Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.

Přístupový bod Unified standardu 802.11ac a 11n

Vyřešte své zítřejší problémy již dnes

Výhody

Montáž na strop

Na rozdíl od tradičních routerů má NWA5120 NWA elegantní design na způsob kouřového detektoru a při montáži na stropě má lepší pokrytí a výkon. Zařízení lze napájet přes Ethernet (PoE) a má multifunkční konstrukci (lze instalovat také externí antény pro lepší pokrytí). Výstupní výkon signálu je optimalizovaný pro vynikající pokrytí, zejména v nemocnicích a univerzitách.

Produkty řady Zyxel NWA5120 mají krytí pro instalaci do podhledů a jsou vyrobeny z materiálů, které při hoření neuvolňují toxické zplodiny. Jejich bezpečný design je tak předurčuje k použití ve veřejných prostorách budov.

Zyxel One Network

Abychom zákazníkům usnadnili opakované úkony spojené s instalací a správou sítě, vytvořili jsme koncepci Zyxel One Network, která zjednodušuje konfiguraci, řízení a řešení problémů. Naši zákazníci se díky tomu mohou soustředit na své pracovní priority. Zyxel One Network přináší snadno použitelný nástroj Zyxel One Network Utility (utilita ZON) pro rychlé nastavení sítě. Zyxel Smart Connect síťovým zařízením Zyxel umožňuje, aby se vzájemně rozpoznala a věděla o sobě, a dále zjednodušuje údržbu sítě pomocí vzdálených funkcí na jedno kliknutí, jako je např. obnova nastavení z výroby a cyklování napájení. Zyxel One Network nově definuje integraci sítě napříč celou řadou síťových produktů od přepínačů, Wi-Fi přístupových bodů až po brány.

Snadná konverze ze samostatného na skupinový provoz

Zyxel NWA5120 lze konfigurovat jako plně funkční samostatný přístupový bod. Je však také schopen spolupracovat s bezdrátovou řídicí jednotkou a stát se částí skupinové instalace s centralizovaným řízením (umožňuje automatické nastavení přes LAN i WAN). Po své instalaci a zapnutí se zařízení automaticky pokusí vyhledat centrální řídicí jednotku a navázat spojení. S využitím protokolu CAPWAP je možné nastavit komunikaci mezi centrální jednotkou a přístupový body bez nutnosti měnit stávající infrastrukturu LAN.

Ultra rychlá gigabitová Wi-Fi

Přístupový bod NWA5123-AC standardu 802.11ac nejenže dosahuje rychlosti přenosu dat až 1200 Mbps, ale také svou moderní anténou optimalizuje výkon signálu a vyšším počtem paralelních video streamů minimalizuje latenci sítě pro maximální spokojenost uživatelů. Podpora souběžného provozu ve dvou pásmech navíc uspokojí potřeby klientů, kteří ve stejnou dobu využívají pásmo 2,4 GHz i 5 GHz, a představuje dokonalé řešení pro oblasti s vysokým provozem, jako např. ubytovací a restaurační zařízení, školy a podniky.

Snadnější instalace pro optimalizovaný výkon WLAN

Řada NWA5120 má funkci APFlexTM, která zjednodušuje konfiguraci režimu skupinového/samostatného provozu, přístupový bod automaticky integruje do síťových prostředí a eliminuje nutnost provádět předinstalační přípravu. Pro zajištění co nejlepšího bezdrátového výkonu řada NWA5120 nabízí dynamickou volbu kanálů (DCS), vyrovnávání datové zátěže, inteligentní řízení klientů a další pokročilé funkce.

Dynamická volba kanálů (DCS) při inicializaci zamezuje rušení v důsledku společných nebo překrývajících se kanálů, zatímco funkce vyrovnávání datové zátěže správcům umožňuje omezit počet klientů přidružených ke každému přístupovému bodu. Inteligentní řízení klientů pro stabilní a spolehlivé bezdrátové připojení používá funkce volba pásma, práh signálu a vyrovnávání pásem. Funkce volba pásma a práh signálu monitorují možnosti jednotlivých bezdrátových klientů a navádějí je do méně zahlceného pásma a k přístupovému bodu s lepším signálem. Funkce vyrovnávání pásem detekuje klienty s duálním rádiem a klienty v přístupovém bodu rozděluje do pásem 2,4 GHz a 5 GHz. Díky těmto pokročilým funkcím dokáže řada NWA5120 poskytovat bezproblémové, konzistentní a nepřerušované bezdrátové připojení.

Klíčové funkce

Ultra vysoká rychlost

NWA5123-AC je přístupový bod standardu 802.11ac se souběžným provozem ve dvou pásmech pro gigabitovou Wi-Fi. Souběžný provoz ve dvou pásmech splňuje rostoucí nároky na používání vlastních zařízení a díky stejnému pokrytí signálem v pásmu 2,4 GHz i 5 GHz podporuje větší počet klientů. Při přenosu dat náročných na šířku pásma, jako např. streamování videa a hlasu, díky tomu nedochází k latenci.


Certifikace WPA2 Enterprise

Řada NWA5120 disponuje robustní ochranou WPA2 Enterprise a podporuje různé typy autentizačního protokolu Extensible Authentication Protocol (EAP). Produkty řady NWA5120 lze snadno integrovat s instalovanými podnikovými servery RADIUS.


ZyMesh

Bezdrátová síť typu mesh je soustava přístupových bodů, které automaticky navazují dynamická bezdrátová spojení. ZyMesh vychází z principů sítí mesh a představuje vlastní protokol společnosti Zyxel určený k vytváření bezdrátových mesh linek pro snadnou konfiguraci, optimalizovanou správu a vyšší spolehlivost.


Izolace na 2. vrstvě bezdrátové sítěn

Izolace na druhé vrstvě zlepšuje ochranu privátních sítí mezi klienty tím, že uživatelům umožňuje přístup k jejich sdíleným zařízením, aniž by se dostali do zbývajících částí sítě. Blokování komunikace v rámci BSS navíc Wi-Fi klientům přidruženým ke stejnému přístupovému bodu brání v tom, aby se navzájem viděli a měli přístup k datům ostatních klientů.


Zyxel AP Configurator

PInstalace více přístupových bodů obnáší časově náročnou a pracnou konfiguraci každé jednotky. Zyxel AP Configurator (ZAC) vytváří šablony, díky nimž uživatel může stejný profil zkopírovat do několika přístupových bodů. Tím je umožněno dávkové upgradování firmwaru a zálohování profilů ve třech jednoduchých krocích, což výrazně šetří čas a práci spojenou s konfigurací.


Zyxel One Network

Pro efektivnější správu je řada NWA5120 vybavena utilitou Zyxel One Network (ZON) ), která správcům umožňuje prostřednictvím jediné platformy přiřadit IP adresy více přístupovým bodům.
Správci tak jsou ušetřeni pracného přihlašování ke každému přístupovému bodu kvůli změně výchozích IP adres před fyzickou instalací.


Zyxel APFlexTM

Zyxel APFlexTM umožňuje bezdotykovou změnu režimu přístupového bodu a automatickou konfiguraci IP adresy. Bezdotykové nastavení režimu přístupového bodu zjistí, jestli se v síti nachází kontroler Zyxel, a podle toho zvolí samostatný nebo spravovaný režim. Automatická konfigurace IP adresy eliminuje nutnost zařízení konfigurovat manuálně a přístupovému bodu umožňuje se automaticky nastavit na pevnou nebo dynamickou IP adresu. Díky těmto dvěma inteligentním funkcím IT administrátoři nemusejí manuálně provádět dvě kritická nastavení, která byla nutná u starších produktů, a mohou se v rámci konfigurace zaměřit na důležitější úkoly.


Zyxel Wireless Optimizer

Zyxel Wireless Optimizer (ZWO) představuje výkonný nástroj pro centralizovanou správu a slouží k počátečnímu plánování, úpravám během instalace a poprodejní údržbě sítě přístupových bodů. Síťoví architekti mohou simulovat rozmístění přístupových bodů na mapě zobrazující jejich potřebný počet. Během instalace navíc nástroj ZWO mapuje skutečné pokrytí signálem, což architektům umožňuje upravovat umístění nebo konfiguraci přístupových bodů.
Správci sítě mají prostřednictvím nástroje ZWO přístup ke klíčovým informacím o jejím fungování, jako např. o používaném kanálu, míře úspěšnosti opakovaného přenosu a o chybovosti rámců, a také přístup k zařízením na mapě. Svou uživatelsky vstřícnou podobou nástroj ZWO šetří čas a urychluje řešení síťových problémů.


Příklady použití

Související odkazy