Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Zyxel saistības

Zyxel apņemšanās ievērot uzņēmuma sociālo atbildību

Tā kā Zyxel ir viens no „globālā ciemata” iemītniekiem, tas ar lielu atbildību izturas pret sabiedrību un vidi, kā arī, cik labi vien spēj, aizstāv visu iesaistīto pušu intereses. Zyxel ciena sabiedrību, tāpēc atbalsta iedzīvotāju vēlmi dzīvot tīrā, nepiesārņotā vidē un taupīt enerģiju, un tas mudina piegādātājus un darbiniekus uzņemties līdzīgas saistības, apzinoties, ka visiem ir kopīgs mērķis – būt atbildīgiem sabiedrības pilsoņiem. Novērtējot šādu apņemšanos, „CG Watch 2007” ziņojumā, ko publicēja ACGA (Āzijas Uzņēmumu vadības asociācija) un CLSA (Āzijas un Klusā okeāna reģiona valstu tirgus organizācija), Zyxel tika nosaukts par otru visaugstāk novērtēto „zaļo” uzņēmumu Āzijā un par pirmo Taivānā. Global View žurnāls 2008. un 2009. gadā Zyxel pasniedza CSR (Korporatīvās sociālās atbildības) balvu, tādā veidā novērtējot uzņēmuma centienus.

Paturot prātā uzņemtās saistības, Zyxel apsola:

01 Uzņēmuma vadības jomā

Ievērot visas juridiskās un biznesa ētikas prasības

02 Darbinieku labklājības jomā

Atbalstīt savu darbinieku dažādību un ieguldījumu uzņēmumā
Nodrošināt saviem darbiniekiem drošu un veselīgu darba vidi un rūpēties par viņu veselību un labklājību

03 Sabiedrības jomā

Sadarboties ar vietējām pašvaldībām, lai ar izglītības, ekonomiskajām un sociālās labklājības aktivitātēm uzlabotu vietējās sabiedrības dzīvi

04 Vides jomā

Ražošanas un biznesa aktivitātes balstīt uz „zaļās politikas” principiem

05 Produktu ražošanas jomā

Turpināt izstrādāt videi draudzīgus un energoefektīvus produktus