Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Školení

S našimi znalostmi se neztratíte

Certifikační kurzy Zyxel jsou místem, kde IT odborník získá nové znalosti, ze kterých bude následně profitovat celá organizace.

Reselleři a partneři společnosti Zyxel tak mají možnost se dále vzdělávat a být tak o krok napřed před konkurencí.
Můžete si vybrat školení ze 3 produktových kategorií, které Vás nejvíce zajímá. Certifikační program je rozdělen do několika stupňů a během dvoudenních kurzů Vám naši odborníci poskytnou informace o produktech, technickou teorii i praktická cvičení. Získáním certifikátu se zařadíte mezi naše TOP resellery a získáte cenné znalosti, z kterých bude Váš podnik dlouhodobě profitovat.

Profesionální školitelé

Školitelé, kteří vedou kurzy ZCNE, musí sami získat certifikaci ZCNT (Zyxel Certified Network Trainer), která je zárukou jejich profesionality. Kurzy ZCNT se konají v centrálách společnosti Zyxel, aby se školitel seznámil s nejnovější technologií a mohl přímo sledovat vývoj nových zařízení.

Jak se zaregistrovat?

Vyberte si kurz, který Vás zajímá. Doporučujeme začít kurzem Level 1, ve kterém se ujistíte, že ovládáte základní znalosti, které jsou předpokladem pro kurzy druhého stupně. Na těchto stránkách se můžete již dnes přihlásit ke kurzům ZCNE a začít svou dráhu certifikovaného odborníka Zyxel.

Důležité upozornění: Z organizačně-technických důvodů neumožňujeme certifikační kurzy ZCNE realizovat v rámci vzdělávacích aktivit projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.

Více informací o možnostech vzdělávání naleznete zde: education.zyxel.com

Nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@cz.zyxel.com

Bezplatné workshopy

Kurzy se zaměřují na praktické ukázky a příklady z IT praxe.
Workshopy jsou rozděleny vždy do dvou samostatných bloků.

Podniková WiFi

Jak na budování podnikové WiFi sítě - Úskalí a řešení - Plánování a měření pokrytí - Klíčové featury aneb co a jakým způsobem konfigurovat - Jak na správný výběr produktů - Případové studie (školy, výrobní závody, logistické areály, hotely)

Podnikové Switche

Představení produktového portfolia - Základní nastavení switchů - VLAN - IP Source Guard - IPTV

Podniková Security

VPN: typy VPN tunelů, jejich výhody/nevýhody, konfigurace VPN IPSec - Blokování Facebooku, ICQ, YouTube ve firemních sítích - Bezpečnostní hrozby a jejich řešení - Jak na správný výběr firewallu - Monitoring sítě - Případové studie (VPN propojení poboček firmy, Content Filtering ve školách)

Výhody proškolených partnerů:

  • Technická podpora zdarma přímo od Zyxel specialistů
  • Efektivní využívání potenciálu Zyxel zařízení
  • Replikovatelnost a jednotnost řešení
  • Úspora času a peněz díky kvalifikovanosti vlastních techniků

Výhodný balíček 2 + 1 ZDARMA

Stačí se během jednoho roku přihlásit alespoň na 3 certifikační školení a třetí školení budete mít zcela zdarma!
Nabídka není závislá na tom, zda se na kurzy přihlásíte najednou či postupně během roku.

 

Certifikační program Zyxel se zaměřuje na více oblastí. V současné době lze program ZCNE absolvovat ve třech oblastech: Ethernet Switch, Security a Wireless LAN.
Program v dané oblasti se může skládat z několika stupňů. S každým dalším stupněm se student dozví o zvolené oblasti pokročilejší informace a bude schopen kvalifikovaně navrhovat složitější sítě.

První stupeň v certifikačním programu Zyxel je ZCNP (Zyxel Certified Network Professional). ZCNP je online program, který studentovi poskytne hloubkový trénink týkající se produktů Zyxel a základní informace o technologii. Každý kurz ZCNP končí online testem. K získání stupně ZCNP musí student úspěšně absolvovat čtyři testy ZCNP. Tento první stupeň však není podmínkou k absolvování dalšího stupně ZCNE. Je však vhodnou volbou v případě že si nejste jisti základními znalostmi nutnými pro absolvování reálných tréninků, které si tímto můžete ověřit či doplnit.

Dalším stupněm je ZCNE (Zyxel Certified Network Engineer). ZCNE je školicí program, který probíhá v učebně a v rámci kterého se student seznámí s teorií, která stojí za technologickou stránkou produktů Zyxel. Kurzy se konají v učebně s nízkým počtem studentům, aby byl mezi studentem a školitelem prostor pro interakci. Kurzy trvají 2 dny a jejich součástí jsou praktická cvičení v počítačové laboratoři. Každý kurz končí testem, jehož splnění je podmínkou získání certifikace ZCNE. Po úspěšném složení testu získá student osvědčení o splnění testu. Získání certifikace ZCNE umožňuje zapojit se do partnerského programu Zyxel a získat tak přístup k širokému portfoliu zajímavých výhod (proškolení partneři jsou uvedeni na webu a jsou preferovanými partnery pro projekty, získávají také lepší projektové ceny i další podporu).

Certifikáty získané na těchto školeních platí po dobu 2 let.