Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Zyxel įsipareigojimai

Zyxel įsipareigojimas būti socialiai atsakinga įmone

Kaip „globalaus kaimo“ narė, Zyxel įmonė yra įsipareigojusi būti atsakinga visuomenei ir aplinkai ir tinkamai atstovauti akcininkų interesams. Be to, Zyxel gerbia visuomenę ne tik padėdama aplinkiniams spręsti užterštumo ir energijos taupymo problemas, bet ir skatindama panašiai įsipareigoti tiekėjus ir darbuotojus, siekiant atlikti savo, kaip socialiai atsakingų verslo atstovų, vaidmenį. Šį pasišventimą puikiai liudija tai, kad "CG Watch 2007" pranešime, išleistame ACGA (Asian Corporate Governance Association/liet. Azijos įmonių valdymo asociacija) ir CLSA Asia-Pacific Markets, skyrė Zyxel įmonei antrąją vietą „žaliausių“ Azijos įmonių sąraše ir pirmąją vietą „žaliausių“ Taivano įmonių sąraše. 2008 ir 2009 metais Global View žurnalas Zyxel skyrė CSR (Corporate Social Responsibilities/liet. Įmonių socialinės atsakomybės) apdovanojimą, taip įvertindamas įmonės pastangas.

Nuolat ir atsakingai vykdydama savo įsipareigojimus, Zyxel pažada:

01 Įmonės valdymas

Vykdyti visas teisines ir verslo etikos nuostatas

02 Darbuotojai

Skatinti darbuotojų ir jų jėgos įvairovę įmonėje
Sukurti darbuotojams saugią ir sveiką aplinką ir rūpintis darbuotojų sveikata bei gerove

03 Bendruomenė

Dirbti su bendruomene, siekiant gerinti gyvenimo sąlygas per švietėjišką, ekonominę ir gerovės kūrimo veiklą

04 Aplinka

Vykdant gamybinę ir kitą verslo veiklą, griežtai vykdyti aplinkosaugos nuostatas

05 Produktai

Ir toliau kurti aplinkai nekenksmingus, energiją taupančius produktus.