Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Optické transceivery

Výhody

Garance kompatibility díky souladu se standardy

Pro zajištění kompatibility s přepínači od dalších výrobců odpovídají transceivery značky Zyxel příslušným průmyslovým standardům.

Komplexní portfolio pro různé požadavky na připojení

Zyxel nabízí komplexní portfolio transceiverů (verze Fast, Gigabit a 10 Gigabit) a také metrové a třímetrové spojovací kabely, díky nimž k rozšíření pokrytí stačí transceiver připojit do sítě.

Snadnější údržba sítě díky možnosti výměny modulu za provozu

Provedení transceiveru jako samostatné jednotky přináší maximální flexibilitu při údržbě sítě. Uživatelé ocení možnost přidávat transceivery dle potřeby a provádět upgrady nebo opravy infrastruktury pouhou výměnou transceiveru bez nutnosti měnit celé zařízení.

Obousměrné transceivery maximalizují využití stávajících optických kabelů

Tradiční optické sítě ke komunikaci potřebují dvě optická vlákna, z nichž jedno slouží k vysílání signálů a druhé k příjmu. Naproti tomu obousměrné transceivery mohou díky využití dvou samostatných vlnových délek, z nichž jedna signály přijímá a druhá vysílá, komunikaci navázat i pomocí jediného optického vlákna. Přenosovou kapacitu tak lze okamžitě zvýšit i bez dodatečných nákladů na pokládku nového optického kabelu.

Podpora rozhraní DDMI rozšiřuje možnosti správy

Vylepšené digitální rozhraní umožňuje navázat mezi přepínačem a SFP transceiverem spojení v reálném čase. Přepínač díky tomu má přístup k provozním parametrům v optickém spojení. Součástí rozhraní jsou digitální funkce, jako např. měkké řízení a monitorování vstupních/výstupních signálů SFP.
Funkcionalita DDMI navíc umožňuje implementaci digitálních alarmů a výstrah. Tato funkce uživatelům dává možnost proaktivně řešit preventivní údržbu sítě a zajišťuje kontinuitu provozu organizace.

Rozhraní DDMI monitoruje:

  • teplotu,
  • napájení,
  • přenášený vstupní klidový proud,
  • přenášený výkon,
  • přijatý výkon.
Všechny výše uvedené funkce zahrnují nastavení limitních hodnot pro výstrahy a alarmy.

 

Související odkazy