Your browser either does not support JavaScript or you have turned JavaScript off.
Yeni iyileştirmeler

Zarar vermeden önce IP tehditleri nasıl durdurulur?
Kontrol edin

ZyWALL ATP Yeni Nesil Güvenlik Duvarı


Akıllı bulut,
Bilinmezi yenin

Makine Öğrenmesi

Zyxel Cloud Intelligence bilinmeyen dosyaları küresel ATP geçidinin sorgulamasından alır ve tanınan her yeni tehditle tüm bilgiyi depolar. Zyxel Güvenlik Bulutu sürekli büyüyen ve kendisi gelişen güvenlik savunması ile her daim evrilen, büyüyen ve öğrenen kendi kendini yenileyen bir güvenlik savunması zekası haline gelmektedir.
Sandboxing Tehdit İstihbarat Makine Öğrenmesi

Tehdit İstihbarat Makine Öğrenmesi

Tehdit İstihbarat Makine Öğrenmesi tüm ATP Güvenlik Duvarlarıyla günlük senkronize olur, böylece her ATP buluttan makine öğrenmesinden faydalanır. Hem bulup hem ATP birlikte öğrenen bir güvenlik ekosistemi gibi bağlanır. Bu sebeple, savunmasını güçlendirir ve yeni bilinmez saldırılara bağışıklık kazanır. Bulut, Tehdit istihbarat Makine Öğrenmesi ile çoklu veritabanlarını birleştirerek gelişmeyi ve büyümeyi asla durdurmaz. Büyüyen kötü amaçlı yazılım istihbaratı ATP güvenlik duvarlarının kötü amaçlı yazılımı gerçek zamanlı saptayabilmesini sağlar.

Sandboxing

Sandboxing bilinmeyen dosyaları eğer geleneksel statik güvenlik mekanizmasının saptayamadığı yeni kötü amaçlı yazılım çeşitleriyse izole eder ve tanımlar. Ve sıfırıncı gün saldırılarına karşı ağ güvenliği sağlar.

Çok katmanlı Koruma

ATP Güvenlik Duvarı içeriden ve dışarıdan çeşitli tehdit türlerine karşı çok katmanlı bir koruma ile tasarlanmıştır. Sandboxing, Kötü amaçlı yazılım engelleyici, Reputation Filtresi ve İzinsiz Giriş Önleme dışarıdan gelen saldırıları engellerken; Uygulama Güvenliği ve Web Güvenliği, kullanıcıların uygunsuz uygulama kullanımını ya da web erişimlerini kısıtlamada sizi güçlendirir. Tümüyle birlikte ağınızı katılımsız bosluklar olmadan korur.

Riskli çevrimiçi davranışları kısıtlayn

Güvenlik tehditlerini engelleyin

 • ATP

 • Coğrafi
  Güçlendirici

  Coğrafi Güçlendirici

  ATP yüksek riskli ülkelerden erişimleri kısıtlayabilir ve coğrafi haritalama için GeoIP adres çevirisi ile saldırıların kaynağını ya da hedefini bilebilir.

 • Web
  Güvenliği

  Web Güvenliği

  Web Güvenliği, büyüyen bulut veritabanı ile gelişebilen bulut senkronlu kategoriler ile hem URL hem de IP kontrolünü kapsayan Botnet Filtresi ve İçerik Filtresi özellikleri içerir.

 • Uygulama Güvenliği

  Uygulama Güvenliği

  Uygulama Güvenliği Uygulama Devriyesi ve Email Güvenliği özellilerini içerir. Sadece kötücül saldırıları engellemele kalmaz bir de uygulama trafiğini optimize etmek ya da istenmeyen uygulamaları engellemek için yönetimsel kontrol sağlar.

 • Bulut
  Sandboxing

  Bulut Sandboxing

  Sandboxing, tüm bilinmeyen dosyaları ya da izole edilmiş kullanıcı kalıplarını kapsar, daha sonra programları çalıştırmak için taklit eder ve kötücül olup olmadıklarını tespit etmeye çalışır. Kötücül ise, Sandboxing bu yeni kötü amaçlı yazılım bilgisini Tehdit İstahbarat Makine Öğrenmesi vasıtasıyla günceller.

 • Kötü Amaçlı
  Yazılım Engelleyici

  Kötü Amaçlı Yazılım Engelleyici

  Anti-Malware, Tehdit İstahbarat Makine Öğrenmesi vasıtasıyla günlük senkronizasyon ile güçlendirilmiştir. Böylece ATP kötü amaçlı yazılım koruması, küresel paylaşım sinerjisi ile yerel bir kapsamdan kapsayıcı bulut seviyesine taşınır. Yeni Bulut Sorgusu, gerçek zamanlı hash kontrol servisi ekler ve daha hızlı, daha iyi ve daha güçlü kötü amaçlı yazılım savunması sağlar.

 • İzinsiz
  Giriş Önleyici

  İzinsiz Giriş Önleyici

  IDP (İzinsiz Giriş Tespiti ve Önlemi) özelliği, ödünsüz güvenlik sağlayarak, savunmasız uygulamalardan gelen saldırıları ve istismarı engellemek için derin bir soruşturma yürütür.

 • Reputation Filtresi

  Reputation Filtresi

  Tehdit aktivitesi olan IP adreslerinin güncel bulut veritabanı ile bağlanan IP adreslerini hızlıca kontrol eder. Bu; yöneticinin çok çaba sarfetmeden genel siber saldırılarla uğraşması için daha fazla kaynağı serbest bırakarak daha az donanım kullanımına olanak verir.

 • Internet

ATP yüksek riskli ülkelerden erişimleri kısıtlayabilir ve coğrafi haritalama için GeoIP adres çevirisi ile saldırıların kaynağını ya da hedefini bilebilir.
Web Güvenliği, büyüyen bulut veritabanı ile gelişebilen bulut senkronlu kategoriler ile hem URL hem de IP kontrolünü kapsayan Botnet Filtresi ve İçerik Filtresi özellikleri içerir.
Uygulama Güvenliği Uygulama Devriyesi ve Email Güvenliği özellilerini içerir. Sadece kötücül saldırıları engellemele kalmaz bir de uygulama trafiğini optimize etmek ya da istenmeyen uygulamaları engellemek için yönetimsel kontrol sağlar.
Sandboxing, tüm bilinmeyen dosyaları ya da izole edilmiş kullanıcı kalıplarını kapsar, daha sonra programları çalıştırmak için taklit eder ve kötücül olup olmadıklarını tespit etmeye çalışır. Kötücül ise, Sandboxing bu yeni kötü amaçlı yazılım bilgisini Tehdit İstahbarat Makine Öğrenmesi vasıtasıyla günceller.
Anti-Malware, Tehdit İstahbarat Makine Öğrenmesi vasıtasıyla günlük senkronizasyon ile güçlendirilmiştir. Böylece ATP kötü amaçlı yazılım koruması, küresel paylaşım sinerjisi ile yerel bir kapsamdan kapsayıcı bulut seviyesine taşınır. Yeni Bulut Sorgusu, gerçek zamanlı hash kontrol servisi ekler ve daha hızlı, daha iyi ve daha güçlü kötü amaçlı yazılım savunması sağlar.
IDP (İzinsiz Giriş Tespiti ve Önlemi) özelliği, ödünsüz güvenlik sağlayarak, savunmasız uygulamalardan gelen saldırıları ve istismarı engellemek için derin bir soruşturma yürütür.
Tehdit aktivitesi olan IP adreslerinin güncel bulut veritabanı ile bağlanan IP adreslerini hızlıca kontrol eder. Bu; yöneticinin çok çaba sarfetmeden genel siber saldırılarla uğraşması için daha fazla kaynağı serbest bırakarak daha az donanım kullanımına olanak verir.

Bulut Sorgusu

Bulut Sorgusu ATP kötü amaçlı yazılım savunmasını yükseltir. Daha hızlı tepki verir. Daha geniş kapsar.
Bilinmeyen bir dosya ortaya çıktığında, Bulut Sorgusu hızlıca dosya kimliğini bulut veritabanında kontrol eder ve birkaç saniye içinde kötücül olup olmadığını öğrenir. Minimal ağ kaynaklarını tüketirken, milyarlarca kötü amaçlı yazılım verisi olan ve her dakika da büyüyen çok kaynaklı bulut veritabanı ile güçlü bir kötü amaçlı yazılım kapsamı sağlayarak ağ trafiğinizi arttırır. Bulut Sorgusu ayrıca her ATPnin kötü amaçlı yazılım koruma kapasitesini güçlendiren Zyxel Güvenlik Bulutu içinde dolaşan yeni kötü amaçlı yazılım istahbaratını hızlandrır.

Analiz ve Rapor Hizmeti

SecuReporter ağ tehditlerini görür, analiz eder ve raporlar ve böylece güvenlik eylemleri hakkında tavsiye alabilirsiniz. Bu bulut hizmeti kapsamlı raporlama ve analitik sağlamak için her girişi istihbarata çevirir.
Daha fazla bilgi

Daha çok keşfedin