kablowe oraz bezprzewodowe. Po zainstalowaniu i uruchomieniu, punkty dostępowe automatycznie wyszukują i nawiązują połączenie z kontrolerem. Wykorzystując protokół CAPWAP, możliwe jest ustabilizowanie połączeń pomiędzy kontrolerem i punktami dostępowymi bez konieczności zmiany istniejącej infrastruktury LAN.

Ultra szybka bezprzewodowa sieć gigabitowa

Obsługa najnowszego standardu 802.11ac, umożliwia modelowi NWA5123-AC nie tylko uzyskanie prędkości transmisji do 1200 Mbps, ale również optymalizację sygnału z zaawansowanych anten, dzięki czemu urządzenie zapewnia możliwie najlepsze osiągi i obsługę dużej ilości jednoczesnych strumieni wideo z minimalnymi opóźnieniami w sieci. Dodatkowo obsługa dwóch zakresów pasm w tym samym czasie umożliwia modelowi NWA5123-AC spełnienie oczekiwań klientów, korzystających z sieci 2,4 GHz i 5 GHz. Jest to doskonałe rozwiązanie do środowisk o dużym zagęszczeniu urządzeń w sektorze usług, instytucjach edukacyjnych oraz w biurach.

Łatwiejsza instalacja zapewniająca optymalizację sieci bezprzewodowej

Seria NWA5120 obsługuje aplikację APFlexTM, która ułatwia zarządzanie punktami dostępowymi w trybie niezależnym oraz zarządzanym poprzez automatyczną integrację środowiska sieciowego i wyeliminowanie instalacji wstępnej. Aby oferować użytkownikom optymalną wydajność sieci bezprzewodowej, seria NWA5120 obsługuje funkcje dynamicznego wyboru kanałów (DCS), równoważenie obciążenia oraz inteligentne zarządzenie klientami.

Dynamiczny wybór kanału (DCS) niweluje zakłócenia z sąsiednich kanałów oraz ich nakładanie się, podczas gdy równoważenie obciążenia umożliwia administratorom ustawianie limitów liczby klientów łączących się z każdym punktem dostępowym. Funkcja inteligentnego zarządzania klientami dostosowuje parametry wyboru pasma i progu sygnału poprzez monitorowanie możliwości każdego klienta bezprzewodowego i przydzielanie ich do najmniej obciążonego pasma oraz do punktu dostępowego, który oferuje w danym momencie najlepszy poziom sygnału. Mechanizm równoważenia pasma wykrywa klientów posiadających dwa moduły radiowe i przydziela ich do sieci 2,4 GHz lub 5 GHz na optymalnym punkcie dostępowym. Dzięki obsłudze zaawansowanych funkcji seria NWA5120 gwarantuje swobodny, spójny i nieprzerwany dostęp do sieci bezprzewodowej.

Najważniejsze funkcje

Ultra szybka prędkość

NWA5123-AC to punkt dostępowy 2x2 802.11ac, który oferuje gigabitową wydajność połączeń bezprzewodowych. Jednoczesna obsługa dwóch pasm spełni rosnące wymagania BYOD i umożliwi obsługę większej ilości klientów, przy takim samym zasięgu pasm 2,4 GHz i 5 GHz. Bez opóźnień przy transmisji danych wymagających wysokiej przepustowości, takich jak strumienie wideo oraz VoIP.


WPA2 Enterprise

Seria NWA5120 obsługuje zabezpieczenia klasy przemysłowej WPA2 enterprise oraz szeroki zakres protokołów autoryzacji (EAP). Urządzenia można z łatwością integrować z korporacyjnymi serwerami RADIUS.


ZyMesh

Bezprzewodowa sieć Mesh umożliwia automatyczne i dynamiczne formowanie połączeń bezprzewodowych. Bazując na działaniu komunikacji Mesh, Zyxel stworzył własną technologię o nazwie ZyMesh. Jest to protokół umożliwiający tworzenie bezprzewodowych połączeń, który ułatwia konfigurację i optymalizuje zarządzanie, gwarantując większą niezawodność.


Izolacja połączeń w warstwie L2

Izolowanie w warstwie L2 chroni prywatną sieć, zapewniając użytkownikom dostęp do ich urządzeń bez konieczności wchodzenia do prywatnej sieci, co automatycznie zwiększa poziom bezpieczeństwa. Dodatkowo blokowanie intra-BSS chroni wymianę danych pomiędzy różnymi klientami bezprzewodowymi podłączonymi do tego samego punktu dostępowego.


Zyxel AP Configurator

Przy instalacji wielu punktów dostępowych, ta sama konfiguracja na każdym punkcie dostępowym zabiera wiele czasu i jest niewygodna. Zyxel AP Configurator (ZAC) umożliwia stworzenie szablonu, który można wgrywać do wielu punktów dostępowych, grupową aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie konfiguracji w trzech prostych krokach. Takie rozwiązanie w dużym stopniu zwiększa komfort i redukuje czas instalacji.


Aplikacja Zyxel One Network

Aby uprościć proces zarządzania, seria NWA5120 współpracuje z oprogramowaniem Zyxel One Network Utility (ZON, Dzięki temu umożliwia administratorom przydzielanie adresów IP dla wielu punktów dostępowych z poziomu jednej aplikacji.
Administratorzy mogą uniknąć problematycznego logowania do każdego punktu dostępowego w celu zmiany domyślnego adresu IP przed rozpoczęciem instalacji.


Zyxel APFlexTM

Zyxel APFlexTM umożliwia bezinwazyjną zmianę trybu pracy oraz automatyczną konfigurację IP. Tryb „Zero-touch AP” wyszukuje kontroler Zyxel i w zależności od statusu ustawia się w trybie niezależnym lub zarządzanym. Automatyczna konfiguracja IP zastępuje ustawienia manualne i pozwala punktom dostępowym na statyczną lub automatyczną konfigurację adresów IP. Dzięki tym dwóm inteligentnym funkcjom administratorzy IT mogą uniknąć dwóch najbardziej istotnych konfiguracji, które na tradycyjnych urządzeniach trzeba wykonywać manualnie. Dzięki temu mogą skoncentrować się na bardziej istotnych zadaniach.


Zyxel Wireless Optimizer

Zyxel Wireless Optimizer (ZWO) to potężne narzędzie do centralnego zarządzania obejmujące wstępne planowanie, regulację podczas instalacji i obsługę posprzedażową sieci z punktami dostępowymi. Instalator może zasymulować na mapie rozmieszczenie urządzeń oraz oszacować ich optymalną liczbę. Podczas instalacji, ZWO na mapie uwzględnia aktualny zasięg sygnału i pozwala dostosować lokalizacje punktów dostępowych lub ich konfigurację.
Po sprzedaży administratorzy mogą mieć dostęp do najważniejszych informacji z ZWO, takich jak: używane kanały, retransmitowane ramki oraz ramki z błędami. Można również sprawdzić rozlokowanie urządzeń na mapie. Przyjazny dla użytkownika interfejs ZWO zaoszczędzi czas i ułatwi szybką reakcję na zaistniałe problemy sieciowe.


Application Diagram

Powiązane linki