Je načase zrychlit – Zyxel Networks představuje hlavní letošní trendy v oblasti sítí

Kevin Drinkall, ředitel společnosti Zyxel Networks pro marketing a GTM strategie v regionu EMEA, představuje hlavní trendy, které podle něj můžeme letos očekávat na poli síťových technologií.

Společnost Zyxel Networks předpokládá, že letošek bude v oblasti síťové infrastruktury rokem dalších výrazných inovací a současně rokem rozsáhlých (a v mnoha případech tolik potřebných) investic zákazníků do upgradu bezdrátových technologií.

Letošek samozřejmě bude také rokem příchodu nového standardu WiFi 7 a současně dalšího rozmachu standardů WiFi 6 a 6E. Už dnes zákazníci na trhu najdou několik přístupových bodů standardu WiFi 7 (které jako jeden z prvních výrobců do svého produktového portfolia zařadila také společnost Zyxel Networks1), přičemž letos se můžeme těšit na výrazné rozšíření jejich nabídky).

Standard WiFi 7 se vyznačuje podstatně vyšší rychlostí a spolehlivější konektivitou v prostředí s vysokou hustotou připojených zařízení. Vzhledem k vysoké ceně zařízení standardu WiFi 7 nicméně pro některé malé a středně velké organizace a menší pracoviště představují levnější, a přitom stejně tak dobrou investici zařízení standardu WiFi 6 nebo 6E. Za zmínku stojí také fakt, že většina zařízení standardu WiFi 6/6E a všechna zařízení standardu WiFi 7 podporují bezpečnostní protokol WPA3 pro robustnější ochranu síťové infrastruktury i bezdrátově připojených zařízení.

Multigigabitové přepínače a jednodušší zabezpečení

Dalším výrazným trendem bude pokračující přechod na multigigabitové přepínače, které dokáží zařízení připojit rychlostí 2,5 Gbps, 5 Gbps a 10 Gbps. V letošním roce Zyxel Networks obohatí nabídku o další multigigabitové přepínače s vyšší kapacitou napájení přes PoE. Koncová síťová zařízení, jako jsou např. přístupové body standardu WiFi 6/6E a WiFi 7 nebo vysoce kvalitní IP bezpečnostní kamery s funkcí zoomování, otáčení a náklonu (PZT), totiž ke svému provozu potřebují vyšší příkon, což u síťových přepínačů s napájením PoE+ až PoE++ vyžaduje zvýšení napájecí kapacity na port z 15,4 W nebo 30 W na 60 W.

V oblasti zabezpečení sítí pak hlavním trendem bude zjednodušení. Počet síťových hrozeb každým rokem exponenciálně roste, v důsledku čehož jsou řešení pro digitální zabezpečení neustále složitější. Ačkoliv je naprosto nezbytný, tento vývoj může od bezpečnostních řešení odradit zejména menší organizace postrádající odborné zkušenosti s kybernetickou bezpečností.

V této oblasti jsme svědky dvou souběžných trendů: prvním je rostoucí zájem o jednodušší ochranu sítí a druhým rostoucí ochota svěřit správu a řízení zabezpečení do rukou profesionálů.

Společnost Zyxel Networks už na oba tyto trendy reagovala. Služba Connect and Protect zajišťuje předem nastavenou kybernetickou ochranu jejích zařízení, čímž výrazně usnadňuje jejich nasazení. Síťová infrastruktura je navíc před všemi typy hrozeb dodatečně a proaktivně chráněna díky nepřetržitě zdokonalované cloudové platformě Nebula pro správu a kybernetickou ochranu sítí. Mimo jiné nabízí funkci Collaborative Detection and Response (CDR), která dle předem nastavených podmínek kontroluje bezpečnost zařízení připojených k síti WiFi a ve spolupráci s jedním z firewallů Zyxel brání průniku hrozeb do sítě.

Vyšší přenosová kapacita

Všem těmto trendům pak bude kralovat přechod na vyšší přenosovou kapacitu napříč sítí, který si vyžadují sofistikovanost moderních aplikací, obsahu a cloudových služeb. Letošek je rokem, kdy bude načase zařadit v sítích vyšší rychlost.

Vedle toho nás čeká pokračující přechod ke vzdálenému monitoringu a správě sítí, přičemž poroste také popularita vzdálené konfigurace a instalace sítí. K tomuto rostoucímu trendu, který však není ničím novým, již nějakou dobu ve velké míře přispívá sílící poptávka po řízených službách, nedostatek pokročilých technických dovedností a prohlubující se závislost všech organizací na jejich IT systémech, konektivitě a sítích.

DPlatforma Nebula společnosti Zyxel Networks se díky svým vylepšeným schopnostem, a to zejména dodatečným bezpečnostním funkcím a nasazení umělé inteligence a strojového učení k vyhledání a odstranění závad, stává komplexním řešením pro monitoring celých sítí.

Dlouhodobé směřování v oblasti sítí vypadá následovně: zařízení budou instalována, konfigurována a řízena na dálku, přičemž přepínače, bezdrátové přístupové body a bezpečnostní zařízení spolu budou mnohem intenzivněji spolupracovat a sdílet svou funkcionalitu. V roce 2024 se rozvoj sítí dostane do bodu, kdy nastavení výkonu a digitální zabezpečení budou plně integrovány napříč všemi zařízeními a kdy vše bude monitorováno a řízeno prostřednictvím cloudu.

Odkaz:

  1. V říjnu 2023 byl uveden na trh přístupový bod Zyxel Networks WBE660S WiFi 7 BE22K Triple-Radio NebulaFlex Pro - viz.
    https://www.zyxel.com/cz/cs/newsroom/press-releases/zyxel-networks-resi-pretizeni-spravu-a-ochranu-bezdratovych-siti-uvedenim-prvniho-podnikoveho-pristupoveho-bodu-standardu-wifi-7-s-rychlosti-22-gbps